Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 10000 maniacs Songtekst: i'm not the man

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 10000 maniacs - i'm not the man ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van i'm not the man? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 10000 maniacs! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 1 van 10000 maniacs en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals i'm not the man .

Origineel

It crawls on his back, won't ever let him be.. Stares at the walls until the cinder blocks can breathe.. His eyes have gone away, escaping over time.. He rules a crowded nation inside his mind.. He knows that night like his hand.. He knows every move he made.. Late shift, the bell that rang, a time card won't fade.. 10:05 his truck pulled home.. 10:05 he climbed his stair, about the time he was accused of being there.. But I'm not the man.. He goes free as I wait on the row for the man. to test the rope he'll slip around my throat... and silence me.. On the day he was tried no witness testified.. Nothing but evidence, not hard to falsify.. His own confession was a prosecutor's prize,. made up of fear, of rage and of outright lies.. But I'm not the man.. He goes free as the candle vigil glows, as they burn my clothes.. As the crowd cries, "Hang him slow!" and I feel my blood go cold, he goes free.. Call out the KKK, they're wild after me.. And with that frenzied look of half-demented zeal,. they'd love to serve me up my final meal.. Who'll read my final rite and hear my last appeal?. Who struck this devil's deal?.

 

Vertaling

Het kruipt op zijn rug, zal hem nooit laten zijn... Hij staart naar de muren tot de sintelblokken kunnen ademen... Zijn ogen zijn verdwenen, ontsnapt in de tijd... Hij regeert een overvol land in zijn geest... Hij kent die nacht als zijn hand. Hij kent elke beweging die hij maakte... Late dienst, de bel die rinkelde, een tijdskaart die niet vervaagt... 10.05 uur kwam zijn truck thuis... 10:05 beklom hij zijn trap, rond de tijd dat hij beschuldigd werd... Maar ik ben de man niet... Hij gaat vrijuit terwijl ik in de rij wacht op de man. om het touw te testen dat hij rond mijn keel zal slingeren... en me het zwijgen opleggen... Op de dag dat hij berecht werd, getuigde geen enkele getuige... Niets dan bewijs, niet moeilijk te vervalsen... Zijn eigen bekentenis was een prijs voor de aanklager, samengesteld uit angst, woede en leugens... Maar ik ben niet de man... Hij gaat vrijuit als de kaarswake brandt, als ze mijn kleren verbranden... Terwijl de menigte roept, "Hang hem langzaam!" en ik mijn bloed koud voel worden, gaat hij vrijuit... Roep de KKK, ze zitten me achterna... En met die waanzinnige blik van halfdronken ijver... zouden ze me graag mijn laatste maaltijd serveren... Wie zal mijn laatste rite voorlezen en mijn laatste smeekbede aanhoren? Wie heeft deze duivelse deal gesloten?