Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 10000 maniacs Songtekst: jubilee

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 10000 maniacs - jubilee ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van jubilee? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 10000 maniacs! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 1 van 10000 maniacs en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals jubilee .

Origineel

He fills the flower vases, trims the candle bases Takes small change from the poor box, Tyler has the key He takes nail and hammer to tack up the banner Of felt scraps glued together reading, Jesus lives in me Alone in the night he mocks the words of the preacher God is feeling your every pain Repair the Christmas stable, restore the plaster Angel Her lips begin to crumble and her robes begin to peel For Bible study in the church basement Hear children Gospel citing, Matthew 17:15 Alone in the night he mocks the arms of the preacher Raised to the ceiling tell God your pain To him the world's defiled in lot he sees a likeness there He swears this Sodom will burn down Near Sacred Blood there's a dance hall Where Tyler Glen saw a black girl and a white boy kissing shamelessly Black hands on white shoulders White hands on black shoulders Dancing, and you know what's more He's God's mad disciple, a righteous title for the Word he heard He so misunderstood though simple minded a crippled man To know this man is to fear this man to shake when, to shake when To shake when hees wasn't it God that let Puritans in Salem Do what they did to the unfaithful Boys at the Jubilee slowly sink into brown bag whiskey Drinking and reeling on their feet Girls at the Jubilee in low-cut dresses Yield to the caresses and the man-handling Black hands on white shoulders White hands on black shoulders Dancing, and you know what's more Through the tall blades of grass he heads for the Jubilee With a bucket in his right hand full of rags soaked in gasoline He lifts the shingles in the dark and slips the rags there underneath He strikes a matchstick on the box side and watches the rags ignite He climbs the bell tower of the Sacred Blood to watch the flames Rising higher toward the trees sirens wailing now toward the scene

 

Vertaling

Hij vult de bloemenvazen, snijdt de kaarsvoeten af Neemt een kleine verandering van de arme doos, Tyler heeft de sleutel Hij pakt spijker en hamer om het spandoek op te plakken Van viltjes die bij het lezen aan elkaar zijn geplakt, leeft Jezus in mij Alleen 's nachts bespot hij de woorden van de prediker God voelt al je pijn Herstel de kerststal, herstel de gips Angel Haar lippen beginnen af ??te brokkelen en haar gewaden beginnen te schillen Voor bijbelstudie in de kelder van de kerk Hoor kinderen Evangeliecitaat, Matteüs 17:15 Alleen 's nachts bespot hij de armen van de prediker Verhoogd naar het plafond vertel God je pijn Voor hem ziet de wereld in het lot verontreinigd, hij ziet daar een gelijkenis Hij zweert dat deze Sodom zal afbranden Bij Sacred Blood is een danszaal Waar Tyler Glen een zwart meisje en een blanke jongen schaamteloos zag kussen Zwarte handen op witte schouders Witte handen op zwarte schouders Dansen, en je weet wat meer is Hij is Gods dolle discipel, een rechtvaardige titel voor het Woord dat hij hoorde Hij begreep het zo verkeerd, hoewel hij een kreupele man eenvoudig van geest was Deze man kennen is bang zijn voor deze man om te schudden wanneer, om te schudden wanneer Schudden toen hij niet de God was die puriteinen in Salem liet Doe wat ze de ontrouw hebben aangedaan Jongens bij het Jubileum zinken langzaam weg in whisky met bruine zak Drinken en afhaspelen Meisjes bij het jubileum in laag uitgesneden jurken Geef toe aan de liefkozingen en de omgang met mensen Zwarte handen op witte schouders Witte handen op zwarte schouders Dansen, en je weet wat meer is Door de hoge grassprieten gaat hij op weg naar het jubileum Met een emmer in zijn rechterhand vol lompen gedrenkt in benzine Hij tilt de gordelroos op in het donker en glijdt de lappen daaronder weg Hij slaat een lucifer op de doos en ziet hoe de lappen ontbranden Hij beklimt de klokkentoren van het Heilig Bloed om naar de vlammen te kijken Hoger opkomend naar de bomen klinken sirenes nu naar het toneel