Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 116 Songtekst: kingdom people

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 116 - kingdom people ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van kingdom people? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 116! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 1 van 116 en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals kingdom people .

Origineel

[Intro] I did this track for the Church Everybody talking about they living it dawg But we need to see it [Verse 1] Aye I'm not ashamed this 116 My crew cliqued up 40 deep with this Repentant sinners who were called and cleansed Through the blood-stained banner my recompence Out of love for my Lord Who I represent From the island of Samoa to the blocks and the bricks To the dudes in the gang with the rocks on their wrists With the Glocks on their hip while they popping their clips But dawg it's the people dying for lack of this information I pray that everybody would flock to the Rock of Ages Especially when they find out we serve a God that's so gracious But ain't nobody talking to brother when sin-complacent Born in sin we all is dawg, like Adam we falling dawg Yet and still He's callin' dawg, and sometimes we be stalling dawg You run like an athlete, in a track meet and the packed heat When it's packed deep like a back seat You can catch me, like a taxi, on the back street When the fact be, I'm a black sheep But God chooses to save us mayne, pull us out and rep His name Plus through Jesus He pleases to use us as His vessels mayne Cats who wanna walk it and talk it, teach it and preach it They love it, they live it, they'll go to wherever to reach em [Hook] We kingdom people We're willing to repent and cats that will rep the Lord Bondservants for His service who live to expect the Lord We live to bless the Lord cause we confess the Lord Truthfully all we ever needed was just the Lord [Verse 2] In the midst of this disaster bruh He's calling for ambassadors To hit the strip with a clique Spit truth on how He didn't pass the cup But how He took the wrath for us And out of love He asked for us But we ignore and pass Him up For the life of the night that's blasphemous Despite the fact sin's hazardous Somehow it keeps on grabbing us Attracting us, dig tracks in us And before we know it, it masters us Man how does this happen huh? We never do plan on acting up But could it you lacking love For the Lord .. We're in a war like Maximus And discipline builds your character The typical way we should live life So men see Christ when they stare at ya No hocus pocus, magic wands No one cares you're the pastor's son Persevere through trials of this life That's how we improve, pass it on There's no time to be complacent Let hope be your motivation That's enough to spark a movement Even in incarceration On campus or in the hood Stop limping off in the cut Learn the word and spit it bruh Man it's time we step it up [Verse 3] Aye first thing first dawg Jesus lives Heaven dawg you bet it's real Rep Him till we dead and still Or at least until the next appeal This is for my people in the church chilling All my kingdom people stand up Man its time we hold it down and live it Come on dawg cause we Christians Man there's a war and we missing We're living slack on our mission And if you knew your position Dawg you'd be out representing Holding your Bible and tract Yelling revival is back On the block, in the hood, boondocks In the woods, in truth, not idiling back Jesus He died for us dawg Come on we gotta trust God Peter was bold in the Spirit And watched 3000 trust God And that same Spirit we got Him Let's put the cross on the move They should see more than our building Let's get up out of the pews Hope this is God in your view God's with us, Emmanuel If you with us, rep Him well And if you not, time will tell Dawg I don't play with no fraud Dawg I don't play cause it's hard Rep His love, rep His grace Shake this place now for the Lord

 

Vertaling

[Intro] Ik deed dit nummer voor de kerk Everybody talking about they living it dawg But we need to see it [Verse 1] Aye I'm not ashamed this 116 My crew cliqued up 40 deep with this Berouwvolle zondaars die werden geroepen en gereinigd Door de met bloed bevlekte banier mijn vergelding Uit liefde voor mijn Heer die ik vertegenwoordig Van het eiland Samoa tot de blokken en de bakstenen Tot de kerels in de bende met de stenen aan hun polsen Met de Glocks op hun heup terwijl ze hun clips knallen Maar het zijn de mensen die sterven door gebrek aan deze informatie. Ik bid dat iedereen naar de Rock of Ages zal gaan. Vooral als ze erachter komen dat we een God dienen die zo genadig is Maar niemand praat met een broeder als hij in zonde is geboren Geboren in zonde zijn we allemaal, net als Adam. Maar toch roept Hij ons, en soms houden we ons in. Je rent als een atleet, in een baanwedstrijd en de hitte When it's packed deep like a back seat Je kunt me pakken, als een taxi, op de achterstraat Wanneer het een feit is, dat ik een zwart schaap ben Maar God kiest ervoor om ons te redden, ons eruit te trekken en Zijn naam te verheerlijken. En door Jezus wil Hij ons gebruiken als Zijn vaten. Katten die willen lopen en praten, onderwijzen en prediken Ze houden ervan, ze leven het, ze gaan overal heen om ze te bereiken [Hook] Wij koninkrijksmensen Wij zijn bereid om ons te bekeren en katten die de Heer zullen bekeren Bondsdienaren voor Zijn dienst die leven om de Heer te verwachten We leven om de Heer te zegenen omdat we de Heer belijden Waarlijk, alles wat we ooit nodig hadden was alleen de Heer [Vers 2] In het midden van deze ramp, bruh. Hij roept om ambassadeurs To hit the strip with a clique Spreek de waarheid over hoe Hij de beker niet doorgaf Maar hoe Hij de toorn voor ons op zich nam En uit liefde vroeg Hij om ons Maar wij negeren Hem en gaan aan Hem voorbij Voor het leven van de nacht is dat godslasterlijk Ondanks het feit dat zonde gevaarlijk is Op een of andere manier blijft het ons grijpen Trekt ons aan, graaft sporen in ons En voor we het weten, beheerst het ons. Man hoe kan dit gebeuren huh? We zijn nooit van plan om ons te gedragen Maar zou het kunnen dat het je ontbreekt aan liefde voor de Heer... We zitten in een oorlog zoals Maximus. En discipline bouwt je karakter. De typische manier waarop we moeten leven Zodat mannen Christus zien als ze naar je staren. Geen hocus pocus, magische toverstokjes Niemand geeft erom dat je de zoon van de dominee bent Doorsta de beproevingen van dit leven Dat is hoe we beter worden, geef het door Er is geen tijd om zelfgenoegzaam te zijn Laat hoop je motivatie zijn Dat is genoeg om een beweging op gang te brengen Zelfs in opsluiting Op de campus of in de buurt Stop met hinken in de snee Leer het woord en spit it bruh Man het is tijd dat we het opvoeren [Verse 3] Aye first thing first dawg Jesus lives Heaven dawg you bet it's real Rep Hem tot we dood en stil zijn. Of in ieder geval tot de volgende oproep. Dit is voor mijn mensen in de kerk. Al mijn mensen in het koninkrijk staan op. Man, het is tijd dat we het beneden houden en leven. Kom op, want wij zijn christenen. Man, er is een oorlog en wij missen. We leven met een zwakke missie. En als je je positie kende Dawg dan zou je buiten staan Met je bijbel en traktaat in je hand Schreeuwend dat de opwekking terug is In de wijk, in de buurt, in de rimboe In de bossen, in de waarheid, niet idiling back Jesus He died for us dawg Kom op, we moeten God vertrouwen. Petrus was stoutmoedig in de Geest En zag 3000 op God vertrouwen. En diezelfde Geest hebben wij Hem gegeven. Laten we het kruis in beweging zetten Ze moeten meer zien dan ons gebouw. Laten we opstaan uit de kerkbanken. Hopelijk is dit God in uw ogen. God is met ons, Emmanuel Als je bij ons bent, vereer Hem dan goed. En zo niet, dan zal de tijd het leren. Dawg ik speel niet met een bedrieger Dawg ik speel niet omdat het moeilijk is Vereer Zijn liefde, vereer Zijn genade Schud deze plaats nu voor de Heer