Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 11th hour Songtekst: mountain moving faith

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 11th hour - mountain moving faith ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van mountain moving faith? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 11th hour! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 1 van 11th hour en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals mountain moving faith .

Origineel

There was a man in the bible named peter A disciple of the lord was he While sitting in his boat in the middle of the storm Jesus came a walking on the sea He said peter get out of that boat And start walking and peter moved when he spoke Things changed in a moment he became a sea walker Not just a man in a boat. (Chorus) You got to have that sea walking, mountain moving faith Heart percieving, mind believing, every thangs gonna be okay. Step out on God's promises, and don't you be afraid with that sea walking, mountain moving faith Let me tell you bout a friend you can call on, He has always got an answer to prayer. He said he'd never leave you, he knows just where you are, Brother I can tell you that he's there. Friend all you got to do is trust when you ask him And have a little faith and believe Like the man in the boat, you'll see a miracle Move a mountain with a mustard seed Yeah, you got to have that (Chorus 2x) Step out on God's promises, and don't you be afraid with that sea walking, mountain moving faith Oh, with that, mountain moving faith.

 

Vertaling

Er was een man in de bijbel genaamd peter Hij was een discipel van de Heer. Terwijl hij in zijn boot zat in het midden van de storm Jezus kwam aanlopen op de zee. Hij zei peter kom uit die boot en begin te lopen en peter bewoog toen hij sprak Alles veranderde in een moment hij werd een zee wandelaar Niet alleen een man in een boot. (refrein) Je moet dat zee wandelend, berg bewegend geloof hebben Je hart ziet het, je geest gelooft het, alles komt goed. Stap uit op Gods beloften, en wees niet bang met dat zee wandelend, berg bewegend geloof Laat me je vertellen over een vriend waar je een beroep op kan doen, Hij heeft altijd een antwoord op je gebed. Hij zei dat hij je nooit zou verlaten, hij weet precies waar je bent, Broeder ik kan je zeggen dat hij daar is. Vriend alles wat je moet doen is vertrouwen als je het hem vraagt En een beetje geloof hebben en geloven Net als de man in de boot, zul je een wonder zien Verplaats een berg met een mosterdzaadje. Yeah, you got to have that (refrein 2x) Stap uit op Gods beloften, en wees niet bang met dat zeewandelende, bergbewegende geloof Oh, met dat, berg bewegend geloof.