Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2 chainz Songtekst: black unicorn (feat. chrisette michele, sunni patterson)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2 chainz - black unicorn (feat. chrisette michele, sunni patterson) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van black unicorn (feat. chrisette michele, sunni patterson)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2 chainz! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2 chainz en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals black unicorn (feat. chrisette michele, sunni patterson) .

Origineel

And when you spiral through the atmosphere. All they see is motion. They never see the tears. They never feel the pain. They always think it's nothing but it's something. Such a shame. So caught up in the fantasy. Humanity has made a love story out of tragedy. But there is no romance. In life that's on the ledge. And there's no one to talk you down. And tuck you in the bed. Lord, it's so ironic that it's funny. Of something for the books or the bars. To bob your head and nod. I recall, so many never ever thought you'd make it. So sad they were mistaken. The joy they tried to take it. Mama said that "The best thing you can do. And be is you. This world ain't got but one. So give credit where it is due". Ain't that the truth. And here you are, a black unicorn. Mythical, mystical. Since the day that you were born. Mastered all the madness. Let the magic have his way. Let the power paint the day. Let the god have his say. Cause there's a place that you can go. No one else is allowed. Sitting up on your cloud. So high when you look down. Just glance upon the beauty. And the wonder to be found. Then know that you can stop your search. 'Cause love is all around. Yeah. Free at last, free at last. That's what I said when I got out my last deal. Some people can't relate. Sleep is the cousin of death. That is some Nas shit. And when it's cold outside. So your pipes won't bust, turn on your faucets. Drip, fuck the water bill. We stay in apartments. And everything is a obstacle. When they watching you. The hospital needs a hospital. Now they mocking you. They say the flattery is sincere. I rhyme like a nigga younger than me by ten years. Yeah, and that's my car talking. Old school running with the dogs barking. Parked out that bitch like I'm sellin' coffins. Weed so strong I be seldom coughin. And I'm covered in Balmain. Instagram pics of my lobster omelette. Sellin' that parcake, life aint no arcade. Now I got more knives than the 4th grade. Its all I really want. Its all I really want to be. Its all I really need. I want, I want to believe. Thought you had the best of me. Now I'm what you need, you need. Hear ye, hear ye. You cant come near me. Competition must fear me. Lyrically, I could be Talib Kweli. But with gold teeth it'd be hard. For some to believe. I leave them pussys stinkin like Summer's eve. I practicin' repitition now I need a hundred G's. A hundred M's, hug and squeeze. Dad kept us in the Dungarees. Rather rap but I love the cheese. I change hoes like I change gears. And my yard so big I got pet deers. And my homies try to act like aint real. I put my apron on. And taught myself how to make meals. You need a focus group, my group focus. Hit the loker jokers with the hocus pocus. I'm the dopest you can quote this under scope. Its just me and Goat,. Dirty ass niggas will sell your ass a key of soap. I'da seen em rich, I'da seen em broke. I'da seen it all watch the pregnant lady smoke. When the baby come out it gon' be geeked. You never know he might come out to be me. Its all I really want. Its all I really want to be. Its all I really need. I want, I want to believe. Thought you had the best of me. Now I'm what you need, you need

 

Vertaling

En als je door de atmosfeer spiraalt. Het enige wat ze zien is beweging. Ze zien nooit de tranen. Ze voelen nooit de pijn. Ze denken altijd dat het niets is, maar het is wel iets. Wat jammer. Zo gevangen in de fantasie. De mensheid heeft van tragedie een liefdesverhaal gemaakt. Maar er is geen romantiek. In het leven dat op de richel ligt. En er is niemand om je naar beneden te praten. En je in bed te stoppen. Heer, het is zo ironisch dat het grappig is. Van iets voor de boeken of de bars. Om je hoofd te schudden en te knikken. Ik weet nog dat velen nooit gedacht hadden dat je het zou halen. Zo triest dat ze zich vergisten. De vreugde die ze probeerden te nemen. Mama zei dat "Het beste wat je kunt doen. En zijn is jezelf. Deze wereld heeft er maar één. Dus geef krediet waar het verschuldigd is'. Is dat niet de waarheid. En hier ben je dan, een zwarte eenhoorn. Mythisch, mystiek. Sinds de dag dat je geboren bent. Beheers alle waanzin. Laat de magie zijn gang gaan. Laat de kracht de dag schilderen. Laat de god zijn zegje doen. Want er is een plek waar je heen kunt gaan. Niemand anders is toegestaan. Zittend op jouw wolk. Zo hoog als je naar beneden kijkt. Kijk alleen maar naar de schoonheid. En het wonder dat te vinden is. Weet dan dat je je zoektocht kan stoppen. Want liefde is overal om je heen. Ja. Eindelijk vrij, eindelijk vrij. Dat is wat ik zei toen ik uit mijn laatste deal kwam. Sommige mensen kunnen zich dat niet voorstellen. Slaap is de neef van de dood. Dat is Nas shit. En als het buiten koud is. Zodat je leidingen niet kapot gaan, zet je de kranen open. Druppelen, de waterrekening kan de pot op. We verblijven in appartementen. En alles is een obstakel. Als ze je in de gaten houden. Het ziekenhuis heeft een ziekenhuis nodig. Nu bespotten ze je. Ze zeggen dat de vleierij oprecht is. Ik rijm als een neger die tien jaar jonger is dan ik. Ja, en dat is mijn auto die praat. Old school running with the dogs barking. Ik parkeer die trut alsof ik doodskisten verkoop. De wiet is zo sterk dat ik zelden hoest. En ik ben bedekt met Balmain. Instagram foto's van mijn kreeft omelet. Ik verkoop die cake, het leven is geen speelhal. Nu heb ik meer messen dan de vierde klas. Het is alles wat ik echt wil. Het is alles wat ik echt wil zijn. Het is alles wat ik echt nodig heb. Ik wil, ik wil geloven. Ik dacht dat je het beste met me voor had. Nu ben ik wat je nodig hebt, je nodig hebt. Hoort gij, hoort gij. Je kunt niet bij me in de buurt komen. Concurrentie moet me vrezen. Tekstueel, zou ik Talib Kweli kunnen zijn. Maar met gouden tanden zou het moeilijk zijn. Voor sommigen om te geloven. Ik laat die poesjes stinken als Summer's eve. Ik oefen op herhaling, ik heb honderd G's nodig. Honderd M's, omhelzen en knijpen. Papa hield ons in de tuinbroeken. Liever rap maar ik hou van de kaas. Ik wissel van schoffel zoals ik van versnelling wissel. En mijn tuin is zo groot dat ik herten heb. En mijn homies proberen te doen alsof het niet echt is. Ik deed mijn schort aan. En heb mezelf geleerd hoe ik maaltijden moet maken. Je hebt een focusgroep nodig, mijn focusgroep. Raak de loker jokers met de hocus pocus. Ik ben de beste die je kunt aanhalen onder scope. Het zijn alleen ik en Goat. Vuile klootzakken verkopen je een sleutel van zeep. Ik heb ze rijk gezien, ik heb ze blut gezien. Ik heb het allemaal gezien, kijk hoe de zwangere vrouw rookt. Als de baby komt, zal het geeked zijn. Je weet nooit of hij mij zal blijken te zijn. Het is alles wat ik echt wil. Het is alles wat ik echt wil zijn. Het is alles wat ik echt nodig heb. Ik wil, ik wil geloven. Ik dacht dat je het beste met me voor had. Nu ben ik wat je nodig hebt, je nodig hebt