Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2 skinnee js Songtekst: big beat evangelists

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2 skinnee js - big beat evangelists ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van big beat evangelists? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2 skinnee js! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2 skinnee js en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals big beat evangelists .

Origineel

I do it, I do it I do it, I do it I do it, I do it (Something strange is happening, Something strange is happening) I do it, I do it (I don't know where to begin, But something strange is happening) I do it this way from the first to the seventh day Stay on target like an x-wing flexing my brain As I state my claim that my aim is to do this properly Watch me dismiss your snobbery promptly As if my soul could be another man's property You gotta be joking, think a minute about what you've been smoking Before you start choking and gasping and asking, "who knew?" It's simple. I'm cheeky like dimple I jump up I get the thumbs up like a thimble It ain't what you're thinking, though I'm known to be prone to kick over thrones and leave governments overthrown Charismatic with the verbal acrobatic Top gun take your breath away and leave you asthmatic It's automatic that my standards are raised to the attic and my tone is emphatic Feel the movement, it's fluid like sand in the hour glass How could I stand to let even a single hour pass Without bounding ahead and thinking far back I take to the sky, you're grounded on the tarmac If there's a mic to be rocked, I will throw the first stone I cross time zones, root like rhizomes with my rhyme tomes I'm not alone, my friend's found 5 strong We reciting rhymes so you can sing along. So sing along! We got the tasty treats to fill your mouth so open wide We serve poetic justice. Stay open all night. While I can't understand why shit gets held high Those fads that won't die. They just won't so I sleepwalk the street talk like somnambulist We rock like amethyst, we rare like ambergris It's scandalous music planned by avarice You're sorely misinformed like see-span panelist I never planned on this Big beat evangelist Whack track antagonist, Pass raps through dialysis But we stand by this So here's a code to those who know to throw up your right fist, like this But when it pours you know it's raining These rats in races got me pistol-whipped like stamens I ain'tplaining, though, just hopping off this fence Cause when it's all said and done things will finallye together and make some sense

 

Vertaling

Ik doe het, ik doe het Ik doe het, ik doe het Ik doe het, ik doe het (er gebeurt iets vreemds, er gebeurt iets vreemds) Ik doe het, ik doe het (ik weet niet waar ik moet beginnen, maar er gebeurt iets vreemds) Ik doe het op deze manier van de eerste tot de zevende dag Blijf op het doel zoals een x-wing die mijn hersenen buigt Zoals ik beweer dat het mijn doel is om dit goed te doen Kijk hoe ik je snobisme onmiddellijk verwerp Alsof mijn ziel eigendom kan zijn van iemand anders Je maakt een grapje, denk even na over wat je hebt gerookt Voordat je begint te stikken en naar adem te happen en te vragen: 'wie wist het?' Het is makkelijk. Ik ben brutaal als kuiltjes Ik spring omhoog Ik krijg de duimen omhoog als een vingerhoed Het is echter niet wat je denkt Het is bekend dat ik geneigd ben om tronen omver te werpen en regeringen omver te werpen Charismatisch met het verbale acrobatisch Top Gun is adembenemend en laat je astmatisch achter Het is automatisch dat mijn normen naar zolder worden gebracht en mijn toon is nadrukkelijk Voel de beweging, het is vloeibaar als zand in de zandloper Hoe zou ik het kunnen verdragen om zelfs maar een uur voorbij te laten gaan? Zonder vooruit te gaan en ver terug te denken Ik ga de lucht in, je bent geaard op het asfalt Als er een microfoon moet worden geschud, gooi ik de eerste steen Ik doorkruis tijdzones, wortel als wortelstokken met mijn rijmboeken Ik ben niet de enige, mijn vriend heeft er 5 gevonden We reciteren rijmpjes zodat je mee kunt zingen. Dus zing mee! We hebben de smakelijke traktaties om je mond zo wijd open te vullen We dienen poëtische gerechtigheid. Blijf de hele nacht open. Hoewel ik niet begrijp waarom shit hoog wordt gehouden Die rages die niet zullen sterven. Ze zullen het gewoon niet doen Ik slaap als een slaapwandelaar over straat We rocken als amethist, we zijn zeldzaam als ambergrijs Het is schandalige muziek die door gierigheid is gepland Je bent zo slecht geïnformeerd als panellid Ik had dit nooit gepland Big beat-evangelist Whack track antagonist, Geef raps door dialyse Maar we staan ??hier achter Dus hier is een code voor degenen die weten dat ze je rechtervuist moeten overgeven, zoals deze Maar als het giet, weet je dat het regent Door deze ratten in races kreeg ik een pistool als meeldraden Maar ik klaag niet, ik spring gewoon van dit hek af Want als het allemaal gezegd en gedaan is, zullen de dingen uiteindelijk samenkomen en logisch zijn