Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2 skinnee js Songtekst: girl with the world in her eyes

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2 skinnee js - girl with the world in her eyes ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van girl with the world in her eyes? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2 skinnee js! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2 skinnee js en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals girl with the world in her eyes .

Origineel

Girl With The World In Her Eyes Here I go! Geronimo! Vertigo to free fall The girl sets my heart racing, but my engine is stalled Now I pace myself 'cause I gotta stay in front man Blast like an astronaut, crash like a stunt man To worlds where witty boys get the pretty girls they merit But she holds the saddle, the stick, the carrot So I rise like degrees in July or fall faster Luck is a lady, but I wouldn't put it past her As she fills me with thrills like a roller coaster Or slams me with amps like a bath with a toaster Now my knees are shaking and I find my spine is gone From holding up the pedestal that I've put her on I should've studied science cause I tend to forget That for every action there's an equal and opposite reaction I guess I must've slept through that one, cause now I'm on thin ice with no traction [CHORUS:] Is she thinking of you? No she just thought she knew me But she's looking at you! No she's looking through me And now I realize I've got no shape or size to the girl with the world in her eyes So I keep bouncing Shall Ipare thee to a summer's day? Or concede to Morrissey that pretty girls make graves I've shed the serpents skin and lost my head like Ann Boleyn While rough winds do shake the darling buds of May I ask you for this glance through vast expanse of thin veneers Steered by butterfly eyes while drinking drinks of siren's tears I fear the reaper cause it's hard like heavy metal When the beasts that you beat off are handsome devils Yet, the consequence ofpliments Is that I am graced with graces periodic like the elements Her imminence influences subatomics So I want to do her right Like Shakespeare does a sonnet I'm on it. harassed by bees in bonnets Slave to her affection like gramps to gin and tonics Loyal to my master like a pack of Pekinese While I try to hold my place with weakened knees [CHORUS:] Is she thinking of you? No she just thought she knew me But she's looking at you! No she's looking through me And now I realize I've got no shape or size to the girl with the world in her eyes So I keep bouncing Maybe I should call you up so we can spend some time together Take a walk or have some dinner, I don't care I'll do whatever My heart shivers every single time I get a busy signal Can I get an operator? So you know if she said bounce with me, I'd bounce with her Cause every minute that I'm in it counts with her There's only one sin I wouldn't renounce for her And if she gave me half a glance then I would counsel her That she should bounce with me, so I can bounce with her Cause every minute that I'm in it really counts with her There's only one sin I wouldn't renounce for her But do I have a chance! [CHORUS:] Is she thinking of you? No she just thought she knew me But she's looking at you! No she's looking through me And now I realize I've got no shape or size to the girl with the world in her eyes So I keep bouncing Yeah, she's got the world in her eyes

 

Vertaling

Meisje Met De Wereld In Haar Ogen Hier ga ik! Geronimo! Vertigo tot vrije val Het meisje doet mijn hart sneller kloppen, maar mijn motor is afgeslagen Nu pas ik mezelf aan omdat ik vooraan moet blijven Schiet als een astronaut, crash als een stuntman Naar werelden waar geestige jongens de mooie meisjes krijgen die ze verdienen Maar ze houdt het zadel vast, de stok, de wortel Dus ik stijg als graden in juli of daal sneller Geluk is een dame, maar ik zou het niet aan haar voorbij laten gaan Als ze me vervult met spanning als een achtbaan Of me met versterkers slaat als een bad met een broodrooster Nu trillen mijn knieën en ik merk dat mijn ruggengraat weg is Van het omhoog houden van het voetstuk waarop ik haar heb gezet Ik had wetenschap moeten studeren, want ik vergeet het vaak Dat er voor elke actie een gelijke en tegengestelde reactie is Ik denk dat ik daar wel doorheen heb geslapen, want nu zit ik op dun ijs geen tractie [REFREIN:] Denkt ze aan jou? Nee, ze dacht gewoon dat ze me kende Maar ze kijkt naar jou! Nee, ze kijkt door me heen En nu realiseer ik me dat ik geen vorm of maat heb voor het meisje met de wereld erin haar ogen Dus ik blijf stuiteren Zal ik je voorbereiden op een zomerdag? Of geef Morrissey toe dat mooie meisjes graven maken Ik heb de huid van de slangen vergoten en verloor mijn hoofd zoals Ann Boleyn Terwijl de harde wind de lievelingstoppen van mei doet schudden Ik vraag je om deze blik door de uitgestrekte dunne fineren Gestuurd door vlinderogen terwijl ik drankjes dronk van de tranen van de sirene Ik ben bang voor de maaier omdat hij zo hard is als heavy metal Als de beesten die je afslaat knappe duivels zijn Maar het gevolg van plimenten Is dat ik gezegend word met genaden periodiek zoals de elementen Haar imminentie beïnvloedt subatomica Dus ik wil haar goed doen Zoals Shakespeare een sonnet doet Ik ben er mee bezig. lastig gevallen door bijen in motorkappen Slaaf van haar genegenheid zoals gramps tot gin-tonics Trouw aan mijn meester als een pakje Pekinees Terwijl ik met verzwakte knieën mijn plek probeer te behouden [REFREIN:] Denkt ze aan jou? Nee, ze dacht gewoon dat ze me kende Maar ze kijkt naar jou! Nee, ze kijkt door me heen En nu realiseer ik me dat ik geen vorm of maat heb voor het meisje met de wereld erin haar ogen Dus ik blijf stuiteren Misschien moet ik je bellen zodat we wat tijd samen kunnen doorbrengen Maak een wandeling of ga eten, het kan me niet schelen dat ik wat dan ook doe Mijn hart rilt elke keer dat ik een bezetsignaal krijg. Kan ik er een krijgen telefoniste? Dus je weet dat als ze zei stuiteren met mij, ik met haar stuiterde Want elke minuut dat ik erin zit, telt mee voor haar Er is maar één zonde die ik niet voor haar zou verzaken En als ze me een halve blik zou geven, zou ik haar raad geven Dat ze met mij moet stuiteren, zodat ik met haar kan stuiteren Want elke minuut dat ik erin zit, telt echt bij haar Er is maar één zonde die ik niet voor haar zou verzaken Maar heb ik een kans! [REFREIN:] Denkt ze aan jou? Nee, ze dacht gewoon dat ze me kende Maar ze kijkt naar jou! Nee, ze kijkt door me heen En nu realiseer ik me dat ik geen vorm of maat heb voor het meisje met de wereld erin haar ogen Dus ik blijf stuiteren Ja, ze heeft de wereld in haar ogen