Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2 skinnee js Songtekst: loud neighbor

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2 skinnee js - loud neighbor ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van loud neighbor? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2 skinnee js! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2 skinnee js en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals loud neighbor .

Origineel

first of all, this is my first time doing this. there are/might be a few mistakes in here, so bear with me. Wee everybody To our humble abode Like Florence Orenthal Let's get the show on the road So turn down your lights, and turn up your speakers Everybody dance around cuz we're all social creatures But knock knock who is it? We're being paid a visit From royal blue nobles --probably not right With visions of white picket fences Foreign cars and platinum expenses Bangin on the door with a list of our offenses Well you can knock 3 times on the ceiling if you wanna Or put 4 kicks on the floor and I'll be honest We ain't turnin down till the sunes up The sound gets sucked through pipes and ducts So rise and shine near the boderline Keep it on till the dawn and watch the night decline The band bes a crowd, the crowd bes a rally The people fill the streets and it seeps into the alley. It aint loud enough for all of us We'll break you outta your shell we came to rock, rock the best of bells (x4) J Guavera move the people like it aint no thang From the Duke of Earl to the Sultan of Swing I get loyalty like I was royalty All your plots and schemes have been foiled See i got ryhmes and quotes The ryhmes i wrote Should be printed in Bartlett's And now its time to start this But first all the heartless must show somepassion Barriers need breakin, walls need some smashin Like Albert Tollava, beethoveen rolled over Now we got the floor and it smells like carova Does you body good, and your mind even better From the goo that blew the panties of your auntie when we met her It aint loud enough for all of us We'll break you outta your shell we came to rock, rock the best of bells (x4) Attention, this court is in session Repeat the last question (repeat the last question) The one before (Which one?) Who got the diction to blow up like nuclear fission? We do, in addition We're on a mission We cirrculate like a petition Convert you like religion To our position In our position to submission So focus Your vision if your wishin for a clearer transmission (not really sure about this part) Pledge allegience to your leaders Dream recieved divas Travisty and beef between us We bring new legions into freedom Like little ceaser when he seizes Like leading sheep from feeders In the stereo receivers led by Bobba Gunush (--thats gotta be wrong) Directfully elect her if there aint no push We're overloading meters recieving secrets from the feds As we leave the people's body like Eugene Fitzgerald It aint loud enough for all of us We'll break you outta your shell we came to rock, rock the best of bells (x4

 

Vertaling

Allereerst is dit de eerste keer dat ik dit doe. er zijn / kunnen er een zijn weinig fouten hier, dus wees geduldig. Wee iedereen Naar onze nederige verblijfplaats Zoals Florence Orenthal Laten we de show onderweg maken Dus doe je lichten uit en zet je luidsprekers harder Iedereen danst, want we zijn allemaal sociale wezens Maar klop klop wie is het? We worden bezocht Van koningsblauwe edelen - waarschijnlijk niet juist Met visioenen van witte houten schuttingen Buitenlandse auto's en platina-uitgaven Bang op de deur met een lijst van onze overtredingen Nou, je kunt 3 keer op het plafond kloppen als je wilt Of zet 4 trappen op de grond en ik zal eerlijk zijn We gaan pas naar beneden als de zon opkomt Het geluid wordt door pijpen en kanalen gezogen Sta dus op en schijn bij de boderlijn Houd het aan tot de dageraad en kijk hoe de nacht aanbreekt De band naast een menigte, de menigte naast een rally De mensen vullen de straten en het sijpelt de steeg in. Het is niet luid genoeg voor ons allemaal We breken je uit je schulp we kwamen om te rocken, rock de beste klokken (x4) J Guavera beweegt de mensen alsof het geen ding is Van de hertog van Earl tot de Sultan of Swing Ik krijg loyaliteit alsof ik royalty was Al uw percelen en schema's zijn verijdeld Kijk, ik heb ritmes en citaten De ritmes die ik schreef Moet worden gedrukt in Bartlett's En nu is het tijd om hiermee te beginnen Maar allereerst moet het harteloze een toepassing laten zien Barrières moeten worden afgebroken, muren hebben wat smashin nodig Net als Albert Tollava rolde beethoveen om Nu hebben we de vloer en het ruikt naar carova Heeft u een goed lichaam en uw geest nog beter Van de goo die het slipje van je tante blies toen we haar ontmoetten Het is niet luid genoeg voor ons allemaal We breken je uit je schulp we kwamen om te rocken, rock de beste klokken (x4) Let op, deze rechtbank is in zitting Herhaal de laatste vraag (herhaal de laatste vraag) De vorige (Welke?) Wie heeft de dictie zo opgeblazen als kernsplijting? We doen, bovendien We hebben een missie We circuleren als een verzoek Bekeer je als religie Naar onze positie In onze positie tot onderwerping Dus focus Uw visie als u een duidelijkere overdracht wenst (niet echt zeker over dit deel) Beloof trouw aan je leiders Droom ontvangen diva's Travisty en beef tussen ons We brengen nieuwe legioenen in vrijheid Als een kleine ceaser als hij grijpt Zoals het leiden van schapen uit feeders In de stereo-ontvangers onder leiding van Bobba Gunush (- dat moet verkeerd zijn) Kies haar direct als er geen druk is We overbelasten meters die geheimen van de FBI ontvingen Als we het lichaam van de mensen verlaten zoals Eugene Fitzgerald Het is niet luid genoeg voor ons allemaal We breken je uit je schulp we kwamen om te rocken, rock de beste klokken (x4