Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2 skinnee js Songtekst: pluto

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2 skinnee js - pluto ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van pluto? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2 skinnee js! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2 skinnee js en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals pluto .

Origineel

With depravity I break laws of gravity Blast past the atmosphere to the last frontier I go boldly through space and time The sky's the limit but they're limiting the sky I break orbit by habit I ignite satellites and leave rings round the planets A flying ace like that beagle Nevertheless this alien remains illegal 'Cause their discovery don't cover me The immigrant's been left in the cold to grow old and disintegrate Discriminate against the distant and disclaim this 'Cause their small minds can't see past Uranus But I shun their rays 'Cause stun's just a phase And my odyssey runs in two-thousand and one ways And I can see clearly now like Hubble Shoved off the shuttle here's my rebuttal It's a planet. Who do you represent? I represent the smallest planet Attorney in this tourney versus those who tried to ban it If you don't agree go see interplanet Janet Cause sun is star like Pluto is planet So lend me all ears and let me state my case about all the types of satellites we must embrace Cause like my parents' great grandparents - this planet is an immigrant, to deport it?s an offense It's an upstanding member of the solar system Apply the laws of Earth and make it a victim Of Proposition 187 If Pluto spawns a moon, it will apply to the heavens. I'll damn you like Judas of Iscariot If you demote this mote remote to affiliate It's like taking ET's custody from Elliot Support your Lilliput, 'cause simply put Pluto is a planet Do it for the children (If not for yourselves) Pluto is a planet

 

Vertaling

Met verdorvenheid overtreed ik de wetten van de zwaartekracht Schiet langs de atmosfeer tot aan de laatste grens Ik ga dapper door ruimte en tijd De lucht is de limiet, maar ze beperken de lucht Ik verbreek de baan door gewoonte Ik steek satellieten aan en laat ringen rond de planeten Een vliegende aas zoals die beagle Toch blijft deze alien illegaal Omdat hun ontdekking mij niet bedekt De immigrant is in de kou gelaten om oud te worden en uit elkaar te vallen Discrimineer het verre en verwerp dit Omdat hun kleine geesten Uranus niet kunnen zien Maar ik mijd hun stralen Omdat verdoving slechts een fase is En mijn odyssee verloopt op tweeduizend en één manieren En ik kan nu duidelijk zien zoals Hubble Van de shuttle geschoven, hier is mijn weerwoord Het is een planeet. Wie vertegenwoordig je? Ik vertegenwoordig de kleinste planeet Advocaat in dit toernooi versus degenen die het probeerden te verbieden Als je het er niet mee eens bent, ga dan naar interplanet Janet Omdat de zon een ster is, zoals Pluto een planeet is Dus leen me alle oren en laat me mijn zaak uiteenzetten over alle soorten satellieten die we moeten omarmen Want net als de overgrootouders van mijn ouders - deze planeet is een immigrant, het deporteren is een overtreding Het is een oprecht lid van het zonnestelsel Pas de wetten van de aarde toe en maak er een slachtoffer van Van Proposition 187 Als Pluto een maan voortbrengt, is deze van toepassing op de hemel. Ik zal je verdomd leuk vinden als Judas van Iskariot Als u deze afstandsbedieningen degradeert tot affiliate Het is alsof ik ET's voogdij overneem van Elliot Steun je Lilliput, simpel gezegd Pluto is een planeet Doe het voor de kinderen (Zo niet voor jezelf) Pluto is een planeet