Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2econd avenue Songtekst: destination

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2econd avenue - destination ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van destination? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2econd avenue! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2econd avenue en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals destination .

Origineel

[FayBN] God forgive me I've fallen Just like the sun of the morning I let my pride get the best of me Depression got the rest of me 'til I was like New Orleans You let it storm 'til I was battered and torn Then You blew me away so the wicked me wouldn't form Now I'm humbled; Recognizing only You deserve the praise And I surrender all to You so you can make a change So I do this for my future kids, future wife Future destination that will lead me to my future life Cause I don't want them to go through the same pain That my family had to go through cause we rejected your name So Jesus! I'm-ma say it real loud So demons could tremble at the sound Of the God I'll be following The only one that's promising eternal life And destination that I've gotta see [FayBN] I'm heading to my destination No matter what I'm facing I got some forks in the road Don't know which way to go So I'm patiently waiting For gotta get me the signs So I could make up my mind I gotta give all away Suffer through the faith Til that day I will arrive Until the day I will, the day I will, the day I will arrive [2econd Avenue] The only thing that's holding me back is me The way my mind was running had my heart impede I couldn't let my walk with Christ deplete So I clicked on the devil and I pressed delete Seeing all the ways I've chosen Hearing all that was spoken I had to trust in God for the Creator is my focus Running from the lust, from the pride and the locust The Salvation, my presentation I will show it Yeah, I need to wake up; I need a savior! We need to unify for Peace, our maker Like Moses and Aaron did, let's give the good news Let's turn from old ways and make them brand new So, as you're running like I was in those mazes Remember Jesus Christ in trials of those phases I can't progress without an ounce of His grace man The destination, the foundation where His grace stands Everyday's a new day, make this one your best one In the way you told your wifey that she is the only one In the way your told your hubby that he'll be the only one And when you follow Him the war has been already won Blessings to your household the angels bringing you a Psalm Of trust, patience and humility And when you add the unity with the diversity It will equal to the Kingdom, the university [FayBN] I'm heading to my destination No matter what I'm facing I got some forks in the road Don't know which way to go So I'm patiently waiting For gotta get me the signs So I could make up my mind I gotta give all away Suffer through the faith Til that day I will arrive Until the day I will, the day I will, the day I will arrive

 

Vertaling

[FayBN] God vergeef me dat ik ben gevallen Net als de zon van de ochtend Ik liet mijn trots het beste uit mezelf halen Depressie kreeg de rest van mij totdat ik zoals New Orleans was Je liet het stormen tot ik gehavend en gescheurd was Dan blies je me weg zodat de slechte me niet zou vormen Nu ben ik nederig; Alleen erkennen U verdient de lof En ik geef alles aan U over, zodat u een verandering kunt aanbrengen Dus ik doe dit voor mijn toekomstige kinderen, toekomstige vrouw Toekomstige bestemming die me naar mijn toekomstige leven zal leiden Omdat ik niet wil dat ze dezelfde pijn doormaken Dat mijn familie moest meemaken omdat we je naam hebben afgewezen Dus Jezus! Ik zeg het heel hard Dus demonen konden beven bij het geluid Van de God die ik zal volgen De enige die het eeuwige leven belooft En bestemming die ik moet zien [FayBN] Ik ga naar mijn bestemming Wat ik ook tegenkom Ik heb wat vorken op de weg Ik weet niet welke kant ik op moet Dus ik wacht geduldig af Je moet me de borden geven Zodat ik een beslissing kon nemen Ik moet alles weggeven Lijd door het geloof Tot die dag zal ik aankomen Tot de dag dat ik zal, de dag dat ik zal, de dag dat ik zal aankomen [2econd Avenue] Het enige dat me tegenhoudt, ben ik De manier waarop mijn geest liep, had mijn hart belemmerd Ik kon mijn wandeling met Christus niet uitputten Dus ik klikte op de duivel en drukte op delete Alle manieren zien die ik heb gekozen Alles horen wat er werd gesproken Ik moest op God vertrouwen want de Schepper is mijn focus Rennen van de lust, van de trots en de sprinkhaan The Salvation, mijn presentatie zal ik het laten zien Ja, ik moet wakker worden; Ik heb een redder nodig! We moeten ons verenigen voor vrede, onze maker Laten we, net als Mozes en Aaron, het goede nieuws geven Laten we ons afwenden van oude manieren en ze gloednieuw maken Dus terwijl je rent alsof ik in die doolhoven was Denk aan Jezus Christus in beproevingen van die fasen Ik kan niet vooruitgaan zonder een greintje van Zijn genade De bestemming, het fundament waar Zijn genade staat Elke dag is een nieuwe dag, maak deze je beste Zoals je je vrouw vertelde dat ze de enige is Zoals je je man hebt verteld dat hij de enige zal zijn En als je Hem volgt, is de oorlog al gewonnen Zegeningen voor uw huishouden de engelen brengen u een Psalm Van vertrouwen, geduld en nederigheid En wanneer je de eenheid met de diversiteit toevoegt Het staat gelijk aan het Koninkrijk, de universiteit [FayBN] Ik ga naar mijn bestemming Wat ik ook tegenkom Ik heb wat vorken op de weg Ik weet niet welke kant ik op moet Dus ik wacht geduldig af Je moet me de borden geven Zodat ik een beslissing kon nemen Ik moet alles weggeven Lijd door het geloof Tot die dag zal ik aankomen Tot de dag dat ik zal, de dag dat ik zal, de dag dat ik zal aankomen