Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2econd avenue Songtekst: gateway

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2econd avenue - gateway ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van gateway? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2econd avenue! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2econd avenue en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals gateway .

Origineel

Look, I'm not amazing; No, I'm not the greatest For those who think I'm losing it, is best assured to hate it Well, I'm not with all the hatred let's balance with the basics We focus too much on ourselves; is something that we crave in I'm here to keep it real with you and never here it fake it So, Keep your precious stones intact don't let the devil take it What will be your solitude? Who will be your guidance You know the truth is prevalent so you don't have to hide it Man! All we need is patience but some dislike the waiting Considering the spaceship? I'm considering to take it Well this is the safe way, away from the destruction I have blueprints for instruction, let's make something out of nothing Wee to the heyday, saying goodbye to the playmates Avoid from screaming mayday keep your eyes upon the gateway So long! Hey And the enemy is closing in He'll do whatever just whatever just to gain a win A win of my soul, a win of my whole A win of the fold, a win of this world Oh! That's cold yo, not good Joe Let's pray folks this is a heavy load My people, set your eyes upon the Lord Then in God's sight, our heavy burdens will float To the place of where He is seated And will bless you cause you believed Him From out of your heart, the seed is planted And please don't take life for granted You've been searching asking for atonement When you're stressed out, depressed alone then He will lift you, soothe you, relieve you Look upon the gates and he will see you See you for the last time I have crossed that line I have shared a piece of me carelessness forced me to leave And it's so sad! The memories we had All done went flat to the bottom of the class So, wee to the heyday saying goodbye to the playmates Avoid from screaming mayday keep your eyes upon the gateway So Long! Hey To the go-getters: never, ever fear Tell negativity: get up from outta here To the believers: keep believing To the seekers: keep seeking Seek and you shall find savor your precious time Skate across the line don't coast, just grind Yeah, and I'm giving you my final thought Like Springer a message to those who are lost We're no longer lost, because we have been found If you only hear the timbre of His Holy sound Once you hear it, please receive it And from this day forth, don't stop believing Wee to the heyday saying goodbye to the playmates Avoid from screaming mayday I'm already on the gateway I'm shooting for the moon I won't being back soon But before I leave I want to say God loves you; I promise you!

 

Vertaling

Kijk, ik ben niet geweldig; Nee, ik ben niet de beste Voor degenen die denken dat ik het verlies, is het het beste om het te haten Nou, ik ben niet met alle haat, laten we een evenwicht vinden met de basis We richten ons te veel op onszelf; is iets waar we naar hunkeren Ik ben hier om het echt met je te houden en nooit hier is het nep Dus, houd je edelstenen intact, laat de duivel het niet nemen Wat zal je eenzaamheid zijn? Wie zal je begeleiden U weet dat de waarheid veel voorkomt, dus u hoeft deze niet te verbergen Mens! We hebben alleen geduld nodig, maar sommigen houden niet van wachten Gezien het ruimteschip? Ik overweeg om het te nemen Dit is de veilige weg, weg van de vernietiging Ik heb blauwdrukken voor instructie, laten we van niets iets maken We gaan naar de hoogtijdagen en nemen afscheid van de speelkameraadjes Vermijd schreeuwende mayday, houd je ogen op de poort gericht Zo lang! Hallo En de vijand komt dichterbij Hij zal wat dan ook doen om te winnen Een overwinning van mijn ziel, een overwinning van mijn geheel Een overwinning van de fold, een overwinning van deze wereld Oh! Dat is koud, niet goed Joe Laten we bidden dat dit een zware last is Mijn volk, richt uw ogen op de Heer Dan zullen in Gods ogen onze zware lasten zweven Naar de plaats waar Hij zit En zal je zegenen omdat je Hem geloofde Vanuit je hart wordt het zaad geplant En neem het leven alstublieft niet als vanzelfsprekend aan Je was op zoek naar verzoening Als je gestrest bent, dan alleen depressief Hij zal je optillen, kalmeren, ontlasten Kijk naar de poorten en hij zal je zien Ik zie je voor het laatst dat ik die grens heb overschreden Ik heb een stukje van mij gedeeld dat onzorgvuldigheid me dwong te vertrekken En het is zo triest! De herinneringen die we hadden Alles gedaan ging plat naar de onderkant van de klas Dus, wee naar de hoogtijdagen afscheid van de speelkameraadjes Vermijd schreeuwende mayday, houd je ogen op de poort gericht Zo lang! Hallo Voor de doorzetters: nooit, nooit angst Vertel negativiteit: sta op van outta hier Voor de gelovigen: blijf geloven Aan de zoekers: blijf zoeken Zoek en je zult genieten van je kostbare tijd Skate over de lijn kust niet, maar gewoon grinden Ja, en ik geef je mijn laatste gedachte Net als Springer een bericht voor wie verdwaald is We zijn niet meer verdwaald, omdat we gevonden zijn Als je alleen het timbre van Zijn Heilige geluid hoort Ontvang het zodra u het hoort En blijf vanaf deze dag niet geloven We gaan naar de hoogtijdagen en nemen afscheid van de speelkameraadjes Vermijd schreeuwende mayday Ik ben al op de gateway Ik fotografeer voor de maan. Ik kom niet snel terug Maar voordat ik vertrek wil ik zeggen dat God van je houdt; Ik beloof jou!