Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2econd avenue Songtekst: i m crazy loco insane

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2econd avenue - i m crazy loco insane ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van i m crazy loco insane? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2econd avenue! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2econd avenue en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals i m crazy loco insane .

Origineel

[2econd Avenue - Intro] I'm going loco, insane (x3) I'm going loco! [2econd Avenue] Out of my mind, not out of control Cross on my back, now grace with the flow Hands held high, keep me alive In a time, gotta strive and align let's go Changed me; I'm saved, no longer astray Humbled by your presence, means of perfection Why I'm stressing? Stress no more Going through things but I'm going for the gold Heavily equipped, like a soldier Moreover, not afraid of my faith, there's more When you trust in the Lord, with your heart And your soul and your mind He will bless you with more Anything the enemy does can't phase me I'm looking fear in the eyes,e face me Wanna know what I've been up to lately? Screaming loud for my God, I'm crazy! I'm going loco insane [FayBN] Ey-OH (x4) [FayBN - Chorus] (x2) There's something radical deep beneath the surface To some it's crazy at times it's got me hurting Changing my motives and giving me a purpose It may seem crazy but Lord I know it's worth it [2econd Avenue] Whatever you do, have it please God Have it please God, He's calling all the shots Now people in the place say it with me real loud All the time, God is good Tears in my eyes, when He died, for my life, He's alive, on the grind, no surprise, no lie People may think that's pride in my rhymes I can say it's only truth in this place and time No one is insignificant With God your so significant We are not worthy, but surely,e to God He will make you worthy Live for Christ, don't die in vain Grace expound, rearranged Here's some change, vend it all for His love Not in arcade games but Jesus man [FayBN] I got something inside changing my mind Changing the way I think and talk and really seem alive But I don't understand; I just can't act the same I try to look back but something turns me the other way I feel a burning fire deep in my soul When I am feeling weak a bigger power takes control I just don't understand ever since that faithful day I put my trust in Jesus; His love got me going insane [FayBN & 2econd Avenue - Chorus] (x2) There's something radical deep beneath the surface To some it's crazy at times it's got me hurting Changing my motives and giving me a purpose It may seem crazy but Lord I know it's worth it [2econd Avenue] Now listen up! If you're not part of the Gospel, you're part of the obstacle Saints stand up! Get up! Move around and get on the dance floor! [FayBN & 2econd Avenue - Chorus] (x2) There's something radical deep beneath the surface To some it's crazy at times it's got me hurting Changing my motives and giving me a purpose It may seem crazy but Lord I know it's worth it

 

Vertaling

[2econd Avenue - Intro] Ik ga loco, gek (x3) Ik ga loco! [2econd Avenue] Uit mijn gedachten, niet uit de hand Kruis op mijn rug, nu genade met de stroom Handen omhoog, houd me in leven In een tijd moeten we ernaar streven en uitlijnen, laten we gaan Veranderde mij; Ik ben gered, niet meer op een dwaalspoor Vernederd door je aanwezigheid, middel tot perfectie Waarom benadruk ik? Stress niet meer Dingen doornemen maar ik ga voor het goud Zwaar uitgerust, als een soldaat Bovendien, niet bang voor mijn geloof, is er meer Als je met je hart op de Heer vertrouwt En je ziel en je geest zal Hij je zegenen met meer Alles wat de vijand doet, kan mij niet faseren Ik kijk angst in de ogen, e kijk me aan Wil je weten wat ik de laatste tijd heb gedaan? Luid schreeuwend voor mijn God, ik ben gek! Ik word gek [FayBN] Ey-OH (x4) [FayBN - Chorus] (x2) Er zit iets radicaal diep onder de oppervlakte Voor sommigen is het soms gek, het doet me pijn Mijn motieven veranderen en mij een doel geven Het lijkt misschien gek, maar ik weet dat het het waard is [2econd Avenue] Wat je ook doet, laat het God behagen Laat het God behagen, Hij is de baas Nu zeggen mensen in de plaats het heel hard met mij God is altijd goed Tranen in mijn ogen, toen Hij stierf, voor mijn leven, Hij leeft, op de grond, geen verrassing, geen leugen Mensen denken misschien dat dat trots is op mijn rijmpjes Ik kan zeggen dat het de enige waarheid is in deze plaats en tijd Niemand is onbeduidend Met God ben je zo belangrijk We zijn het niet waard, maar zeker, e aan God Hij zal je waardig maken Leef voor Christus, sterf niet tevergeefs Grace legt uit, herschikt Hier is wat verandering, verkoop het allemaal voor Zijn liefde Niet in arcadespellen maar Jezus man [FayBN] Ik heb iets binnenin dat van gedachten verandert De manier waarop ik denk en praat verander en echt lijkt te leven Maar ik begrijp het niet; Ik kan gewoon niet hetzelfde doen Ik probeer terug te kijken, maar iets verandert me de andere kant op Ik voel een brandend vuur diep in mijn ziel Als ik me zwak voel, neemt een grotere macht de controle over Ik begrijp het gewoon niet meer sinds die trouwe dag Ik vertrouw op Jezus; Door zijn liefde werd ik gek [FayBN & 2econd Avenue - Chorus] (x2) Er zit iets radicaal diep onder de oppervlakte Voor sommigen is het soms gek, het doet me pijn Mijn motieven veranderen en mij een doel geven Het lijkt misschien gek, maar ik weet dat het het waard is [2econd Avenue] Luister nu! Als u geen deel uitmaakt van het evangelie, maakt u deel uit van het obstakel Heiligen staan ??op! Sta op! Beweeg rond en ga op de dansvloer! [FayBN & 2econd Avenue - Chorus] (x2) Er zit iets radicaal diep onder de oppervlakte Voor sommigen is het soms gek, het doet me pijn Mijn motieven veranderen en mij een doel geven Het lijkt misschien gek, maar ik weet dat het het waard is