Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2econd avenue Songtekst: restart

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2econd avenue - restart ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van restart? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2econd avenue! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2econd avenue en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals restart .

Origineel

Under the barrel of my own sins Justifications of my ways will never be a win Yeah, I lived my life with acres of excuses With piles of my fears Thus leaving me so clueless The miles of my sadness Has stirred me up with madness Elixirs can't revive me, neither a dose of magic Ha, It shows so much of how we're finite creatures Blinded by our ways, caught up in our own leisure I may just have a seizure, for all the things I've done I am a sinner, and this is what I have be I am out of control system overload Holy Spirit here I am, I'm gonna blow I need to Restart; Lord help me restart To the way you wanted me to be A servant in your light before it got so hard to see Yep, I plead for your goodness Your fruits for my own spirit, let me not be a misfit Let me fulfill your wishlist, for the times toe And for everyone else who waits upon the Lord, your Son He took the cross for many; What do we show for it? Our ignorance, our selfish ways? Huh that's plenty I'm not the one to judge I speaketh to my kindred I'm not to point the finger I just present the message God's words are effervescent it's brings peace and the warnings He willfort you when you are happy, when you're mourning Woo ha! The fire is intense His Love from up above is immense Do you get it? We have a choice to make a decision for our fate You're breathing now it's not too late You need to Restart I need to Restart

 

Vertaling

Onder het vat van mijn eigen zonden Rechtvaardigingen van mijn manieren zullen nooit een overwinning zijn Ja, ik leefde mijn leven met hectares excuses Met stapels mijn angsten Dus ik heb zo geen idee De kilometers van mijn verdriet Heeft me wakker geschud van waanzin Elixirs kunnen me niet doen herleven, evenmin een dosis magie Ha, het laat zoveel zien van hoe we eindige wezens zijn Verblind door onze wegen, verstrikt in onze eigen vrije tijd Ik heb misschien gewoon een aanval, voor alle dingen die ik heb gedaan Ik ben een zondaar en dit is wat ik ben Ik heb geen overbelasting van het controlesysteem Heilige Geest, hier ben ik, ik ga blazen Ik moet opnieuw opstarten; Heer help me opnieuw op te starten Zoals je wilde dat ik was Een dienaar in uw licht voordat het zo moeilijk te zien was Ja, ik smeek om uw goedheid Uw vruchten voor mijn eigen geest, laat mij geen buitenbeentje zijn Laat me je wensenlijstje vervullen, voor de tijden toe En voor iedereen die op de Heer, uw Zoon, wacht Hij nam het kruis voor velen; Wat laten we zien? Onze onwetendheid, onze egoïstische manieren? Huh dat is genoeg Ik ben niet degene die oordeelt dat ik tegen mijn familie spreek Ik wijs niet met de vinger, ik presenteer alleen het bericht Gods woorden zijn bruisend, het brengt vrede en waarschuwingen Hij zal je troosten als je gelukkig bent, als je rouwt Woo ha! Het vuur is intens Zijn liefde van boven is immens Snap je het? We hebben een keuze om een ??beslissing te nemen over ons lot Je ademt nu, het is niet te laat U moet opnieuw opstarten Ik moet opnieuw opstarten