Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2econd avenue Songtekst: save my soul

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2econd avenue - save my soul ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van save my soul? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2econd avenue! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2econd avenue en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals save my soul .

Origineel

[2econd Avenue] I never thought this was the moment I was set to see My heart is empty and I feel I'm going under siege I need a cure. I need a touch of something that is right Through all the persecutions, I haven't found your light Oh there's one solution; still my mind is lost There is more to the battle than the one I fought A teenage boy inside the box, thinking of suicide He held his soul tight and prays he makes it through the night [Cee Lo Green] Who's gonna save my soul now? Who's gonna save my soul now? How will my story ever be told now? How will my story be told now? [2econd Avenue] It's true! Temptation is a playground Holding me back against the wall, it's on now It searches me like a bloodhound, the horror calls I gave in so much repeatedly it was my fault Jesus! Is the only way to be free And He's truly all that I ever need It wasn't really easy getting Him into my life And as much as everyone we see the wrongs to see what's right Every second is the opportunity to save a soul And it's a perfect time for the story to be told The good news the story that is talked about The story for the souls desired to be saved now [Cee Lo Green] Who's gonna save my soul now? Who's gonna save my soul now? How will my story ever be told now? How will my story be told now? [2econd Avenue] They think of what I speak is senseless By the most high, he's keeping me relentless They go up and down against me like the pharisees With negative remarks, plastered up, for they don't receive The love Agape, no one can stop me From preaching the Gospel, Jesus I follow And I know it's the same stuff you heard before For wages of sin is death: don't wanna lose your soul As you're walking and you're trudging through the mazes Remember Jesus Christ in trials of the phases Laced with, placed with the knowledge and His true love He wants to save your soul a loving being from above [Cee Lo Green] Oh! Who's gonna save my soul now? Who's gonna save my soul now? Oh I know I'm out of control now Tired enough to lay my own soul down

 

Vertaling

[2econd Avenue] Ik had nooit gedacht dat dit het moment was dat ik zou zien Mijn hart is leeg en ik voel dat ik belegerd word Ik heb een remedie nodig. Ik heb iets nodig dat goed is Door alle vervolgingen heb ik je licht niet gevonden Oh er is een oplossing; nog steeds is mijn geest verloren Er is meer aan de strijd dan degene die ik heb gestreden Een tiener in de doos, denkend aan zelfmoord Hij hield zijn ziel stevig vast en bidt dat hij de nacht doorkomt [Cee Lo Green] Wie gaat mijn ziel nu redden? Wie gaat mijn ziel nu redden? Hoe wordt mijn verhaal nu ooit verteld? Hoe wordt mijn verhaal nu verteld? [2econd Avenue] Het is waar! Temptation is een speeltuin Mij ??tegen de muur houden, het is nu aan Het zoekt me als een bloedhond, roept de horror Ik heb zo vaak toegegeven dat het mijn schuld was Jezus! Is de enige manier om vrij te zijn En Hij is werkelijk alles wat ik ooit nodig heb Het was niet echt gemakkelijk om Hem in mijn leven te krijgen En net als iedereen zien we de fouten om te zien wat goed is Elke seconde is de kans om een ??ziel te redden En het is een perfecte tijd om het verhaal te vertellen Het goede nieuws is het verhaal waarover wordt gesproken Het verhaal voor de zielen die nu gered wilden worden [Cee Lo Green] Wie gaat mijn ziel nu redden? Wie gaat mijn ziel nu redden? Hoe wordt mijn verhaal nu ooit verteld? Hoe wordt mijn verhaal nu verteld? [2econd Avenue] Ze denken dat wat ik spreek zinloos is Door de meest hoge houdt hij me meedogenloos Ze gaan op en neer tegen mij als de farizeeën Met negatieve opmerkingen, bepleisterd, want ze ontvangen niet De liefde Agape, niemand kan me stoppen Vanaf de prediking van het evangelie volg ik Jezus En ik weet dat het dezelfde dingen zijn die je eerder hoorde Want het loon van de zonde is de dood: wil je ziel niet verliezen Terwijl je loopt en je door de doolhoven sjokt Denk aan Jezus Christus in beproevingen van de fasen Doorspekt met, geplaatst met de kennis en Zijn ware liefde Hij wil je ziel een liefdevol wezen van bovenaf redden [Cee Lo Green] Oh! Wie gaat mijn ziel nu redden? Wie gaat mijn ziel nu redden? Oh ik weet dat ik nu de controle kwijt ben Moe genoeg om mijn eigen ziel neer te leggen