Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2pac Songtekst: happy home dedicated to tupac s sister

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2pac - happy home dedicated to tupac s sister ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van happy home dedicated to tupac s sister? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2pac! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2pac en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals happy home dedicated to tupac s sister .

Origineel

Home man, hey, let's turn this house into a happy home This for all the homeboys that couldn't get they happy home Let's turn this house into a happy home Long as one of us got it, some of us got it Let's turn this house into a happy home You know how that is, stay down for mine Outlaw, look Now we've been kickin' it for quite some time Remained beside me through my trials in this life of crime We divorced so many times I forgot to count I never hit you, not a coward, rather leave your house Remember back in December when we was tight? Sippin' Alize and Cristal, whylin' every night, in my bedroom! Promised that I commit to you soon Tongue-kissed me every time you seen me step inside a room Straight out the hood We promised to be good to each other, plus I love you So I know you gon' make a good mother Just try to understand if I change at times It's only 'cause I never owned anything that's mine So I'm tryin' you can stay with my momma but keep the drama to a low Never call the police, I never call you bitch and ho We were all born hungry in this world alone Finally moved out my mom's house, and got a happy home Ha'ppy, home (let's turn this house into a happy home) Ha'ppy, home (finally made it out my mom's house, got a happy home) Ha'ppy, home (turn this house into a happy home) Ha'ppy, home Goin' through hard times, ghetto child of mine I wonder if you have to suffer for your father's crimes To be honest it's a hard road Just keep your faith in God, knowin' you'll get scarred though Look at him walkin' and talkin', a lil' child with my eyes and mouth Father watch over lil' seeds, help me guide them out Had to change my whole lifestyle, married my baby's momma Made her my wife now, I'm tryin' hard y'all Maybe in time I'll be a better man Watchin' the older couples, handle it like veterans Show me the meaning of forever and together we rise If it would help our child grow, then together we'd die Why, question my love, it's so easy to see Without my family all I'm left with is a shadow of me After all the arguments, and the nights alone Now it's time to live the good life, inside a happy home Ha'ppy, home (let's turn this house into a happy home) Ha'ppy, home (finally made it out my mom's house, got a happy home) Ha'ppy, home (turn this house into a happy home) Ha'ppy, home Happy home All these problems got me goin' We got a family, of our own I just want to happy home (turn this house into a happy home) No man's made to stand alone I promise I won't do you wrong I just want a happy home (finally made it out my mom's house, got a happy home) Ha'ppy, home (let's turn this house into a happy home) Ha'ppy, home (finally made it out my mom's house, got a happy home) Ha'ppy, home (turn this house into a happy home) Ha'ppy, home (finally made it out my mom's house, got a happy home) Hey, haha, turn this house into a happy home Long as one of us got it, some of us got it Turn this house into a happy home

 

Vertaling

Home man, hey, laten we dit huis veranderen in een gelukkig huis Dit voor alle homeboys die geen happy home konden krijgen Laten we van dit huis een gelukkig huis maken Zolang een van ons het heeft, hebben sommigen van ons het Laten we van dit huis een gelukkig huis maken Je weet hoe dat is, blijf liggen voor mij Outlaw, kijk. Nu zijn we al een tijdje aan het schoppen Bleef naast me tijdens mijn beproevingen in dit leven van misdaad We zijn zo vaak gescheiden dat ik vergeten ben te tellen Ik heb je nooit geslagen, geen lafaard, liever je huis verlaten Weet je nog in december toen we close waren? Sippin' Alize en Cristal, whylin' elke nacht, in mijn slaapkamer! Beloofde dat ik me snel aan je zou binden Tongkusde me elke keer als je me een kamer binnen zag stappen Recht uit de kap We beloofden goed voor elkaar te zijn, en ik hou van je. Dus ik weet dat je een goede moeder zult zijn. Probeer te begrijpen dat ik soms verander. Het is alleen omdat ik nooit iets van mij heb gehad Dus ik probeer dat je bij m'n moeder kan blijven, maar hou het drama laag. Bel nooit de politie, ik noem je nooit teef en hoer We zijn allemaal hongerig geboren in deze wereld alleen Eindelijk verhuisd uit mijn moeders huis, en hebben een gelukkig thuis Ha'ppy, thuis (laten we dit huis veranderen in een gelukkig thuis) Ha'ppy, thuis (eindelijk uit mijn moeders huis, een gelukkig thuis gekregen) Ha'ppy, thuis (maak van dit huis een gelukkig thuis) Ha'ppy, thuis Goin' through hard times, ghetto child of mine Ik vraag me af of je moet lijden voor je vaders misdaden Om eerlijk te zijn is het een harde weg Hou je geloof in God, je weet dat je littekens zult krijgen. Kijk hem lopen en praten, een klein kind met mijn ogen en mond. Vader waakt over kleine zaadjes, help me ze naar buiten te leiden. Ik moest mijn hele levensstijl veranderen, trouwde met mijn baby's moeder Ik heb haar nu mijn vrouw gemaakt. Ik doe mijn best. Misschien word ik met de tijd een betere man Kijken naar de oudere koppels, omgaan als veteranen Toon me de betekenis van voor altijd en samen stijgen we op Als het ons kind zou helpen groeien, dan zouden we samen sterven Waarom, stel mijn liefde in vraag, het is zo gemakkelijk te zien Zonder mijn familie is alles wat ik overhoud een schaduw van mezelf Na alle ruzies, en de nachten alleen Nu is het tijd om het goede leven te leven, in een gelukkig huis Ha'ppy, thuis (laten we dit huis veranderen in een gelukkig thuis) Ha'ppy, thuis (eindelijk uit het huis van mijn moeder, een gelukkig thuis gekregen) Ha'ppy, thuis (maak van dit huis een gelukkig thuis) Ha'ppy, thuis Gelukkig thuis All these problems got me goin' We got a family, of our own I just want to happy home (maak van dit huis een gelukkig huis) No man's made to stand alone I promise I won't do you wrong I just want a happy home (eindelijk uit het huis van mijn moeder, heb een gelukkig thuis) Ha'ppy, home (laten we van dit huis een gelukkig huis maken) Ha'ppy, home (eindelijk uit het huis van mijn moeder, heb een gelukkig huis) Ha'ppy, thuis (maak van dit huis een gelukkig thuis) Ha'ppy, home (eindelijk het huis van mijn moeder uit, heb een gelukkig huis) Hé, haha, maak van dit huis een gelukkig huis Zolang één van ons het heeft, hebben sommigen van ons het Turn this house into a happy home