Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2pac Songtekst: me against the world (soul power mix)

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2pac - me against the world (soul power mix) ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van me against the world (soul power mix)? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2pac! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2pac en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals me against the world (soul power mix) .

Origineel

[Chorus: 2Pac & (Puff Johnson)] It's just me against the world Me against the world, baby I got nothin’ to lose It's just me against the world (Me against the world) Stuck in the game Me against the world, baby (Me against the world) [Verse 1: 2Pac] Can you picture my prophecy? Stress in the city, the cops is out for me The projects is full of bullets Though bodies is droppin' there ain’t no stoppin' me Constantly movin' while makin' millions Witnessin' killings, leavin' dead bodies in abandoned buildings Can't reach the children, 'cause they’re illin’ Addicted to killin' and the appeal from the cap peelin’ Without feelin', but will they last or be blasted? Hard-headed bastard, maybe he'll listen in his casket The aftermath: more bodies bein' buried I’m losin' my homies in a hurry, they're relocatin' to the cemetery Got me worried, stressin', my vision's blurry The question is will I live, no one in the world loves me I'm headed for danger, don't trust strangers Put one in the chamber whenever I'm feelin' this anger Don't wanna make excuses 'Cause this is how it is, what's the use? Unless we're shootin', no one notices the youth It's just me against the world, baby [Chorus: 2Pac & (Puff Johnson)] (Me against the world) It's just me against the world (Me against the world) It's just me against the world (Me against the world) 'Cause it's just me against the world, baby (Me against the world) Me against the world [Verse 2: Yaki Kadafi] Could somebody help me? I'm out here all by myself, see Ladies in stores, Baby Capone's, livin' wealthy Pictures of my birth on this Earth is what I'm dreamin' Seein' Daddy's semen, full of crooked demons Already crazy and screamin', I guess them nightmares as a child Had me scared but left me prepared for a while Is there another route for a crooked Outlaw? Veteran, a villain, a young thug, who one day shall fall [Verse 3: E.D.I. Mean] Every day there's mo' death, and plus I'm dough-less I'm seein' more reasons for me to proceed with thievin' Scheme on the schemin' and leave they peeps grievin' 'Cause ain't no bucks to stack up My nuts is backed up, I'm about to act up Go load the MAC up, now watch me klacka Tried makin' fat cuts, but yo, it ain't workin' And evil's lurkin', I can see him smirkin' when I gets to pervin' So what? Go put some work in and make my mail Makin' sales, riskin' 25 with a L, but oh well [Chorus: 2Pac & (Puff Johnson)] (Me against the world) With nothin' to lose It's just me against the world (Me against the world) It's just me against the world, baby (Me against the world) I got nothin' to lose It's just me against the world (Me against the world) It's just me against the world, baby (Me against the world, me against the world)x2 (Me against the world) Me against the world (Me against the world, me against the world)x2 (Me against the world) [Verse 4: 2Pac] With all this extra stressin' The question I wonder is after death, after my last breath When will I finally get to rest through this oppression? They punish the people that's askin' questions And those that possess steal from the ones without possessions The message I stress: to make it stop, study your lessons Don't settle for less, even a genius asks his questions Be grateful for blessings Don't ever change, keep your essence The power is in the people and politics we address Always do your best, don't let the pressure make you panic And when you get stranded And things don't go the way you planned it Dreamin' of riches, in a position of makin' a difference Politicians are hypocrites, they don't wanna listen If I'm insane, it's the fame made a brother change It wasn't nothin' like the game; it's just me against the world [Chorus: 2Pac & (Puff Johnson)] (Me against the world) Nothin' to lose It's just me against the world, baby (Me against the world) Got me stuck in the game It's just me against the world (Me against the world) Nothin' to lose It's just me against the world, baby (Me against the world) [Outro: 2Pac & Puff Johnson] Hahaha, that's right I know it seem hard sometimes But, uh, remember one thing Through every dark night, there's a bright day after that So no matter how hard it get Stick your chest out, keep your head up, and handle it Yeah...ooh... Me against the world, me against the world Me against the world, me against the world Me against the world, me against the world Me against the world

 

Vertaling

[Refrein: 2Pac & (Puff Johnson)] It's just me against the world Ik tegen de wereld, baby I got nothin' to lose It's just me against the world (Ik tegen de wereld) Stuck in the game Ik tegen de wereld, baby (Ik tegen de wereld) [Verse 1: 2Pac] Can you picture my prophecy? Stress in de stad, de politie is op mij uit The projects is full of bullets Though bodies is droppin' there ain't no stopin' me Constant in beweging terwijl ik miljoenen verdien Getuige van moorden, dode lichamen achterlatend in verlaten gebouwen. Ik kan de kinderen niet bereiken, want ze zijn ziek. Verslaafd aan moorden en de aantrekkingskracht van het pellen Zonder gevoel, maar houden ze het vol of worden ze opgeblazen? Hardhoofdige bastaard, misschien luistert hij in zijn kist De nasleep: meer lichamen worden begraven Ik verlies mijn vrienden in een haast, ze verhuizen naar de begraafplaats Ik ben bezorgd, gestrest, mijn zicht is wazig De vraag is of ik blijf leven, niemand in de wereld houdt van mij Ik ben op weg naar gevaar, vertrouw geen vreemden Stop er een in de kamer wanneer ik deze woede voel Don't wanna make excuses Want dit is hoe het is, wat is het nut? Tenzij we schieten, merkt niemand de jeugd op It's just me against the world, baby [Refrein: 2Pac & (Puff Johnson)] (Ik tegen de wereld) It's just me against the world (Ik tegen de wereld) It's just me against the world (Ik tegen de wereld) 'Cause it's just me against the world, baby (Ik tegen de wereld) Ik tegen de wereld [Verse 2: Yaki Kadafi] Kan iemand me helpen? I'm out here all by myself, see Dames in winkels, Baby Capone's, leven rijk Foto's van mijn geboorte op deze aarde is wat ik droom Seein' Daddy's sperma, full of crooked demons Al gek en schreeuwend, ik denk dat die nachtmerries als kind Had me bang maar liet me voorbereid voor een tijdje Is er een andere route voor een kromme vogelvrije? Veteraan, een schurk, een jonge misdadiger, die op een dag zal vallen [Verse 3: E.D.I. Mean] Every day there's mo' death, and plus I'm dough-less I'm seein' more reasons for me to continue with thievin' Scheme on the schemin' and leave they peeps grievin' 'Cause ain't no bucks to stack up Mijn ballen zitten vol, ik sta op het punt te reageren Ga de MAC laden, kijk nu hoe ik klacka Ik heb geprobeerd te bezuinigen, maar het werkt niet And evil's lurkin', I can see him smirkin' when I gets to pervin' Nou en? Ga er wat werk insteken en maak mijn post Makin' sales, riskin' 25 with a L, but oh well [Refrein: 2Pac & (Puff Johnson)] (Ik tegen de wereld) With nothin' to lose It's just me against the world (Ik tegen de wereld) It's just me against the world, baby (Ik tegen de wereld) I got nothin' to lose It's just me against the world (Ik tegen de wereld) It's just me against the world, baby (Ik tegen de wereld, ik tegen de wereld)x2 (Ik tegen de wereld) Ik tegen de wereld (Ik tegen de wereld, ik tegen de wereld)x2 (Ik tegen de wereld) [Verse 4: 2Pac] With all this extra stressin' De vraag die ik me afvraag is na de dood, na mijn laatste adem Wanneer zal ik eindelijk rust krijgen door deze onderdrukking? Ze straffen de mensen die vragen stellen En zij die bezitten stelen van hen die geen bezittingen hebben De boodschap die ik benadruk: om het te laten stoppen, bestudeer je lessen Neem geen genoegen met minder, zelfs een genie stelt zijn vragen Wees dankbaar voor zegeningen Verander nooit, behoud je essentie De kracht zit in de mensen en de politiek die we aanspreken Doe altijd je best, laat de druk je niet in paniek brengen En als je strandt En dingen gaan niet zoals je het gepland had Dromend van rijkdom, in een positie om een verschil te maken Politici zijn hypocrieten, ze willen niet luisteren Als ik gek ben, is het de roem die een broeder deed veranderen It wasn't nothin' like the game; it's just me against the world [Refrein: 2Pac & (Puff Johnson)] (Ik tegen de wereld) Nothin' to lose It's just me against the world, baby (Me against the world) Got me stuck in the game It's just me against the world (Me against the world) Nothin' to lose It's just me against the world, baby (Me against the world) [Outro: 2Pac & Puff Johnson] Hahaha, dat is juist I know it seem hard sometimes But, uh, remember one thing Through every dark night, there's a bright day after that So no matter how hard it get Steek je borst vooruit, hou je hoofd omhoog, en handel het af Yeah...ooh... Ik tegen de wereld, ik tegen de wereld Ik tegen de wereld, ik tegen de wereld Ik tegen de wereld, ik tegen de wereld Me against the world