Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2pac Songtekst: never call you bitch again

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2pac - never call you bitch again ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van never call you bitch again? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2pac! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2pac en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals never call you bitch again .

Origineel

Whassup Boo? Swear I'll never call you bitch again You ain't fuck with me, hehehe I swear I'll never call you bitch again (All I just wanna say is um, if I fuckin apologized) I swear I'll never call you bitch again (I ain't mean to call you a bitch) I'll never call you bitch again Damn - gave my homey 90 days for domestic violence I try to picture myself, in this position but remain silent I get to thinkin bout this shit, we been through We close like kin but you remain my friend to This life of sin, done got the both of us in trouble But you always stay down for a nigga, so that's why I love you Reminiscin needin tissues, fightin over childish issues Swear I can't live witchu but withouchu every day I miss you When we roll you hold my pistol, my gangsta bitch-ich You always in the mood for love, that's why I'm sleepin witchu Though not the man of your dreams, my plan and schemes To be rich like a king, and live my life, trouble free I see yesterday I called you names, and played games on yo' mind I promise that I'll change in time It's a complicated world, so girl just be a friend I swear I'll never call you bitch again (and that's my word) We came.. too far.. To throw it all away (I swear I'll never call you bitch again, believe me) We came.. way too far pretty baby To throw it all away, throw it all away (I swear I'll never call you bitch again, hey) I wake up early in the mornin, at the crack of dawn Nigga still tired so I'm yawnin, and now I'm gone Tryin to get my money on strong, so an early riser Out befo' them other guys, that's the way to profit every time Can't get too close, my enemies, they see ghosts, they envy me Plus we been beefin with the East coast, with casualites Got stopped in traffic, had a warrant, so they gaffled me But while I'm gone, watch my business, and my back for me My enemies think they got me crossed, they ain't knowin Ain't no love for player haters where you cowards goin You paid bail, got me out of jail, home again I promise not to leave you on your own again Cristal corks are popped, romantic, thoughts are dropped It's so frantic but don't panic cause we crossed the top I found a partner and a rider, a woman and friend I swear I'll never call you bitch again, believe me We came.. too far.. To throw it all away (I swear I'll never call you bitch again, believe me) We came.. way too far pretty baby To throw it all away, throw it all away (I swear I'll never call you bitch again, hey) I know, I know All that is dead though, I'm changed, I'm tellin you.. I know what time it is, gotta give a nigga time To grow up why'knahmsayin? That was way back then You're my nigga, my best friend Never gonna call you, a bitch again Yea yea yea Oh Witness the evil men do, all this shit I been through Never meant to hurt you, can we make this work boo? I know you been feelin pain, things are not the same "Waitin to Exhale" while I'm sittin in the county jail Keep yo' head up, cause things are gettin better My cellmates shed tears off yo' last love letter Told 'em you would find a friend so keep yo' eyes peeled Sorry if I cuss but it's the suffering that I feel Who can I trust and if I bust will she snitch Even though you ain't the type to trip Sorry if I called you bitch You showed me the definition of feminine The difference between a pack of bitches and black women I see the boss for the third time, hope to see you soon Pictures of us kissin in the living room, in the nude Thanks for bein there, much more than a friend I swear I'll never call you bitch again, believe me We came.. too far.. To throw it all away (I swear I'll never call you bitch again, believe me) We came.. way too far pretty baby To throw it all away, throw it all away (I swear I'll never call you bitch again, hey) We came.. too far.. To throw it all away (I swear I'll never call you bitch again, believe me) We came.. way too far pretty baby To throw it all away, throw it all away (I swear I'll never call you bitch again, hey)

 

Vertaling

Wat is er, Boo? Ik zweer dat ik je nooit meer bitch noem Je neukt niet met mij, hehe Ik zweer dat ik je nooit meer kreng noem. (Alles wat ik wil zeggen is um, als ik me verdomme verontschuldig) Ik zweer dat ik je nooit meer kreng zal noemen. (Het was niet mijn bedoeling om je een trut te noemen) Ik zal je nooit meer een trut noemen. Verdomme, ik gaf mijn vriend 90 dagen voor huiselijk geweld. Ik probeer mezelf voor te stellen, in deze positie, maar ik zwijg. Ik begin na te denken over deze shit, die we hebben meegemaakt We zijn familie, maar je blijft mijn vriend. Dit leven van zonde, heeft ons beiden in de problemen gebracht Maar je blijft altijd voor een neger, dus dat is waarom ik van je hou Herinneringen die tissues nodig hebben, ruziën over kinderachtige zaken Ik zweer dat ik niet kan leven met jou, maar elke dag mis ik je. When we roll you hold my pistol, my gangsta bitch-ich Je bent altijd in de stemming voor liefde, dat is waarom ik slaap, heks Hoewel niet de man van je dromen, mijn plan en regelingen Om rijk te zijn als een koning, en mijn leven te leiden, zonder problemen Ik zie dat ik je gisteren uitgescholden heb, en spelletjes met je gespeeld heb Ik beloof dat ik met de tijd zal veranderen Het is een ingewikkelde wereld, dus wees gewoon een vriend Ik zweer dat ik je nooit meer trut zal noemen (en dat is mijn woord) We zijn te ver gekomen... Om het allemaal weg te gooien Ik zweer dat ik je nooit meer kreng zal noemen, geloof me. We kwamen van veel te ver, schatje. om het allemaal weg te gooien, throw it all away (Ik zweer dat ik je nooit meer kreng noem, hé) I wake up early in the mornin, at the crack of dawn Nigga still tired so I'm yawnin, and now I'm gone Tryin to get my money on strong, so an early riser Eruit voor die andere jongens, dat is de manier om elke keer winst te maken Kan niet te dichtbij komen, mijn vijanden, ze zien geesten, ze benijden me En we hebben met de oostkust gevochten, met slachtoffers. Ik werd opgehouden in het verkeer, had een huiszoekingsbevel, dus hebben ze me gepakt. Maar terwijl ik weg ben, let op mijn zaken, en op mijn rug voor mij Mijn vijanden denken dat ze me door hebben, ze weten het niet Er is geen liefde voor player haters waar jullie lafaards heengaan Jij betaalde de borgtocht, haalde me uit de gevangenis, weer thuis Ik beloof je dat ik je niet meer alleen laat Cristal kurken zijn geknald, romantisch, gedachten zijn gedropt Het is zo hectisch maar raak niet in paniek want we zijn over de top Ik vond een partner en een ruiter, een vrouw en vriend Ik zweer dat ik je nooit meer een teef zal noemen, geloof me. We zijn te ver gekomen... Om het allemaal weg te gooien Ik zweer dat ik je nooit meer kreng zal noemen, geloof me. We kwamen van veel te ver, schatje Om het allemaal weg te gooien, throw it all away (Ik zweer dat ik je nooit meer kreng zal noemen, hé) Ik weet het, ik weet het. Dat is allemaal voorbij, ik ben veranderd, ik zeg het je... Ik weet hoe laat het is, ik moet een neger tijd geven Om op te groeien. Waarom zeg je dat? Dat was lang geleden. Je bent mijn nigga, mijn beste vriend. Ik zal je nooit meer een teef noemen. Yea yea yea Oh Wees getuige van het kwaad dat mannen doen, al die shit die ik heb meegemaakt Ik wilde je nooit kwetsen, kunnen we dit laten werken? Ik weet dat je pijn voelt, dingen zijn niet meer hetzelfde "Waitin to Exhale" terwijl ik in de gevangenis zit Keep yo' head up, cause things are gettin better Mijn celgenoten vergoten tranen van je laatste liefdesbrief Vertelde hen dat je een vriend zou vinden, dus hou je ogen open Sorry als ik vloek maar het is het lijden dat ik voel Wie kan ik vertrouwen en als ik haar betrap zal ze me verraden Ook al ben je niet het type om te trippen Sorry als ik je bitch noemde Je hebt me de definitie van vrouwelijk laten zien Het verschil tussen een bende teven en zwarte vrouwen Ik zie de baas voor de derde keer, ik hoop je snel te zien Foto's van ons zoenend in de woonkamer, in ons blootje. Bedankt dat je er bent, veel meer dan een vriend Ik zweer dat ik je nooit meer bitch zal noemen, geloof me. We zijn te ver gekomen... To throw it all away (Ik zweer dat ik je nooit meer kreng noem, geloof me) We kwamen van veel te ver, schatje To throw it all away, throw it all away (Ik zweer dat ik je nooit meer kreng noem, hé) We kwamen... te ver... To throw it all away (Ik zweer dat ik je nooit meer kreng noem, geloof me) We kwamen van veel te ver, schatje To throw it all away, throw it all away (Ik zweer dat ik je nooit meer kreng zal noemen, hé)