Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2pac tupac shakur Songtekst: if my homie calls

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2pac tupac shakur - if my homie calls ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van if my homie calls? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2pac tupac shakur! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2pac tupac shakur en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals if my homie calls .

Origineel

Ever since you was a pee-wee, down by my knee with a wee-wee. We been coochie-coo all through school, you and me G. Back in the days we played practical jokes on. everybody smoked with they locs and the yolks on. All through high school, girls by the dozens. Sayin we cousins, knowin that we wasn't. But like the old saying goes. Times goes on, and everybody grows. Grew apart, had to part, went our own ways. You chose the dope gaaaane, my microphone pays. In many ways we were paid in the old days. So far away from the crazies with AK's. And though I been around clowning with the Underground. I'm still down with my homies from the hometown. And if you need, need anything at all. I drop it all for y'all, if my homies call. It's a shame, you chose the dope game. Now you slang cane on the streets with no name. It was plain that your aim was mo' cane. You got game now you run with no shame. I chose rappin tracks to make stacks. In fact I travel the map with raps that spray cats. But now I don't wanna down my homie. No matter how low you go you're not lowly. And I, hear that you made a few enemies. But when you need a friend you can depend on me, call. If you need my assistance there'll be no resistance. I'll be there in an instant. Who am I to judge another brother, only on his cover. I'd be no different than the other. H-to-the-O-to-the-M-to-the-I-to-the-E. I'm down to the E-N-D. Cause it's a fall in no time at all. I'm down for y'all, when my homies call. Word, if my homies call. . Well it's ninety-one and I'm livin kinda swell now. But I hear that you're going through some hell pal. But life makin records ain't easy. It ain't what I expected it's hectic it's sleazy. But I guess that the streets is harder. Trying to survive in the life of a young godfather. My homies is making it elsewhere. Striving, working nine to five with no health care. We both had dreams of being great. But his deferred, and blurred and changed in shaped. It's fate, it wasn't my choice to make. To be great, I'm giving it all it takes. Trying to shake, the crates and fakes and snakes. I gotta take, my place or fall from grace. The foolish way, the pace is quick and great. Smiling face, to hide the trace of hate. But my homie would never do me wrong. That's why I wrote this song, if you ever need me it's on. No matter who the foe they must fall. Us against them all I'm down to brawl if my homies call.

 

Vertaling

Al sinds je een plasje-wee was, bij mijn knie met een plasje-wee. We waren de hele schooltijd al aan het dollen, jij en ik, G. In de tijd dat we grappen uithaalden, rookte iedereen met z'n lokken en de dooiers op. De hele middelbare school door, meisjes bij de dozijnen. Zeggen dat we nichten waren, terwijl we wisten dat het niet zo was. Maar zoals het oude gezegde gaat. Tijden gaan voorbij, en iedereen groeit. Groeiden uit elkaar, moesten scheiden, gingen onze eigen weg. Jij koos de dope gaaaane, mijn microfoon betaalt. In veel opzichten werden we betaald in de oude dagen. Zo ver weg van de gekken met AK's. En hoewel ik de clown heb uitgehangen bij de Underground. Ik ben nog steeds bij mijn homies van thuis. En als je iets nodig hebt, wat dan ook. Ik laat het allemaal vallen voor jullie, als mijn maatjes bellen. Het is een schande, dat je voor de dope game koos. Nu ben je een slang op de straat zonder naam. Het was duidelijk dat je doel was mo' cane. Je hebt het spel nu ren je zonder schaamte. Ik koos rappin tracks om stapels te maken. In feite reis ik over de kaart met raps die katten besproeien. Maar nu wil ik mijn homie niet neerhalen. Het maakt niet uit hoe laag je gaat, je bent niet laag. En ik heb gehoord dat je een paar vijanden hebt gemaakt. Maar als je een vriend nodig hebt, kan je op me rekenen, bel me. Als je mijn hulp nodig hebt, zal er geen weerstand zijn. Ik ben er in een oogwenk. Wie ben ik om een andere broeder te beoordelen, alleen op zijn dekmantel. Ik zou niet anders zijn dan de andere. H-to-the-O-to-the-M-to-the-I-to-the-E. Ik ben tot aan de E-N-D. Want het is een val in een mum van tijd. Ik ben voor jullie allemaal, als mijn maatjes bellen. Word, als mijn homies bellen. . Nou, het is eenennegentig en ik leef een beetje goed nu. Maar ik hoor dat je door een hel gaat, vriend. Maar platen maken is niet makkelijk. Het is niet wat ik verwachtte, het is hectisch, het is smerig. Maar ik denk dat de straat moeilijker is. Proberen te overleven in het leven van een jonge peetvader. Mijn homies maken het ergens anders. Ze werken van negen tot vijf zonder gezondheidszorg. We hadden allebei dromen om groot te worden. Maar zijn uitgesteld, en vervaagd en veranderd in vorm. Het is het lot, het was niet mijn keuze om te maken. Om groots te zijn, geef ik alles wat nodig is. Ik probeer de kisten, de neppers en de slangen af te schudden. Ik moet mijn plaats innemen of uit de gratie vallen. De dwaze weg, het tempo is snel en groot. Lachend gezicht, om het spoor van haat te verbergen. Maar mijn homie zou me nooit onrecht aandoen. Daarom schreef ik dit lied, als je me ooit nodig hebt, het staat aan. Het maakt niet uit wie de vijand is, ze moeten vallen. Wij tegen hen allemaal, ik ben klaar om te vechten als mijn homies roepen.