Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2pac tupac shakur Songtekst: rebel of the underground

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2pac tupac shakur - rebel of the underground ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van rebel of the underground? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2pac tupac shakur! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2pac tupac shakur en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals rebel of the underground .

Origineel

Rebel, rebel, rebel. They just can't stand the reign. Or the occasional pain. Of a man like me who goes against the grain.. Sometimes I do it in vain. So wit the little bass and treble ain't missed a. So it's time for me to explain that I'm the rebel.. Cold as the devil.. Straight from the underground, the rebel alone laughs.. They came to see the maniac sychopath.. The critics heard of me and the aftermath.. I don't give a damn and it shows.. A when I do a stage show I wear street clothes.. So they all know me: the lyrical lunatic, the maniac MC.. I give a shout out to your homies.. Maybe then, the critics'll leave your boy alone, G.. On the streets or on TV, it just don't pay the be a truth tellin MC.. They won't be happy till I'm banned.. The most dangerous weapon: an educated black man.. For point blank in your face, pump up the bass, and join the human. race.. I throw peace to the Bay.. Cuz from the jungle to Oaktown, they backin me up all the way.. You know ya gotta love the sound.. It's from the rebel: the rebel of the underground.. He's the rebel: rebel of the underground. Now I'm face to face with the devil.. Cuz they breedin more rebels than the whole damn ghetto.. And police brutality,. Put you in a nip and call it technicality.. So you reap what you soe.. So read the wrath of the rebel jackin em up once more.. Now the fox is in the henhouse.. Creepin up on your daughter, while you asleep. I got her sneakin out.. Tupac ain't nuttin nice.. I'll be nothin how I wanna and do it when I'm gonna.. Now I'm up to no good.. The mastermind of mischief movin more than most could.. So sit and slip into the sound.. Peep the rebel: the rebel of the underground.. He's the rebel: rebel of the underground. They say they hate me, they wanna hold me down.. I guess they scared of the rebel: the rebel of the underground.. But I never let it get me.. I just make another record 'bout the punks tryin to sweat me.. In fact, they tryin to keep me out.. Try to censor what I say cuz they don't like what I'm talkin 'bout.. So what's wrong with the media today.. Got brothers sellin out cuz they greedy to get paid.. But me, I'm comin from the soul.. And if it don't go gold, my story still get told.. And that way they can't stop me.. And if it sells a couple of copies, the punks'll try to copy.. It's sloppy, don't even try to.. I'm a slave to the rythm and. I'm about to fly through.. Sold yo(ya-yo) to the people in the ghetto.. When ya hear the bass roll, go ahead and let go.. Now everybody wanna gangbang.. They talkin street slang, but the punk still can't hang.. By makin records bout violence. But when it comes to the real, some brothers go silent.. It kinda make you wanna think about. That ya gotta do some sellin out, just to get your record out.. But 2pacalpyse is straight down.. So feel the wrath of the rebel: the rebel of the underground.

 

Vertaling

Rebel, rebel, rebel. Ze kunnen gewoon niet tegen de heerschappij. Of de pijn die ze af en toe voelen. Van een man als ik die tegen de stroom ingaat... Soms doe ik het tevergeefs. Dus het is tijd voor mij om uit te leggen dat ik de rebel ben... Koud als de duivel... Rechtstreeks van de ondergrondse, lacht de rebel alleen... Ze kwamen om de maniakale sychopaat te zien... De critici hoorden van mij en de nasleep... Het kan me niet schelen en dat is te zien... Als ik een podium show doe, draag ik straatkleren... Dus ze kennen me allemaal: de lyrische gek, de maniakale MC... Ik geef een shout out naar je homies. Misschien dat de critici je jongen dan met rust laten, G. Op straat of op TV, het loont gewoon niet om de waarheid te vertellen. Ze zullen niet blij zijn tot ik verbannen ben... Het gevaarlijkste wapen: een goed opgeleide zwarte man... Voor recht in je gezicht, pomp de bas op, en sluit je aan bij het menselijke ras... Ik gooi vrede naar de baai... Want van de jungle tot Oaktown, ze steunen me de hele weg... Je weet dat je van het geluid moet houden... Het is van de rebel: de rebel van de ondergrondse... Hij is de rebel, de rebel van de ondergrondse. Nu sta ik oog in oog met de duivel... Omdat ze meer rebellen kweken dan het hele getto. En politiegeweld... Ze stoppen je in de bak en noemen het technisch... Dus je oogst wat je zaait. Dus lees de woede van de rebellen nog maar eens... Nu is de vos in het kippenhok... Sluipend naar je dochter, terwijl je slaapt. Ik heb haar laten wegsluipen... Tupac is niet aardig... Ik ben niets zoals ik het wil en doe het wanneer ik het wil... Nu ben ik iets goeds van plan. Het meesterbrein van onheil beweegt meer dan de meesten kunnen... Dus zit en glijd in het geluid... Kijk naar de rebel: de rebel van de ondergrondse... Hij is de rebel: de rebel van de ondergrondse. Ze zeggen dat ze me haten, ze willen me vasthouden... Ik denk dat ze bang zijn voor de rebel: de rebel van de ondergrondse... Maar ik laat het me nooit raken... Ik maak gewoon een nieuwe plaat over de punkers die me proberen te laten zweten... In feite, proberen ze me buiten te houden... Ze proberen te censureren wat ik zeg, omdat ze het niet leuk vinden waar ik het over heb. Dus wat is er mis met de media vandaag? Broeders die alles verkopen omdat ze gierig zijn om betaald te worden. Maar ik, ik kom uit de ziel... En als het geen goud wordt, wordt mijn verhaal toch verteld... En op die manier kunnen ze me niet stoppen... En als het een paar kopieën verkoopt, zullen de punks proberen het te kopiëren. Het is slordig, probeer het zelfs niet... Ik ben een slaaf van het ritme en... Ik sta op het punt om er doorheen te vliegen... Verkocht aan de mensen in het getto... Als je de bas hoort rollen, ga je gang en laat je gaan... Nu wil iedereen gangbang... Ze praten straattaal, maar de punk kan nog steeds niet hangen... Door platen te maken over geweld. Maar als het op het echte werk aankomt, zwijgen sommige broeders... Het zet je aan het denken. Dat je je platen moet verkopen, alleen om ze uit te brengen. Maar 2pacalpyse is recht door zee... Dus voel de toorn van de rebel: de rebel van de underground.