Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2pac tupac shakur Songtekst: reincarnation

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2pac tupac shakur - reincarnation ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van reincarnation? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2pac tupac shakur! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2pac tupac shakur en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals reincarnation .

Origineel

(Are you scared to die?). Is reincarnation. (Are you afraid to die?). Reach the whole nation. Me murderer?. My only fear of death is reincarnation. Uh. My only fear of death, is reincarnation. I use my last breath, to reach the whole Nation. How can they call me murderer for my spoken words?. This composition be my prophecy I hope it's heard. Hard words is spoken, many promises broken as if it's. Useless to hope, they got me constantly smoking. My role model was a cold bottle of O. E. Surrounded by my closest homies but nobody knows me. I pray to God it ain't easy. Half the cops in California got a hard on to squeeze me. Running through the backstreets, hopping over fences tryna shake the. Fucking K-9s, running around senseless. I'll probably be a mystery to many, but a legend to some. I've been a man for many women, but a husband for none. In case you see me out in traffic, looking nervous and high. My hands, holding my pistols will they serve us or die?. May God forgive me for my crooked ways, I didn't mean it. Knew I'd fall in love with money the first day that I seen it. Maybe now they can understand, my occupation. It's clear that my only fear of death is reincarnation. I keep my shit on safety. I've been shooting rocks lately. Everybody dies, they nickel plates don't penetrate me. I was suppose' to be the murder first to go. Them niggas missed, grazed my wrist, I took it personal. Kato told me that I was slipping. Got his strap and started tripping. Slipped two clips on the. Table, twist an L and said "Fatal listen". Everybody don't be missing keep your vest on baby. And you know that shit that happens to the Teflon, crazy. You ain't gotta pack a gat I got your back just keep your front line. Or we can stall that, from the Cadillac we buck the gun shots. But we locked down, don't have your back in the casket. All he thought about was plastic and murdering bastards. I spend my days and nights. Not knowing if a stray's in flight. They'll probably catch me. Leaving my foes hella' happy. Cause look, at any moment. The game could be my main opponent. Niggas be swimming where the sharks are and man they don't even know it. But I stay focused, concentrate on my surroundings. Cause if I'm slipping, well that's when niggas will get to clowning. And I can't have it, I got a mission to complete. Raise my kids upright, make sure they got something to eat. And my daily ritual is, protect my physical biz. I just can't see now, I choose death before the penal. Cause what good am I? To that little Nigga with them big eyes. If I'm incarcerated, feel me now, I gots to make it. And If I don't, Re-reincarnation ain't an option. Leave my ass dead until it's really poppin'. How can y'all call us murderers and shit and. Blame all the problems of the world on us young thugs, Thug Niggas from the streets, ain't that a bitch. Tell me y'all ain't giving a fuck about us when we was broke and poor. How come when we get a little money, motherfuckers wanna stop us and block us. What part of the game is that? Who should we love, who should we believe in when the motherfuckers that's supposed to be our role models, supposed to be the people we look up to is tryna snatch us out of the game. What type of shit is that? Fuck 'em all. I still whizz for the top Dolla'. Just a true thug, with a comma. High power, small drama, made niggas. Top Drazed with a mean way to play 'em. These days, Homie I'm saying though, They tryna play me. I gots to get them, hit em and lay low. I told you before, my, only fear of death is momma, crying for help and papa tryin' to help. When I know we ain't got it but shit I gots to handle it, it's hard. They hand it to me, snitches, suspicious bitch niggas who ain't insanity. Never worry. Apparently, I think I never buried but if so I gotta go, my nigga's will always love me. Thug family ties, I know they want me to die but ima survive, see the look in my eyes. And this Lemika and I'd like to give a shoutout to all the tray-whizz kids out And I'm appreciating how I'm chilling up in the studio with 2pac and Cocoa G And uh -laughs- Okay I'm out, I'm done, I went out, Oh Shit, put this back

 

Vertaling

(Ben je bang om dood te gaan?). Is reïncarnatie. (Ben je bang om te sterven?). Bereik de hele natie. Ik moordenaar? Mijn enige angst voor de dood is reïncarnatie. Mijn enige angst voor de dood is reïncarnatie. Mijn enige angst voor de dood, is reïncarnatie. Ik gebruik mijn laatste adem, om de hele natie te bereiken. Hoe kunnen ze me een moordenaar noemen voor mijn gesproken woorden? Deze samenstelling is mijn voorspelling, ik hoop dat het gehoord wordt. Harde woorden zijn gesproken, vele beloftes gebroken alsof het. Nutteloos om te hopen, ze kregen me constant aan het roken. Mijn rolmodel was een koude fles O.E. Omringd door mijn beste homies maar niemand kent mij. Ik bid tot God dat het niet makkelijk is. De helft van de politie in Californië heeft een stijve van me te knijpen. Rennend door de achterstraatjes, springend over hekken proberen af te schudden. Verdomde K-9's, die zinloos rondrennen. Ik zal waarschijnlijk een mysterie zijn voor velen, maar een legende voor sommigen. Ik ben een man voor veel vrouwen geweest, maar een echtgenoot voor geen enkele. Voor het geval je me in het verkeer ziet, nerveus en high. Mijn handen houden mijn pistolen vast, zullen ze ons dienen of sterven? Moge God me vergeven voor mijn kromme manieren, ik meende het niet. Ik wist dat ik verliefd zou worden op geld, de eerste dag dat ik het zag. Misschien kunnen ze nu mijn beroep begrijpen. Het is duidelijk dat mijn enige angst voor de dood reïncarnatie is. Ik hou mijn shit op veiligheid. Ik heb de laatste tijd op stenen geschoten. Iedereen sterft, de nikkelplaten dringen niet door me heen. Ik was verondersteld de eerste te zijn die vermoord werd. Die gasten misten, schampten mijn pols, ik nam het persoonlijk. Kato vertelde me dat ik uitgleed. Pakte zijn riem en begon te trippen. Gleed twee clips op de. Tafel, draaide een L en zei "Fatal luister". Iedereen niet missen, hou je vest aan schatje. En je weet wat er gebeurt met de Teflon, gek. Je hoeft geen gat te pakken, ik dek je wel. Hou je frontlijn. Of we kunnen dat uitstellen, vanuit de Cadillac vangen we de geweerschoten. Maar we hebben je rug niet in de kist. Het enige waar hij aan dacht was plastic en moordende klootzakken. Ik breng mijn dagen en nachten door. Niet wetend of er een zwerver op de vlucht is. Ze zullen me waarschijnlijk vangen. Mijn vijanden dolgelukkig achterlatend. Want kijk, op elk moment. Het spel kan mijn grootste tegenstander zijn. Gasten zwemmen waar de haaien zijn en ze weten het niet eens. Maar ik blijf gefocust, concentreer me op mijn omgeving. Want als ik uitglijd, wel, dan beginnen die gasten de clown uit te hangen. En dat kan ik niet hebben, ik heb een missie te voltooien. Mijn kinderen rechtop opvoeden, zorgen dat ze iets te eten hebben. En mijn dagelijks ritueel is, het beschermen van mijn fysieke biz. Ik zie het gewoon niet meer, ik kies de dood voor het strafblad. Want wat heb ik eraan? Voor die kleine neger met die grote ogen. Als ik opgesloten zit, voel me dan, ik moet het halen. En als ik dat niet doe, is re-reïncarnatie geen optie. Laat mijn kont dood tot het echt knalt. Hoe kunnen jullie ons allemaal moordenaars noemen en zo. Ons, jonge misdadigers, de schuld geven van alle problemen in de wereld. Zeg me dat jullie niets om ons gaven toen we arm en blut waren. Hoe komt het dat wanneer we een beetje geld hebben, klootzakken ons willen stoppen en blokkeren. Welk deel van het spel is dat? Van wie moeten we houden, in wie moeten we geloven als de klootzakken die ons voorbeeld zouden moeten zijn, de mensen tegen wie we opkijken, ons uit het spel proberen te halen. Wat voor soort shit is dat? Laat ze allemaal doodvallen. Ik ga nog steeds voor de top Dolla'. Gewoon een echte thug, met een komma. Hoge macht, klein drama, gemaakte niggas. Top Drazed met een gemene manier om ze te bespelen. Deze dagen, Homie zeg ik toch, proberen ze me te bespelen. Ik moet ze pakken, ze slaan en me gedeisd houden. Ik heb het je al eerder gezegd, mijn enige angst voor de dood is mama die om hulp roept en papa die probeert te helpen. Als ik weet dat we het niet hebben, maar ik moet het afhandelen, het is moeilijk. Ze geven het aan mij, verklikkers, verdachte bitch niggas die niet krankzinnig zijn. Maak je nooit zorgen. Blijkbaar, ik denk dat ik nooit begraven maar als dat zo is moet ik gaan, mijn nigga's zullen altijd van me houden. Thug familiebanden, ik weet dat ze me dood willen maar ima overleef, zie de blik in mijn ogen. En dit is Lemika en ik wil een shoutout geven aan alle tray-whizz kids uit En ik waardeer hoe ik aan het chillen ben in de studio met 2pac en Cocoa G En uh -laughs- Oke ik ben uit, ik ben klaar, ik ging uit, Oh Shit, zet dit terug