Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 2pac tupac shakur Songtekst: when ure heart turns cold

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 2pac tupac shakur - when ure heart turns cold ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van when ure heart turns cold? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 2pac tupac shakur! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 2 van 2pac tupac shakur en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals when ure heart turns cold .

Origineel

(feat. Outlawz). [Spoken poem]. When your heart turns cold. It causes your soul to freeze. Spreads through your spirit. Like a ruthless, villain disease. The walls that were once down. Now stand firm and tall. Safe from hate, love, pain, joy. Till you feel nothing at all. When your heart turns cold. A baby's cry means nothing. A dead corpse is trivial. Mothers neglecting children is daily. Lonliness becomes your routine friend. Death seems like tranquility. Sleeping is never pleasant if you even sleep at all. We forgot our deals and turn off the reason. Till the product is sold. You don't understand how I behave. Wait till your heart turns cold. [Verse 1]. Know my cold heart turns warm at the front door. Love my family, love my Outlawz. But when I step outside I feel my blood freezing. Question if it's a blessing that 'm still breathing. Sometimes I wonder if I'm better off dead. They say God don't make mistakes but what if he did. But what if he didn't. So I'm supposed to be living this life that I'm living. And feeling how I'm feeling. Black rain shower, the pain builds character. My heart turned cold, yeah I learned to be a scavenger. Listen, no love received and no love given. Don't blame us blame the hate that you gave the children. [Verse 2]. No remorse for life and y'all forced to fight. In the event of my demise I hope God's the guiding light. In hind's sight, I'm lost, misguided by lies and truths. Confused bout what to do, refer to smoking, drinking brew. We be the hearts of the heartless, riding few from the bunch. Bosses have falled, bosses have caught you don't be the next one. Sleeping never pleasant even if you sleeping at all. The reason that I'm breathing is I'm an example for y'all. [Hook]. When your heart turns cold. It causes your soul to freeze. Spreads through your spirit like a deadly disease. When your heart turns cold. You feel nothing at all. A baby's cry means nothing at al. When your heart turns cold. A dead corpse is trivial. And death seems like tranquility. When your heart turns cold. I thank God above. Through the pain, hate, joy, and love. When your heart turns cold. [Verse 3]. Your soul is numb, your days are numbered (Cold). Your kids cold, get old and younger (Cold). Your lonliness becomes your only homie. So your sorrow all alone is just for your eyes only (Yeah). The world against you and the odds are stacked (They stacked). Your pockets short and your girls a wreck (That bitch). Lose a piece of you survive all that. Plus you young and you black, it's hard enough being that (Yeah). Your mom gone ain't nobody never cared (Yeah). You call your mom but nobody never there (Shit). Now it's on, you need a way up out of here. You click on some be next shit. [Verse 4]. When your heart turn cold that's when the heat go off. And the means die slow, that's how the streets show off. Cemetaries filled with vicitms those with cold hearts. Deep in the dark when the pistols spark. My life one big movie of strife. Scene after scene filled with nothing but sad dreams. No wonder my heart pumps ice water. Gotta live according to the lessons that life taught you. Lonley is the road of a tortured soul. Who only knows the roles of a heart turned cold. Caught in the middle when the pistols blow. That's how it go when your heart turns cold. [Hook]

 

Vertaling

(feat. Outlawz). [Gesproken gedicht]. Wanneer je hart koud wordt. Het zorgt ervoor dat je ziel bevriest. Verspreidt het zich door je geest. Als een meedogenloze, schurkenziekte. De muren die ooit neer waren. Staan nu stevig en hoog. Veilig voor haat, liefde, pijn, vreugde. Tot je helemaal niets meer voelt. Wanneer je hart koud wordt. Het huilen van een baby betekent niets. Een dood lijk is onbelangrijk. Moeders die hun kinderen verwaarlozen is dagelijks. Eenzaamheid wordt je vaste vriend. De dood lijkt rust. Slapen is nooit prettig, als je al slaapt. We vergeten onze afspraken en zetten de reden uit. Tot het product verkocht is. Je begrijpt niet hoe ik me gedraag. Wacht tot je hart koud wordt. [Verse 1]. Weet dat mijn koude hart warm wordt bij de voordeur. Hou van mijn familie, hou van mijn Outlawz. Maar als ik naar buiten stap, voel ik mijn bloed bevriezen. Vraag me af of het een zegen is dat ik nog steeds adem. Soms vraag ik me af of ik dood beter af ben. Ze zeggen dat God geen fouten maakt, maar wat als hij dat wel deed. Maar wat als hij dat niet deed. Dus ik word verondersteld dit leven te leven dat ik leef. En voelen hoe ik me voel. Zwarte regenbui, de pijn bouwt karakter. Mijn hart werd koud, ja ik leerde om een aaseter te zijn. Luister, geen liefde ontvangen en geen liefde gegeven. Geef ons niet de schuld, geef de schuld aan de haat die je de kinderen gaf. [Verse 2]. Geen wroeging voor het leven en jullie zijn gedwongen om te vechten. In het geval van mijn overlijden hoop ik dat God het leidende licht is. Achteraf gezien, ben ik verdwaald, misleid door leugens en waarheden. Verward over wat te doen, verwijzen naar roken, drinken brouwsel. Wij zijn de harten van de hartelozen, rijdend op weinigen van het stel. De bazen zijn gevallen, de bazen hebben je gevangen, wees niet de volgende. Slapen is nooit plezierig, zelfs als je al slaapt. De reden dat ik adem is dat ik een voorbeeld ben voor jullie allemaal. [Haak]. Wanneer je hart koud wordt. Het zorgt ervoor dat je ziel bevriest. Verspreidt zich door je geest als een dodelijke ziekte. Wanneer je hart koud wordt. Voel je helemaal niets. Het huilen van een baby betekent helemaal niets. Wanneer je hart koud wordt. Een dood lijk is onbeduidend. En de dood lijkt als rust. Wanneer je hart koud wordt. Ik dank God hierboven. Door de pijn, haat, vreugde en liefde. Als je hart koud wordt. [Vers 3]. Je ziel is gevoelloos, je dagen zijn geteld. (Koud). Your kids cold, get old and younger (Koud). Je eenzaamheid wordt je enige homie. So your sorrow all alone is just for your eyes only (Yeah). De wereld tegen je en de kansen zijn gestapeld (They stacked). Je zakken kort en je meisjes een wrak (That bitch). Lose a piece of you survive all that. Plus je bent jong en je bent zwart, het is al moeilijk genoeg om dat te zijn (Yeah). Je moeder is weg, niemand heeft er ooit om gegeven. Je belt je moeder maar er is nooit iemand. Nu is het aan, je hebt een manier nodig om hier weg te komen. Je klikt op de volgende shit. [Verse 4]. Wanneer je hart koud wordt, dat is wanneer de warmte uitgaat. En de middelen sterven langzaam, dat is hoe de straten pronken. Begraafplaatsen gevuld met schuldigen die met koude harten. Diep in het donker als de pistolen vonken. Mijn leven één grote film van strijd. Scène na scène gevuld met niets dan droevige dromen. Geen wonder dat mijn hart ijswater pompt. Je moet leven volgens de lessen die het leven je geleerd heeft. Lonley is de weg van een gekwelde ziel. Die alleen de rollen kent van een koud geworden hart. Gevangen in het midden wanneer de pistolen blazen. Dat is hoe het gaat als je hart koud wordt. [Hook]