Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 38th parallel Songtekst: wither

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 38th parallel - wither ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van wither? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 38th parallel! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 3 van 38th parallel en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals wither .

Origineel

Forward he marches through scornful laughter Undaunted eyes set on hopes of here after A gauntlet of piercing stares line his way And condemning glares say all hate can say As he strides ever on steps In time with his hearts rhythm and rhyme to the end of his day Forevers seductive smile shatters sense And bids him acquiesce from this solitary life Chorus But we don't see, we've made ourselves blind And we don't care, we've closed our minds And we don't move, we're so paralyzed As we sit in heartlessness watching him die Dead to immunity, dead to society Fearing the slow decay of dignity the posterchild For walking deadmen longs for the now to be way back when Chorus And I see him everyday along his road Fading away manifest in the downcast, Recluse and outcast lepers of this age The innocent incaged by paranoid, misinformed minds Enter the champions of love (so called) singing loud Grinning as they spit out their words So proud are the hearts u nmoved by songs and ideals? Wading through the rhetoric to clutch something real

 

Vertaling

Voorwaarts marcheert hij door minachtend gelach Onversaagde ogen gericht op de hoop op hiernamaals Een handschoen van doordringende blikken omlijnen zijn weg En veroordelende blikken zeggen alles wat haat kan zeggen Terwijl hij eeuwig op stappen loopt In de maat van zijn hart ritme en rijm tot het einde van zijn dag Voorhanden verleidelijke glimlach verbrijzelt het verstand En smeekt hem dit eenzame leven op te geven Refrein Maar we zien het niet, we hebben onszelf blind gemaakt En het kan ons niet schelen, we hebben onze geest gesloten En we bewegen niet, we zijn zo verlamd dat we harteloos toekijken hoe hij sterft, dood voor de immuniteit, dood voor de samenleving, bang voor het langzame verval van waardigheid... de posterchild voor wandelende deadmen verlangt naar het nu, naar lang geleden... refrein En ik zie hem elke dag langs zijn weg, wegkwijnend in de neerslachtigheid, De onschuldigen, opgehitst door paranoïde, verkeerd geïnformeerde geesten... treden de kampioenen van de (zogenaamde) liefde luid zingend binnen. Grijnzend terwijl ze hun woorden uitspuwen... Zo trots zijn de harten die niet worden geraakt door liederen en idealen? Wadend door de retoriek om iets echts vast te grijpen