Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: 9-days Songtekst: funeral-for-a-love

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: 9 ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van funeral-for-a-love? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van 9-days! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter 9 van 9-days en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals funeral-for-a-love .

Origineel

(K. Edwards/M. Messela) Blood roses my bed your sugar my hour this is the moment this is the Tower Dressed in your jewels Your ribbons and lace Painted with seasons Winter, my face One thing missing One thing I own My gown of red blood my place of "alone" Cut at the plastic which covers my flesh Give me your reasons Give me what's left I run in the meadow where I was sheltered and fed to find someone living before I was dead I ran to his mother who sent me away I ran to his father weakened and gray I lay in the flowers which covered my wounds and wept for my lover and cursed the power of the moon my breathing was slow heavy and cold I felt the pain of sorrow the pain of the old I sent a soul down to bring me back home So I could go on In this hell all alone Wee to the funeral for a love wee to me eternity wee to the home of every fear wee to the death of a body of a soul of an entity (whisper) i never meant to let you down I never meant to be so weak I never meant to be so insignificant I never meant to not be what you wanted I never meant to not trust you I never meant to harm you I never meant to make you cry It was never meant for me to die

 

Vertaling

(K. Edwards / M. Messela) Bloedrozen in mijn bed jouw suiker mijn uur dit is het moment dit is de toren Gekleed in je juwelen Je linten en kant Beschilderd met seizoenen Winter, mijn gezicht Eén ding ontbreekt Een ding bezit ik Mijn jurk van rood bloed mijn plaats van "alleen" Snijd aan het plastic die mijn vlees bedekt Geef me je redenen Geef me wat er nog over is Ik ren in de wei waar ik werd beschut en gevoed om iemand te vinden die leeft Voordat ik dood was Ik rende naar zijn moeder die me wegstuurde Ik rende naar zijn vader verzwakt en grijs Ik lag in de bloemen die mijn wonden bedekte en huilde om mijn geliefde en vervloekte de kracht van de maan mijn ademhaling was traag zwaar en koud Ik voelde de pijn van verdriet de pijn van het oude Ik stuurde een ziel naar beneden om me terug naar huis te brengen Zodat ik door kon gaan In deze hel helemaal alleen We gaan naar de begrafenis voor een liefde wee eeuwigheid wee naar het huis van elke angst wee tot de dood van een lichaam van een ziel van een entiteit (fluisteren) Ik wilde je nooit teleurstellen Ik wilde nooit zo zwak zijn Ik wilde nooit zo onbeduidend zijn Ik wilde nooit niet zijn wat je wilde Ik wilde je nooit vertrouwen Ik wilde je nooit kwaad doen Ik wilde je niet aan het huilen maken Het was nooit de bedoeling dat ik zou sterven