Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: a Songtekst: bad idea

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: a - bad idea ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van bad idea? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van a! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van a en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals bad idea .

Origineel

It was a bad idea But I had to follow through, She had no idea what I wanted to do It was a bad idea But I had to hit it anyway Candy caught my eye when she walked by lookin' like a freak I leaned over kissed her on the cheek. I was being careful not to move too fast, But she smiled when I gave her a backstage pass. A real star fucker, she put me to the test, Then I noticed Doug Ray tattooed on her breast. I thought I was blessed to meet this treat Candy had a place right down the street. It didn't take long to achieve my goal And I lost control of mind, body, and soul. It was a bad idea But I had to follow through, She had no idea what I wanted to do It was a bad idea But I had to hit it anyway Let me tell you how I got my pumas stolen. It was a summer day and the sky was golden. I was having a slice down on University And ines a cutie, about 5 foot 3 Caught her checkin' me out so I flashed a smile. Introduced myself 'cause that's my style. She said, "Yeah I know you, I love your CD. I know all your rhymes, you're my favorite MC." Quick to the point no time at all Snuck on in to her residence hall. In ten minutes flat we were both butt naked. She was screaming and yelling yo I just couldn't take it. Her roomate got pissed while we fucked in her bed, Bitch stole my pumas while I was getting head. I can't believe I'm never gonna see you again, You were more than a lover, you were also a friend. The things I learned, in just one night, When I say goodbye, it'll be alright, alright, alright! Now people let me tell you 'bout this girl Suzanne, Met her at the bar and I was like god damn! She didn't have a man, no drink in her hand, Bought her a shot and took her back to the van. She was tall, slim, and tan. A White Owl fan, Asked if I would take part in some perverted plan? She dropped her skirt, she had another head. I lost my pride in that groupie's bed It was a bad idea But I had to follow through, She had no idea what I wanted to do It was a bad idea But I had to hit it anyway

 

Vertaling

Dat was een slecht idee Maar ik moest doorgaan, Ze had geen idee wat ik wilde doen Dat was een slecht idee Maar ik moest het toch raken Candy viel me op toen ze langsliep en eruitzag als een freak Ik boog me voorover en kuste haar op de wang. Ik zorgde ervoor dat ik niet te snel bewoog, Maar ze glimlachte toen ik haar een backstagepas gaf. Een echte sterneuker, ze stelde me op de proef, Toen zag ik Doug Ray op haar borst tatoeëren. Ik dacht dat ik gezegend was om deze traktatie te ontmoeten Candy had een plek verderop in de straat. Het duurde niet lang om mijn doel te bereiken En ik verloor de controle over geest, lichaam en ziel. Dat was een slecht idee Maar ik moest doorgaan, Ze had geen idee wat ik wilde doen Dat was een slecht idee Maar ik moest het toch raken Laat me je vertellen hoe ik mijn poema's heb gestolen. Het was een zomerdag en de lucht was goudkleurig. Ik had een puntje op de universiteit En ines a cutie, ongeveer 5 voet 3 Betrapte haar erop dat ze me controleerde, dus ik glimlachte. Ik heb mezelf voorgesteld omdat dat mijn stijl is. Ze zei: 'Ja, ik ken je, ik hou van je cd. Ik ken al je rijmpjes, je bent mijn favoriete MC. ' Snel en snel Sloop naar haar residentiehal. In tien minuten plat waren we allebei naakt. Ze schreeuwde en schreeuwde dat ik het gewoon niet aankon. Haar kamergenoot werd boos terwijl we in haar bed neukten, Bitch heeft mijn puma's gestolen terwijl ik hoofd kreeg. Ik kan niet geloven dat ik je nooit meer zal zien, Je was meer dan een minnaar, je was ook een vriend. De dingen die ik in één nacht heb geleerd, Als ik afscheid neem, komt het goed, goed, goed! Nu laten mensen me je vertellen over dit meisje Suzanne, Ik ontmoette haar aan de bar en ik was verdomme! Ze had geen man, geen drank in haar hand, Kocht haar een schot en nam haar mee terug naar het busje. Ze was lang, slank en gebruind. Een fan van White Owl, Gevraagd of ik zou deelnemen aan een pervers plan? Ze liet haar rok vallen, ze had nog een hoofd. Ik verloor mijn trots op het bed van die groupie Dat was een slecht idee Maar ik moest doorgaan, Ze had geen idee wat ik wilde doen Dat was een slecht idee Maar ik moest het toch raken