Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: aarni Songtekst: the thunder perfect mindfuck

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: aarni - the thunder perfect mindfuck ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the thunder perfect mindfuck? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van aarni! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van aarni en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the thunder perfect mindfuck .

Origineel

I am the unlearned and they can learn from me, I am shame and I am boldness. I am the shameless and I am ashamed, I am knowledge and I am ignorance. I am falsehood and I am truth, I am the ruler of my offspring and my power is from them. Whatever I will happens to me. What you see outside you, you see inside you, It's visible and it's your garment. In my weakness don't forsake me, Don't be afraid of my power. I am the knowledge of my inquiry. I am the one whose image is great And I am the one who has no image. I am the first and the last, I am the utterance of my name. Nothing is true and everything is permitted in our observer-created universe. Thought is the sickness of the human mind and knowledge is the reward of action. Let our every act be towards personal and collective liberation! Accept nothing, assume nothing. Always question authority - especially your own. Matter imprisons the spirit to force it into an effort to free itself. The instant you speak about a thing, you miss the mark. Now that I have shed my skinpletely, One true reality alone exists. Out of the gravity-well of Hiidenvuori rises the crowned Kundalini DNA fire-serpent to the stars. Its each mirror-like scale the history of a sentinent species. Making again for the first time its cosmic trip to the all-source. Ride the snake.

 

Vertaling

Ik ben ongeleerd en zij kunnen van mij leren, Ik ben beschaamd en ik ben vrijmoedig. Ik ben de schaamteloze en ik schaam me, Ik ben kennis en ik ben onwetendheid. Ik ben valsheid en ik ben waarheid, Ik ben de heerser van mijn nageslacht en mijn macht komt van hen. Wat ik ook zal gebeuren met mij. Wat je buiten je ziet, zie je in je, Het is zichtbaar en het is jouw kledingstuk. Verlaat me niet in mijn zwakheid, Wees niet bang voor mijn kracht. Ik ben de kennis van mijn onderzoek. Ik ben degene wiens imago geweldig is En ik ben degene die geen beeld heeft. Ik ben de eerste en de laatste, Ik ben de uiting van mijn naam. Niets is waar en alles is toegestaan ??in ons door de waarnemer gecreëerde universum. Gedachten zijn de ziekte van de menselijke geest en kennis is de beloning van actie. Laat al onze daden gericht zijn op persoonlijke en collectieve bevrijding! Accepteer niets, neem niets aan. Vraag altijd autoriteit, vooral die van uzelf. Materie zet de geest gevangen om haar te dwingen zichzelf te bevrijden. Op het moment dat je over iets spreekt, mis je het doel. Nu ik mijn huid volledig heb afgeworpen, Alleen een echte realiteit bestaat. Uit de zwaartekrachtput van Hiidenvuori rijst de gekroonde Kundalini DNA-brandslang naar de sterren. Het is elke spiegelachtige schaal van de geschiedenis van een sentimentele soort. Voor de eerste keer opnieuw zijn kosmische reis naar de bron. Berijd de slang.