Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: aaron freeman Songtekst: the lovers

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: aaron freeman - the lovers ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van the lovers? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van aaron freeman! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van aaron freeman en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals the lovers .

Origineel

Up from the pastures of boredom Out from the sea of discontent They come in packs like hungry hounds The seekers of the dark enchantment They haunt the boulevards and bars They pray to wishing wells and stars They ride the hurricane of hope Not looking back but on they go Toward the distance and deceiving And all the while they keep believing That they are special and apart The lovers, the lovers of the heart, the lovers And when they pair off two by two They feel they are the chosen few And though their beds are made of straw They feel like velvet in the night And so the night is never ending It's made of distance and pretending That they're special and apart The lovers, the lovers of the heart, the lovers And when love goes away And when love goes, goodbye And it catches in their throats like cotton And it rises in their hearts like rain The good times suddenly are all forgotten The hunt begins again They search the subways and the streets Their faces tired like their feet Their bodies aching to be warm And so they hide behind the moon Their loneliness inside them growing But they take comfort in just knowing That they are special and apart The lovers, the lovers of the heart, the lovers And when love comes again and when love comes Hello, it rises from their throats like singing And it comes up from their hearts like wind The good things Strangers in their arms are bringing Makes life all right again They turn their faces to the light No longer hiding in the night So unashamed and unafraid That they can face each other's faults And though the waltz will have its ending There is no harm in just pretending That they are special and apart The lovers, the lovers of the heart, the lovers

 

Vertaling

Op uit de weiden van verveling Uit de zee van ontevredenheid Ze komen in roedels als hongerige honden De zoekers van de duistere betovering Ze jagen op de boulevards en bars Ze bidden tot wensputten en sterren Ze berijden de orkaan van hoop Niet omkijkend maar verder gaan ze Naar de verte en het bedrog En al die tijd blijven ze geloven Dat ze speciaal zijn en apart De geliefden, de minnaars van het hart, de minnaars En als ze twee aan twee paren Voelen ze dat ze de uitverkorenen zijn En hoewel hun bedden van stro zijn Voelen ze zich als fluweel in de nacht En zo eindigt de nacht nooit Het is gemaakt van afstand en doen alsof Dat ze speciaal zijn en apart De geliefden, de minnaars van het hart, de minnaars En als de liefde weggaat En als de liefde gaat, vaarwel En het vangt in hun kelen als katoen En het stijgt op in hun hart als regen De goede tijden zijn plotseling allemaal vergeten De jacht begint opnieuw Ze doorzoeken de metro's en de straten Hun gezichten vermoeid als hun voeten Hun lichamen hunkeren naar warmte En zo verbergen ze zich achter de maan Hun eenzaamheid in hen groeit Maar ze vinden troost in de wetenschap Dat ze speciaal zijn en apart De geliefden, de minnaars van het hart, de minnaars En als de liefde weer komt en als de liefde komt Hallo, het stijgt op uit hun kelen als gezang En het komt uit hun hart als de wind De goede dingen Vreemden in hun armen brengen Maakt het leven weer goed. Ze wenden hun gezichten naar het licht Niet langer verborgen in de nacht Zo onbeschaamd en onbevreesd Dat ze elkaars fouten onder ogen kunnen zien En hoewel de wals zijn einde zal hebben Het kan geen kwaad om te doen alsof Dat ze speciaal en apart zijn De geliefden, de minnaars van het hart, de geliefden