Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: abomination Songtekst: blood for oil

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: abomination - blood for oil ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van blood for oil? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van abomination! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van abomination en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals blood for oil .

Origineel

Lessons in might, lessons in stress Teachings of right, reasons of less Seekers of strength, only they guess Will they proceed, or will they suppress Frequent, illusive, you have the power to follow the one Decisive, conclusive, the fall of the world has just begun Wasteful, astounding, violence and force is the only way Corrupted, misguided, we will lose thousands of people today The fall of priest Hussein Allah is to blame Islamic fools of war Soon will live no more Ablative, abeyance, depriving the world with disruption of peace Deceitful, fascists, holding the fate of the world in our hands Harmonic, defiance, taking for granted the gift human life Ironic, compliance, testing the fruits of their progressive toys Will trade our blood for oil Until our hands have been soiled Civilians, pawns and kings Will pay the penalty The countdown of the endless problems All the endless fools soon brought down Never knowing where they've fallen Has our Creator been calling Countless bodies, piles of ashes Severed mortar, wasteful clashes Is the worth the whole disaster Is the life, we're dying faster Seasons of death, a game of chess Leaders of pawns, where do they spawn Just raised for war, to open the door The door of demise, the deadly surprise

 

Vertaling

Lessen in macht, lessen in stress Leringen van recht, redenen van minder Zoekers van kracht, alleen zij gissen Zullen zij voortgaan, of zullen zij onderdrukken Frequent, illusoir, je hebt de macht om de ene te volgen Beslissend, beslissend, de val van de wereld is net begonnen Verkwistend, verbijsterend, geweld en kracht is de enige weg Corrupted, misguided, we zullen vandaag duizenden mensen verliezen De val van priester Hoessein Allah is de schuldige Islamitische dwazen van oorlog Spoedig zullen niet meer leven Ablatief, opschortend, de wereld berovend met verstoring van de vrede Bedrieglijke, fascisten, die het lot van de wereld in onze handen houden Harmonisch, verzet, het geschenk van het menselijk leven als vanzelfsprekend beschouwend Ironisch, naleving, het testen van de vruchten van hun progressieve speelgoed Ze ruilen ons bloed voor olie Tot onze handen bevuild zijn Burgers, pionnen en koningen Zullen de straf betalen Het aftellen van de eindeloze problemen Al de eindeloze dwazen snel neergehaald Nooit wetend waar ze gevallen zijn Heeft onze Schepper geroepen Ontelbare lichamen, stapels as Afgesneden mortier, verspillende botsingen Is de hele ramp de moeite waard Is het leven, we sterven sneller Seizoenen van dood, een spel van schaken Leiders van pionnen, waar paaien ze Alleen opgevoed voor oorlog, om de deur te openen De deur van de ondergang, de dodelijke verrassing