Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: ace hashimoto Songtekst: welcome to volume two, foo

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: ace hashimoto - welcome to volume two, foo ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van welcome to volume two, foo? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van ace hashimoto! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van ace hashimoto en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals welcome to volume two, foo .

Origineel

Ever since man looked up at the sky and saw the moon He became curious What was it like up there? Did people live on the moon? There were some men who actually tried to reach the moon Any many strange stories have been told about those fantastic adventures Now, if man could build a rocket ship fast enough and strong enough to make the trip He could travel through space to every place Man wondered about this for years and years We've told you something about the first space engineers But in order to make the long journey First of all... (Where does the sun go at night?) It doesn't go any place, it's just out of sight But if you're in the dark about day and night This little song will show you the light Uh-oh! My mother's gonna find me As sure as a moose likes moose juice All aboard crew ship Jupiter Man versus strength to the moon A sky full of stars is a beautiful sight Gleaming and twinkling in the night But why are stars different colors? You see, Mary Frances, A.B. Cito He digs what they call sharing And so do we And we share our food and our juice and our work (Right on) Yeah, and listen here Do you know the greatest travelers in the world? Seeds That's right, the seeds of plants (How do the seeds of plants travel?) They know their days of the week Now I know somebody who knows all the months of the year And his name is Mobity Mosely Space station reporting to planet Earth We are off to attempt our first landing on the planet Mars Space station crew, attention, please Attention, space station crew We have been training this flight for two years Right now, we are orbiting the earth At an altitude of 400 miles The first expedition to Mars is about to take place You know who just left here? Old King Midas Yeah, he was in trouble because... Well, I'll tell you Now, here's a song that makes you feel good when you sing it You'll feel even better when you suggest it It's called "What Foods Should We Eat Everyday?" Now, you see, Mary Frances Baby Ray loves the skin he's in Because there's are different kinds of skin And different kinds of people (You know, Roosevelt? I remember you telling me That no living things or any kind of thing are the same) That's right Now, what I told you about Is not hurting yourself But what I'm going to tell you about right now Is not hurting other people Here we are, on the moon We carry our oxygen tanks in our bags And we are wearing special protective suits So we may walk about the surface of the moon And make our observations Let's go exploring We need 30 men in our space station crew Because we've got a lot of work for them to do Each man will be a scientist Yes, we'll need them all on our list With food and water and oxygen we've stored To take care of everyone aboard But our space station won't be like the cities we know Like New York or Chicago or San Francisco With streets and restaurants and parks and wall games You see, there will be a lot of work to do And we have to think careful to take along when it's absolutely necessary for our work You see, I know That there are lots of things that I will try to do But there is one thing that Roosevelt taught me never to do And Roosevelt better tell you all about it The story of the planets, it began with the Sun A very hot mass of liquid gas, too hot for anyone Now, here is a name on the colorful map of the moon My very good friend... [brandUn DeShay] BrandUn DeShay Let's go

 

Vertaling

Sinds de mens naar de hemel keek en de maan zag werd hij nieuwsgierig Hoe was het daarboven? Leefden er mensen op de maan? Er waren mensen die de maan probeerden te bereiken. Er zijn veel vreemde verhalen verteld over die fantastische avonturen. Als de mens een raket kon bouwen die snel en sterk genoeg was om de reis te maken. Hij zou door de ruimte kunnen reizen naar elke plek De mens heeft zich dit jaren en jaren afgevraagd We hebben je iets verteld over de eerste ruimte-ingenieurs Maar om de lange reis te kunnen maken Allereerst... (Waar gaat de zon 's nachts heen?) Hij gaat nergens heen, hij is gewoon uit het zicht Maar als je in het duister tast over dag en nacht Dit kleine liedje zal je het licht laten zien Uh-oh! Mijn moeder zal me vinden Zo zeker als een eland van elandensap houdt Iedereen aan boord van bemanningsschip Jupiter Man tegen kracht naar de maan Een hemel vol sterren is een prachtig gezicht Schitterend en twinkelend in de nacht Maar waarom hebben sterren verschillende kleuren? Zie je, Mary Frances, A.B. Cito Hij graaft wat ze delen noemen En dat doen wij ook En we delen ons eten en ons sap en ons werk (Right on) Ja, en luister hier Ken je de grootste reizigers in de wereld? Zaden Dat klopt, de zaden van planten. (Hoe reizen de zaden van planten?) Ze kennen hun dagen van de week Nu ken ik iemand die alle maanden van het jaar kent En zijn naam is Mobity Mosely Ruimtestation rapporteert aan planeet Aarde We gaan proberen onze eerste landing op de planeet Mars te maken. Ruimtestation bemanning, attentie, alstublieft Attentie, ruimtestationbemanning We trainen deze vlucht al twee jaar. Op dit moment draaien we in een baan om de aarde Op een hoogte van 400 mijl. De eerste expeditie naar Mars staat op het punt plaats te vinden. Weet je wie hier net vertrokken is ? Oude Koning Midas. Ja, hij zat in de problemen omdat... Nou, ik zal het je vertellen. Dit is een liedje dat je een goed gevoel geeft als je het zingt. Je zult je nog beter voelen als je het voorstelt. Het heet "Welk voedsel moeten we elke dag eten?" Nou, zie je, Mary Frances Baby Ray houdt van de huid waarin hij zit Omdat er verschillende soorten huid zijn en verschillende soorten mensen Weet je, Roosevelt? Ik herinner me dat je me vertelde dat geen levend ding of ding hetzelfde is.) Dat klopt. Nou, waar ik je over vertelde is niet jezelf pijn doen Maar waar ik je nu over ga vertellen is andere mensen geen pijn doen Hier zijn we, op de maan We dragen onze zuurstoftanks in onze tassen En we dragen speciale beschermende pakken Zodat we over het oppervlak van de maan kunnen lopen En onze observaties doen Laten we op verkenning gaan We hebben 30 mannen nodig in onze ruimtestation bemanning Omdat we een hoop werk voor hen te doen hebben Elke man zal een wetenschapper zijn Ja, we hebben ze allemaal nodig op onze lijst Met voedsel en water en zuurstof die we hebben opgeslagen Om voor iedereen aan boord te zorgen Maar ons ruimtestation zal niet zijn zoals de steden die we kennen Zoals New York of Chicago of San Francisco Met straten en restaurants en parken en muurspelen Zie je, er zal veel werk te doen zijn En we moeten voorzichtig denken om mee te nemen als het absoluut noodzakelijk is voor ons werk Zie je, ik weet Dat er veel dingen zijn die ik zal proberen te doen Maar er is één ding dat Roosevelt me geleerd heeft nooit te doen En Roosevelt kan je er beter alles over vertellen Het verhaal van de planeten, het begon met de zon Een zeer hete massa van vloeibaar gas, te heet voor iedereen Nu, hier is een naam op de kleurrijke kaart van de maan Mijn zeer goede vriend... [merkUn DeShay] BrandUn DeShay Laten we gaan