Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: acheron Songtekst: enter thy coven c i b

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: acheron - enter thy coven c i b ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van enter thy coven c i b? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van acheron! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van acheron en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals enter thy coven c i b .

Origineel

What is good? Everything that heightens the(?) of power in man, the will to power - power itself. What is bad? Everything that is born of weakness. What is happiness? The feeling that power is growing, that resistance is overcome. Not contendedness but more power, not peace but war; not virtue but fitness. The weak and the failures shall perish. First principle of(?) of man. And they shall even be given every possible assistance. What is more harmful than any vice? Active pity for the failures and all the weak - Christianity. So you now wnat to make an agreement Comein, sit down and listen to these words Sell your soul to the dark unholy master Deny Christ and let it be heard Undress and put on this inverted cross So that you can partake in our mass Sip the chalice and taste the unholy water Then we shall see how long you will last Oh Lord Satan, we give to you, a new servant Whose faith is through with God Welcome to our secretive coven You now commit your soul to the flame Satan will now be your only master So come and write your in blood your name Can you obey the emperor of hades? He will give you anything you ask Contract in blood is here now and forever A life of sin is your only task

 

Vertaling

Wat is goed? Alles wat de macht in de mens vergroot, de wil tot macht - macht zelf. Wat is slecht? Alles wat uit zwakheid voortkomt. Wat is geluk? Het gevoel dat de macht toeneemt, dat de weerstand overwonnen. Geen strijdlust maar meer macht, geen vrede maar oorlog; geen deugd maar fitheid. De zwakken en de mislukkelingen zullen vergaan. Eerste beginsel van de mens. En zij zullen zelfs alle mogelijke hulp krijgen. Wat is schadelijker dan welke ondeugd ook? Actief medelijden met de mislukkelingen en alle zwakken - christendom. Dus je wilt nu een overeenkomst sluiten Komin, ga zitten en luister naar deze woorden Verkoop je ziel aan de duistere onheilige meester Verloochen Christus en laat het horen Kleed je uit en zet dit omgekeerde kruis op Zodat u kunt deelnemen aan onze mis Nip aan de kelk en proef het onheilige water. Dan zullen we zien hoe lang je het volhoudt Heer Satan, wij geven u een nieuwe dienaar. Wiens geloof door God is. Welkom in onze geheime coven. Je geeft je ziel nu over aan de vlam. Satan zal nu uw enige meester zijn. Dus kom en schrijf je naam in bloed. Kun je de keizer van hades gehoorzamen? Hij zal je alles geven wat je vraagt. Contract in bloed is hier nu en voor altijd Een leven vol zonde is je enige taak.