Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: aesop rock Songtekst: racing stripes

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: aesop rock - racing stripes ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van racing stripes? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van aesop rock! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van aesop rock en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals racing stripes .

Origineel

There is a bowl cut template mapped with a billy can, mega mom scissoring a topiary lego man, mini-ramp cowlick, good ship snot nose, lap rain water out of pigeon hill potholes, rat brain, shovel green peas off a butterknife, raccoon hat, moon boots all summer-type, felt pressure at the center of the dog show, better off blending, sweater-off Waldo you, wanna see a genome mutate? Cut a page boy til it bring home a Cube tape, poof, screw-face wriggle out a chop shop, home-brewed Kool-aid, disavowing Osh Kosh, simulating television, little rowdy rock snob, bobble headed shredder playing top-heavy hop scotch, you realize you only got a week, til you catch him with a pair of shitty clippers in the sink, like bzzzzt, motherfucking bzzzzt, bzzzzt, thats a quiet kid, bussing asymmetric rebel lines in, crudely, some say to praise the lord, i say you wanna feel saved baby, shape the orb, and i will see you all in Helven, read he fled a panic room pissed, and been searching for animal chin since, bumpin Jonny Rad, eye on the sauce pan, current mop: 4 months shy on the off-chance I knew this Kid Camu, who in the lions mouth, made a up a fail safe way to get his life corralled, lets say he short on the rent, his land lord is upset, he disappears with sheers yelling Im going George Jeff, bathroom door sound like a part-mech barbershop quartet, forced into war with itself, what emerge next in a shaft of light is bald up top, long on the back and sides, maybe the blade oil came with a ax to grind, but granddaddy half-smile, all mastermind, he ask how do I look?, I said you look insane, he said the haircut come with a theory ill explain, please do, first: no hats allowed, faux nat male pattern when he out the house, and wouldnt crop it up until his monopoly prop pass go, til then walk this town like an asshole, bzzzt! motherfucking bzzzt! Bzzzt! Last week we were stoney, this week he program beats all monday, sold 2 wednesday, pay rent, fabricate a wole new hedge maze, back on his smooth shit friday at noon bitch, wow, just like that, a method i encourage you to share and apply and adapt as one day his didnt grow back Start with a textbook bowl cut (bowl cut!) one you can mow down slow as you grow up learn a couple great new curse words (pussy!) buzz a cool rat tail, take 2, your turn learn a couple great new curse words (fuckface!) maybe try a ponyhawk, take 2, your turn

 

Vertaling

Er is een kom gesneden sjabloon in kaart gebracht met een billy can, mega moeder schaar een topiary lego man, mini-ramp cowlick, goed schip snot neus, schoot regenwater uit duif heuvel kuilen, rattenhersenen, schop groene erwten uit een botermes, wasbeer hoed, maan laarzen de hele zomer-type, voelde de druk op het midden van de hond show, beter af blending, trui-off Waldo je, wil je een genoom muteren zien? Knip een pagina jongen tot het thuisbrengen van een Cube tape, poef, schroef-gezicht wurmen uit een chop shop, zelf gebrouwen Kool-aid, ontkennen Osh Kosh, simuleren van televisie, kleine rowdy rock snob, bobble hoofd shredder spelen top-zware hop scotch, realiseer je je dat je slechts een week, tot je hem met een paar shitty tondeuse in de gootsteen, als bzzzzt, Dat is een stille jongen, die asymmetrische rebellijnen in de grond duwt. Sommigen zeggen dat je de Heer moet loven. Ik zeg dat je je gered wilt voelen, vorm de bol en ik zie je in Helven. Lees dat hij pissig uit een paniekkamer is gevlucht en sindsdien op zoek is naar een dierenkin..: 4 maanden verlegen voor het geval dat. Ik kende die Kid Camu, die in de leeuwen mond, verzon een fail safe manier om zijn leven te krijgen corralled, laten we zeggen hij te kort op de huur, zijn landheer is boos, hij verdwijnt met schaar schreeuwend Ik ga George Jeff, badkamer deur geluid als een deel-mech barbershop kwartet, gedwongen in oorlog met zichzelf, wat vervolgens tevoorschijn komt in een schacht van licht is kaal van boven, lang aan de achterkant en zijkanten, misschien kwam het mes olie met een bijl te slijpen, maar opa half-glimlach, allemaal meesterbrein, hij vraagt hoe zie ik eruit?, Ik zei dat je er gek uitziet, hij zei dat het kapsel met een theorie komt die ik zal uitleggen, alsjeblieft, ten eerste: geen hoeden toegestaan, faux nat mannelijk patroon toen hij het huis uit was, en zou het niet opknappen tot zijn monopolie prop pas gaat, tot dan loop deze stad als een klootzak, bzzzt! motherfucking bzzzt! Bzzzt! Vorige week waren we stoney, deze week is hij maandag verslagen, woensdag verkocht, huur betalen, een nieuw heggen doolhof maken, terug op zijn gladde spul vrijdag op de middag bitch, wow, net als dat, een methode ik moedig u aan om te delen en toe te passen en aan te passen als op een dag zijn groeide niet terug Begin met een tekstboek bowl cut (bowl cut!) die je langzaam kan afmaaien als je groter wordt. leer een paar geweldige nieuwe scheldwoorden (pussy!) buzz een coole rattenstaart, take 2, jouw beurt leer een paar geweldige nieuwe scheldwoorden (fuckface!) misschien een ponyhawk proberen, take 2, jouw beurt