Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: aesop rock Songtekst: tetra

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: aesop rock - tetra ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van tetra? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van aesop rock! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van aesop rock en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals tetra .

Origineel

Don't fool with his cool I turn a staff to a snake and back, evade crack Shake a 5150 in shades and a fake stache Dirtbike made of 5 worse bikes, uphill Tabletop frames on dutch tilt, crush kill Make or buy point-op arcade punk (?) Talkin arcane science, dark age pull (?) Four eyes card face, bark Aes iron on (?) Pork rinds orange age, Jarred brains die alone No Mulligans, crow bars bird cage Cold, colonize Mars on Earth day And surface from the cellar door like worms into the petrichor Messenger, better get a vessel for a Tetris score Zilch, cowabunga homies call me press ignore Devastating energy exploding off his Tesla coil Farm baited breath and tempermental tremors That taught a man to wave with 10 percent of his fingers And I never lost tic tac toe to a live chicken For the footage, Im off cam dynamite fishin For diamondback rattles in his holy grail Evoke colony collapse via gross betrayal 3 wolf moon shirt, two shoes one sock Wore the same hoodie everyday like Mumra Buh-dum-bum, follow the regenerated rebel flesh (?) Out of sorts, out of water, suicidal tetrafish Who stood by the conviction in his we should be together less forevermore Before we are the severed heads of civil war And basing(?) radio ricochet off the silver foil Trash can fire looking for a kill to grill or spoil Quickly, purveyors of fine hijinks I know, this is why we cant have nice things I prefer to skip the pleasantries Flip the diner table, dip in time for final jeopardy No shit Oh and dont fool with his cool Ma, can we get a pool? Is that a no? [Aesop Rock] Okay, magpies, Hoarders, and allied forces Who lick zig-zags being dragged by horses Transcribe stories in patterns of pins dropping Skinned boars and exaggerated limb-lopping Slow Mozart, no Ive never heard a knocking Mightve burst in on it, splits or skin popping(?) Opt out, sober on the eve of no saints day Locate and aim for the token propane tank Bang! Followed from a pulling of hair To a homecoming sullied by a skull on a spear It spun a human resources issue to public affair Reciprocity is a pestilent compulsion to bear And ultimately unfulfilling, concurrently that rigid upper lipping grudge or crippling (?) The wonder twins are bitching Armchair hater, I wouldnt piss on your coffin But when I see your picture I draw dicks on it The ozone breakaway tux Holds chicken wire ribs and papier mache guts Pipe cleaner mustache, folk hands(?) google eyes Macaroni gas face, no plan to humanize You are now rockin with the worst Nothing up his sleeve, nothing here is what it seems Paranormal weather, mysteriously disappearing bees Not to mention the collateral delirium it breeds Jeez, forgive him and he dicey past He from a tiny town called Deaths Icy Grasp And he dont get out much but when he do its beetlemania Do not be asleep at the feet of his feelers radius Too charitable, offerin the average joe some real estate Between the big mouth billy bass and jackalope Cozy in a moment of bliss Snatch the food off your plate, snatch a goat off a bridge No shit

 

Vertaling

Hou hem niet voor de gek Ik verander een staf in een slang en terug, ontwijk crack Shake a 5150 in shades and a fake stache Dirtbike gemaakt van 5 slechtere motoren, bergop Tafel frames op Nederlandse tilt, verpletter doden Maak of koop point-op arcade punk (?) Talkin arcane wetenschap, donkere leeftijd pull (?) Vier ogen kaart gezicht, schors Aes ijzer op (?) Varkenszwoerd sinaasappel leeftijd, Jarred hersenen sterven alleen No Mulligans, kraaienstaven vogelkooi Koud, koloniseer Mars op Aarde dag En drijf uit de kelderdeur als wormen in de petrichor Boodschapper, beter een vat voor een Tetris score Zilch, cowabunga homies call me press ignore Verwoestende energie explodeert van zijn Tesla spoel. Farm baited breath and tempermental tremors Dat leerde een man te zwaaien met 10 procent van zijn vingers En ik verloor nooit tic tac toe van een levende kip. Voor de beelden, ben ik aan het vissen met dynamiet Voor diamondback ratels in zijn heilige graal Roep kolonie instorting op via grof verraad 3 Wolfs Maan shirt, 2 schoenen, 1 sok. Droeg dezelfde sweater elke dag zoals Mumra Buh-dum-bum, volg het geregenereerde rebellenvlees (?) Uit zijn doen, uit het water, suïcidale tetravis Die vasthield aan de overtuiging in zijn we moeten voor altijd minder samen zijn Voordat we de afgehakte hoofden van een burgeroorlog zijn En de radio afketst op de zilveren folie Vuilnisbak vuur op zoek naar een prooi om te grillen of te bederven Snel, leveranciers van fijne pleziertjes Ik weet het, dit is waarom we geen leuke dingen kunnen hebben. Ik sla liever de beleefdheden over Draai de dinertafel om, duik op tijd voor het laatste gevaar Geen gelul. En maak geen grapjes over zijn cool. Ma, kunnen we een zwembad krijgen? Is dat een nee? [Aesop Rock] Oke, eksters, Hoarders, en geallieerde krachten Die zigzaggend door paarden worden gesleept Verhalen in patronen van neervallende spelden Gevilde zwijnen en overdreven ledematen die afhakken Trage Mozart, nee ik heb nog nooit een klop gehoord Misschien ben ik er wel ingeramd, met spleten of knappende huid Ga weg, nuchter aan de vooravond van No Saints Day Zoek en richt op de symbolische propaantank. Knal. Gevolgd van een ruk aan het haar Naar een thuiskomst bezoedeld door een schedel op een speer Het draaide van een personeelskwestie naar een publieke zaak Wederkerigheid is een pestilente dwang om te dragen En uiteindelijk niet vervullend, gelijktijdig die starre bovenlip wrok of verlammende (?) De wonderbaarlijke tweeling klaagt Armchair hater, ik zou niet pissen op je kist Maar als ik je foto zie, teken ik er lullen op De Ozone Breakaway Tux Houdt kippengaas ribben en papier-maché ingewanden Pijpenreiniger snor, folk handen(?) google ogen Macaroni gas gezicht, geen plan om te vermenselijken Je bent nu aan het rocken met het ergste Niets in zijn mouw, niets hier is wat het lijkt Paranormaal weer, mysterieus verdwijnende bijen Om nog maar te zwijgen van het bijkomende delirium dat het voortbrengt. Jeetje, vergeef hem en zijn duistere verleden. Hij komt uit een klein stadje genaamd Deaths Icy Grasp En hij komt niet veel buiten, maar als hij dat doet is het kevermania. Slaap niet aan de voeten van zijn voelsprieten straal Te liefdadig, biedt de gemiddelde joe wat onroerend goed Tussen de grote bek baars en de hazeloop Knus in een moment van gelukzaligheid Grijp het eten van je bord, grijp een geit van een brug Geen gelul