Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: After Forever Songtekst: De-energized

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: After Forever - De-energized ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van De-energized? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van After Forever! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter A van After Forever en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals De-energized .

Origineel

You take, you give nothing but misery
You are reluctant in your vanity
Your eyes are blinded by your conceit
You turn my fire into negative energy!

You are estranged by your jealousy
A weakness in your personality
Your lack of social skills annoy me
You fuel my hate by your negative energy

I see a false alliance causing all this pain
I see a sick relation ending up in vain
I see a world at war because of pride and might
I feel we're all getting de-energized

I am amazed by your ability
To make me feel all this insanity
I am discouraged by your falsity
You sink so low
to get things done your way

I see a false alliance causing all this pain
I see a sick relation ending up in vain
I see a world at war because of pride and might
I feel we're all getting de-energized

Unwilling, absent, dissenting
Conflicting, adverse, annoying
You're cureless, painless, disgusting
False, ruthless, blinded, recusant

You damage, injure and destroy
Unbalanced, troubled, unfaithful
You're senseless, heartless and fearless
Cold, hostile, distant and empty
You're a freak!

You won't get closer to my dignity
Something you've lost, just like empathy
I won't degrade to your pathetic ways
Nor let you take
any more positive energy

I see a false alliance causing all this pain
I see a sick relation ending up in vain
I see a world at war because of pride and might
I feel we're all getting de-energized

 

Vertaling

Jij neemt, jij geeft niets dan ellende
Jij bent afwijzend in je ijdelheid
Jouw ogen zijn verblind door je verwaandheid
Jij keert mijn vuur om in negatieve energie!

Jij bent vervreemd door jouw jaloezie
Een zwakte in jouw personaliteit
Jouw gebrek aan sociale kundigheid irriteert mij
Jij wakkert mijn haat aan met jour negatieve energie

Ik zie een bedrieglijke relatie al deze pijn veroorzaken
Ik zie een zieke relatie tevergeefs eindigen
Ik zie een wereld voor oorlog vanwege trots en macht
Ik voel dat we allemaal ontkracht raken

Ik ben verwonderd door jouw vermogen
Om mij al deze waanzinnigheid te laten voelen
Ik ben ontmoedigd door jouw bedrog
Je zinkt zo laag
om dingen op jouw manier te laten gebeuren

Ik zie een bedrieglijke relatie al deze pijn veroorzaken
Ik zie een zieke relatie tevergeefs eindigen
Ik zie een wereld voor oorlog vanwege trots en macht
Ik voel dat we allemaal ontkracht raken

Onbereidwillig, afwezig, afgescheiden
Tegenstrijdig, vijandig, irritant
Je bent ongeneselijk, pijnloos, walgelijk
Bedrieglijk, meedogenloos, verblind, weigerend

Jij beschadigt, bezorgt pijn en vernietigt
Onevenwichtig, onzuiver, ontrouw
Jij bent gevoelloos, harteloos en onverschrokken
Koud, afstandelijk en leeg
Je bent een maniak!

Je zult niet dichter bij mijn waardigheid komen
Iets dat jij verloren bent, net zoals inlevingsvermogen
Ik zal niet degraderen tot jouw ellendige manieren
Of je nog meer weg laten nemen
van mijn positieve energie

Ik zie een bedrieglijke relatie al deze pijn veroorzaken
Ik zie een zieke relatie tevergeefs eindigen
Ik zie een wereld voor oorlog vanwege trots en macht
Ik voel dat we allemaal ontkracht raken