Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: after forever Songtekst: zenith

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: after forever - zenith ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van zenith? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van after forever! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van after forever en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals zenith .

Origineel

Is there something you feel? Is there something you furtively know? Under the spell of science, Can we declare? Can we allow ourselves to experience? Can we be open-minded enough? Won't we fear what we cannot defy? Do we need to declare? Break the force of habit! Why can't you see? Fear will impede you to break through your trivial life And find the missing aim to evolve Is this the frontier, our zenith? Can we be receptive to our ignorance? Will or won't we be able to reveal? Dulled senses and the need for proven theories Has masked our natural insight in life And mysteries Life is discussed and measurable Every aberration is observed with agony and suspicion Until it is declared again

 

Vertaling

Voelt u iets? Is er iets dat je heimelijk weet? In de ban van de wetenschap, Kunnen we verklaren? Kunnen we onszelf laten ervaren? Kunnen we ruimdenkend genoeg zijn? Zullen we niet bang zijn voor wat we niet kunnen trotseren? Moeten we aangeven? Doorbreek de kracht van gewoonte! Waarom zie je het niet? Angst zal je belemmeren om je triviale leven te doorbreken En vind het ontbrekende doel om te evolueren Is dit de grens, ons hoogtepunt? Kunnen we ontvankelijk zijn voor onze onwetendheid? Zullen we of niet kunnen onthullen? Doffe zintuigen en de behoefte aan bewezen theorieën Heeft ons natuurlijke inzicht in het leven gemaskeerd En mysteries Het leven wordt besproken en meetbaar Elke afwijking wordt met pijn en achterdocht waargenomen Totdat het opnieuw wordt verklaard