Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: agent steel Songtekst: into the nowhere

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: agent steel - into the nowhere ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van into the nowhere? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van agent steel! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van agent steel en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals into the nowhere .

Origineel

The god sighed and silence was born A tortured life is spared of vision And it's painful when it's worn The cloak of shame spares no protection His world is made of steel In his hands he bent the fire To mold a thing so real A burning world born of desire [Chorus] His hope was not enough To fill an empty cup He simply let it drain into the nowhere There is no reckoning There is no bargaining In symbol rain will fall as he lays weeping We stand below rinsed by the tears Unlike rain they bring no healing Rust corrodes the souls Of children wrought to match his image Abandoned with all of his cares No choice but to wait for the kindness of time To erase us one and all To flow like a river with no beginning Head in hands and weary eyes The failures scratch and carve the lines Into the face of one The lines into the face of none He sees the world He sees his dreams And nothing's ever as it seems The promise was so real Now all that's left is crumbled steel No prayers are said in his name Nobody knew that he ever existed Alone he accepts all the blame Plaintively wonders how dreams become twisted And he waits for another to come Another, a chance to revive from the nothing The fabric to weave once again To forge from the fire his vision of man

 

Vertaling

De god zuchtte en stilte werd geboren Een gemarteld leven wordt gespaard van visie En het is pijnlijk als het gedragen wordt De mantel der schaamte spaart geen bescherming Zijn wereld is gemaakt van staal In zijn handen boog hij het vuur Om een ding zo echt te vormen Een brandende wereld geboren uit verlangen [refrein] zijn hoop was niet genoeg Om een lege beker te vullen Hij liet het gewoon weglopen in het niets Er is geen afrekening Er is geen onderhandelen In het symbool zal regen vallen terwijl hij ligt te huilen Wij staan hier beneden, gespoeld door de tranen. In tegenstelling tot regen brengen ze geen genezing Roest tast de zielen aan van kinderen die zijn evenbeeld evenaren Verlaten met al zijn zorgen Geen andere keuze dan te wachten op de goedheid van de tijd Om ons allemaal uit te wissen Om te stromen als een rivier zonder begin Hoofd in handen en vermoeide ogen De mislukkingen krassen en kerven de lijnen in het gezicht van één De lijnen in het gezicht van niemand Hij ziet de wereld Hij ziet zijn dromen En niets is ooit zoals het lijkt De belofte was zo echt Nu is er alleen nog maar verbrokkeld staal Geen gebeden worden in zijn naam gezegd Niemand wist dat hij ooit bestaan had Alleen neemt hij alle schuld op zich Klaaglijk vraagt hij zich af hoe dromen verwrongen raken En hij wacht op een ander die komt Een ander, een kans om te herleven uit het niets Het weefsel opnieuw te weven Om uit het vuur zijn visie op de mens te smeden