Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: aisha Songtekst: contemporary girl

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: aisha - contemporary girl ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van contemporary girl? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van aisha! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van aisha en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals contemporary girl .

Origineel

Intro: Contemporary Girl Living in this world Verse 1: The world today Hase a long way From radio to TV From fire to electricity Airplanes and jets Computers and the Internet What an entry Into the 21st century This is the world Of the contemporary girl But modernization Isn't for every situation Like in love What are we thinking of Some women take control Playing the dominant role But he's a person God gave him a mind So stop trying To make it up for him all the time Chorus: Contemporary Girl Living in this world Modern society Gave you the right to be in control But don't turn your back on love God gave you a heart and soul Verse 2: Living in this world Can be tough when you're a girl But you think you've got it under control And no man will take a hold Of you or your heart And that's the way You wanted it from the start You run your life And that of your man Everything is going according to plan But on your list of things to remember Love isn't on your daily agenda No matter what your friends say You shouldn't treat him that way Do unto others As you'd have done to you You wouldn't like it If he did the same to you Repeat chorus Chorus: Contemporary Girl Living in this world In a modern society That gave you the right to be in control Don't turn your back on love God gave you a heart and soul Rap: You put the con in contemporary With the life that you're selling And how long you've been trippin' There's no telling If you wanna be a feminist Do it on your own And you'll be like that movie Home Alone Why ya wanna trip Trying to wear the pants in the relationship I'd rather wear the skirt You can have a family and still work You treat him like the gum under your shoe And then you try to get rid of him like the flu When you're mad You know your tempers never far You make the guy break down like your car He shakes in the dust Like you're San Andreas Then you bring out his faults Like diamonds from a vault Which ironically you want him to buy And yet still you try To give him more orders than a waiter And it divides you like the equator You're more domineering Than power steering But you must realize Both of you can't drive How can he not hear what you say When your nickname is forte You ever been in a checkout line Trying to save time And stand behind A couple that's out of their minds She picks a fight And she knows she's not right And he apologizes for something he didn't do And you stare at the ceiling Cause you don't have a clue So embarrassed for the guy You can't look him in the eye all you can do is ask yourself why Contemporary girl in the corporate world You're kicking butt and taking names And to you it's all a game Designer clothed Hard nosed Battle-ax with a fax The business brunch The power lunch Net and gross Who makes the most Spreadsheets and requisitions Mergers and acquisitions Real time and the bottom line Corporate takeovers and leveraged buyouts A private jet for you to fly out Just having your fun Ms. hard as nails But cry when you break one You only care about how much you earn But when will you ever learn In this world You can't be the man When you're a girl What an extraordinary mask But I've got just one question to ask You say you know what's best But how are you gonna rule the world with P.M.S. Bridge: Contemporary Now you're so very sure With success in your life You think you don't need him anymore I guess love isn't a fad Being an old fashioned girl Isn't so bad You don't have to be sad I know that's not how you want to be So ladies, sing it with me Contemporary girl Living in this world

 

Vertaling

Intro: Hedendaags meisje Leven in deze wereld Vers 1: De wereld van vandaag Hase een lange weg Van radio tot tv Van vuur tot elektriciteit Vliegtuigen en vliegtuigen Computers en internet Wat een inzending In de 21e eeuw Dit is de wereld Van het hedendaagse meisje Maar modernisering Is niet voor elke situatie geschikt Zoals verliefd Waar denken we aan Sommige vrouwen nemen de controle over De dominante rol spelen Maar hij is een persoon God gaf hem een ??verstand Dus stop met proberen Om het altijd goed te maken voor hem Refrein: Hedendaags meisje Leven in deze wereld Moderne samenleving Gaf u het recht om de controle te hebben Maar draai de liefde niet de rug toe God heeft je hart en ziel gegeven Vers 2: Leven in deze wereld Kan moeilijk zijn als je een meisje bent Maar je denkt dat je het onder controle hebt En niemand zal vasthouden Van jou of je hart En zo is het Je wilde het vanaf het begin Jij bepaalt je leven En die van je man Alles verloopt volgens plan Maar op uw lijst met dingen om te onthouden Liefde staat niet op je dagelijkse agenda Wat je vrienden ook zeggen Zo moet je hem niet behandelen Anderen aan doen Zoals je zou hebben gedaan Je zou het niet leuk vinden Als hij jou hetzelfde heeft aangedaan Herhaal refrein Refrein: Hedendaags meisje Leven in deze wereld In een moderne samenleving Dat gaf je het recht om de controle te hebben Keer de liefde niet de rug toe God heeft je hart en ziel gegeven Tik: Je zet de con in hedendaags Met het leven dat je verkoopt En hoe lang ben je aan het trippen Er valt niets te zeggen Als je een feministe wilt zijn Doe het zelf En je zult zijn zoals die film Alleen thuis Waarom wil je trippen? Ik probeer de broek te dragen in de relatie Ik draag liever de rok Je kunt een gezin hebben en nog steeds werken Je behandelt hem als het tandvlees onder je schoen En dan probeer je hem als de griep kwijt te raken Als je gek bent Je kent je gemoedstoestand nooit ver Je laat hem kapot gaan zoals je auto Hij schudt in het stof Alsof je San Andreas bent Dan breng je zijn fouten naar voren Als diamanten uit een kluis Wat ironisch genoeg je wilt dat hij koopt En toch probeer je het Om hem meer orders te geven dan een ober En het verdeelt je als de evenaar Je bent dominanter Dan stuurbekrachtiging Maar je moet je realiseren Jullie kunnen allebei niet autorijden Hoe kan hij niet horen wat je zegt Als je bijnaam forte is Je hebt ooit in een kassa gestaan Ik probeer tijd te besparen En ga achter staan Een stel dat gek is Ze maakt ruzie En ze weet dat ze niet klopt En hij verontschuldigt zich voor iets wat hij niet heeft gedaan En je staart naar het plafond Omdat je geen idee hebt Zo beschaamd voor de man Je kunt hem niet in de ogen kijken u kunt zich alleen afvragen waarom Hedendaags meisje in het bedrijfsleven Je schopt en neemt namen aan En voor jou is het allemaal een spel Ontwerper gekleed Harde neus Battle-axe met een fax De zakelijke brunch De krachtige lunch Netto en bruto Wie maakt het meeste Spreadsheets en aanvragen Fusies en overnames Real-time en de bottom line Bedrijfsovernames en leveraged buyouts Een privéjet om uit te vliegen Gewoon plezier maken Mevrouw zo hard als nagels Maar huil als je er een breekt U geeft er alleen om hoeveel u verdient Maar wanneer leer je ooit In deze wereld Jij kunt de man niet zijn Als je een meisje bent Wat een buitengewoon masker Maar ik heb maar één vraag Je zegt dat je weet wat het beste is Maar hoe ga je de wereld regeren met P.M.S. Brug: Hedendaags Nu weet je het zo zeker Met succes in je leven Je denkt dat je hem niet meer nodig hebt Ik denk dat liefde geen rage is Een ouderwets meisje zijn Is niet zo erg Je hoeft niet verdrietig te zijn Ik weet dat je niet zo wilt zijn Dus dames, zing het met mij mee Eigentijds meisje Leven in deze wereld