Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: aisha Songtekst: love found

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: aisha - love found ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van love found? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van aisha! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van aisha en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals love found .

Origineel

(You see) love takes sacrifice andpromise Fail to do so and in it lies its demise But now that you're around Love found Verse 1: Was it love Or did they drop the ball Are you equipped to make that call And how many loves left standing tall Tell it to a broken heart That's falling apart In life We try to do what's right When lovees in your life Like a thief in the night (2 Peter 3:10) And can so easily leave the same But was it in vain (no) Ah two people meant for each other Love that is greater than a brother G-d brings two together In a love that will last until forever But if they chose to let go How can love grow If they choose to let go Then where can love go Chorus: They hurt love With their deeds And in the process Sow the seeds Love is not a labor Love is not a duty When you fail to see its blessing You miss its beauty Love lost You see love takes sacrifice andpromise Fail to do so and in it lies its demise But now that you're around Love found Verse 2: (I say) How do you reconcile Losing love all the while Down to the letter You pray that things get better You remember them with bittersweet tears And silent stares Cause through the years Your heart doesn't clear the memory And you don't think of them as an enemy Repeat chorus: Bridge: Oh love A beggar's purse A blessing or a curse How it will end Will all depend On you two So, to those who cry for a love lost And take the time to ponder its cost To you I say Things will get better one day Spoken: I havee to this conclusion Without illusion That I have no palpable answer to this question Only a hard learned lesson Love doesn't fail People fail A beggar's fare Sacrifice a love For a few that don'tpare And love will leave you Standing there So here's your second chance To make things right And this time I hope you see the light I will remember your sins no more (Hebrews 8:12) Only what this love is for Love found Now that you're around Love found Love found Love found

 

Vertaling

(Zie je) liefde vergt opoffering en belofte Doet u dit niet en daarin ligt de ondergang Maar nu je er bent Liefde gevonden Vers 1: Was het liefde Of hebben ze de bal laten vallen Ben je uitgerust om die oproep te doen En hoeveel liefdes blijven staan Vertel het aan een gebroken hart Dat valt uit elkaar In het leven We proberen het goede te doen Als liefdes in je leven Als een dief in de nacht (2 Petrus 3:10) En kan zo makkelijk hetzelfde achterlaten Maar was het tevergeefs (nee) Ah twee mensen voor elkaar bedoeld Liefde die groter is dan een broer G-d brengt er twee bij elkaar In een liefde die voor altijd zal duren Maar als ze ervoor kozen om los te laten Hoe kan liefde groeien Als ze ervoor kiezen om los te laten Waar kan de liefde dan heen gaan Refrein: Ze doen liefde pijn Met hun daden En in het proces Zaai de zaden Liefde is geen arbeid Liefde is geen plicht Als je de zegen ervan niet ziet Je mist zijn schoonheid Liefde verloren Zie je, liefde vergt opoffering en belofte Doet u dit niet en daarin ligt de ondergang Maar nu je er bent Liefde gevonden Vers 2: (Ik zeg) Hoe verzoen je je De hele tijd liefde verliezen Tot op de letter Je bidt dat het beter wordt Je herinnert je ze met bitterzoete tranen En stille blikken Oorzaak door de jaren heen Je hart wist de herinnering niet En je ziet ze niet als een vijand Herhaal refrein: Brug: Oh liefde De tas van een bedelaar Een zegen of een vloek Hoe het afloopt Zal allemaal afhangen Op jullie twee Dus voor degenen die schreeuwen om een ??verloren liefde En neem de tijd om na te denken over de kosten Tegen jou zeg ik Op een dag zal het beter worden Gesproken: Ik kom tot deze conclusie Zonder illusie Dat ik op deze vraag geen tastbaar antwoord heb Alleen een moeilijk te leren les Liefde faalt niet Mensen falen Het tarief van een bedelaar Offer een liefde op Voor enkelen die dat niet doen En liefde zal je verlaten Daar staan Dus hier is je tweede kans Om het goed te maken En deze keer Ik hoop dat je het licht ziet Ik zal me je zonden niet meer herinneren (Hebreeën 8:12) Alleen waar deze liefde voor is Liefde gevonden Nu je er bent Liefde gevonden Liefde gevonden Liefde gevonden