Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Alesana Songtekst: Nero's Decay

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Alesana - Nero's Decay ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Nero's Decay? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Alesana! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter A van Alesana en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Nero's Decay .

Origineel

Our empire has fallen.
The columns came crashing down,
faster than children could outrun the shadows.
Drunk with hysteria, the survivors are running for their lives,
as precious dreams erupt before their very eyes.

Tonight, it's over... At long last we will fall,
ruins will fight in our stead.

My flesh is burning from the embers
but still the brilliant tale of our utopia survives.
Tonight her beautiful exterior may crash and burn to ash.
But the fight for her honor will rage on.
I hope I never see the end,
I hope I never have to live without her comfort,
but for now she dies... Oh Rome!
So full of majesty, you're gone...

Wind chokes on the ashes as acrid smoke strangles the sun.
Their jealous arrows rain, hollow drums pound at the gates,
breaking the din of screams.
Our feeble offerings to forgotten Gods
are left to rot in temples of their lust.
As they lay forth their plans to destroy our pride, our home.

Tonight, it's over... At long last we will fall,
ruins will fight in our stead.

My flesh is burning from the embers
but still the brilliant tale of our utopia survives.
Tonight her beautiful exterior may crash and burn to ash.
But the fight for her honor will rage on.
I hope I never see the end,
I hope I never have to live without her comfort,
but for now she dies... Oh Rome!
So full of majesty, you're gone...

Beg the flames for our mercy.
These aged walls have seen too much,
to forget the past in the face of this final trial.
Watch her crumble so true as mayhem cuts her down.
Let them have our treasure, her voice lives on.
Let them take our city, for her splendor lives on.

At long last we will fall...

 

Vertaling

Ons rijk is gevallen
De zuilen vielen om
Sneller dan kinderen de schaduwen voorbij kunnen rennen
Hysterisch dronken rennen de overlevenden voor hun leven
Als dierbare dromen uitbarsten voor hun ogen

Vanavond, is het voorbij… Uiteindelijk zullen we vallen
Ruïnes zullen vechten in onze plaats

Mijn vlees brandt door de gloeiende resten
Maar nog steeds overleeft het schitterende verhaal van onze utopie
Vanavond kan haar mooie buitenkant instorten en tot as vergaan
Maar de strijd om haar eer zal doorgaan
Ik hoop dat ik nooit het einde zie
Ik hoop dat ik nooit hoef te leven zonder haar comfort
Maar voor nu sterft ze…Oh Rome!
Zo vol van statigheid, je bent weg…

Wind stikt in de as terwijl zure rook de zon wurgt
Hun jaloers pijlen regenen neer, holle vaten beuken aan de poorten
Breken het geraas van schreeuwen
Ons zwakke offers aan vergeten Goden
Worden achtergelaten om te rotten in de tempels van hun lust
Als ze hun plannen overleggen voor de vernietiging van onze trots, ons huis

Vanavond, is het voorbij… Uiteindelijk zullen we vallen
Ruïnes zullen vechten in onze plaats

Mijn vlees brandt door de gloeiende resten
Maar nog steeds overleeft het schitterende verhaal van onze utopie
Vanavond kan haar mooie buitenkant instorten en tot as vergaan
Maar de strijd om haar eer zal doorgaan
Ik hoop dat ik nooit het einde zie
Ik hoop dat ik nooit hoef te leven zonder haar comfort
Maar voor nu sterft ze…Oh Rome!
Zo vol van statigheid, je bent weg…

Smeek de vlammen om onze genade…
Deze oude muren hebben te veel gezien
Om het verleden te vergeten met het zicht op deze laatste uitdaging
Zie haar afbrokkeling zo waar als vernietiging haar uitschakelt
Laat ze onze schat hebben, haar stem leeft voort.
Laat ze onze stad nemen, opdat haar pracht voortleeft

Uiteindelijk zullen we vallen…