Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: all out war Songtekst: into the flames of progression

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: all out war - into the flames of progression ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van into the flames of progression? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van all out war! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van all out war en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals into the flames of progression .

Origineel

Trapped in denial, we deny the blood we've spilled, enemies of creation, victims of of our own free will. Weapons of destruction, in the name of peace, claim we're the civilized, we deny we are the best. Fools of the world, progress, into a state of pain. Harvest all this sorrow, far beyond salvation's grace. Poisoned by our knowledge, we destroy the Earth. Arrogant and ignorant, overestimating our self worth. Lost in our own ignorance, drown in our own blood, slaves to our arrogance, victims of lust. Blind foolish masses, deny their fate, mankind's supremacy, immoral human race. Ignorant creations that is enslaved in lies, can't we see our advancement leads to our own demise? In a quest for power, we've destroyed the Earth. ... Still have no way. We've destroyed creation, for our own lives. In all our arrogance, we will drown in flames. Hide our torment, lives lost. We lie and then we're through suffer. We suffer, in their lies, and I've been waiting forever to find

 

Vertaling

Gevangen in ontkenning, ontkennen we het bloed dat we hebben vergoten, vijanden van de schepping, slachtoffers van onze eigen vrije wil. Wapens van vernietiging, in de naam van vrede, beweren dat we de beschaafde zijn, wij ontkennen dat wij de besten zijn. Dwazen van de wereld, vooruitgang, in een staat van pijn. Oogst al dit verdriet, ver voorbij de genade van verlossing. Vergiftigd door onze kennis, vernietigen we de Aarde. Arrogant en onwetend, overschatten onze eigenwaarde. Verloren in onze eigen onwetendheid, verdrinken in ons eigen bloed, slaven van onze arrogantie, slachtoffers van lust. Blinde dwaze massa's, ontkennen hun lot, de suprematie van de mensheid, immoreel menselijk ras. Onwetende schepsels die slaaf zijn van leugens, kunnen we niet zien dat onze vooruitgang leidt tot onze eigen ondergang? In een zoektocht naar macht, hebben we de Aarde vernietigd. ... We hebben nog steeds geen weg. We hebben de schepping vernietigd, voor ons eigen leven. In al onze arrogantie, zullen we verdrinken in vlammen. Verbergen onze kwelling, verloren levens. We liegen en dan zijn we klaar met lijden. We lijden, in hun leugens, en ik heb eeuwig gewacht om te vinden