Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: ancient rites Songtekst: mithras

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: ancient rites - mithras ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van mithras? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van ancient rites! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van ancient rites en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals mithras .

Origineel

Mithras, God of the morning, our trumpets waken the wall! 'Rome is above nations, but thou art over all' Mithras, God of the morning, our trumpets waken the wall! 'Rome is above nations, but thou art over all' Now as the names are answered, and the guards are marched away, Mithras, also a soldier, give us strenght for the day! Mithras, God of the sunset, low on the western main, Thou descending immortal, immortal to rise again! Now when the watch is ended, now when the wine is drawn Mithras also a soldier, keep us pure till the dawn! Many roads thou has fashioned: all of them lead to the light, Mithras, the soul of a soldier, teach us to die aright. Mithras! Mithras! Mithras, god of midnight, here were the great bull dies, Look on thy childern in darkness, oh take our sacrifice! Mithras, God of the noontide, the heather swims in the heat, Our helmets scorch our foreheads; our sandals burn our feet, Now in the ungrit hour; now ere we blink and drowse, Mithras also a soldier, keep us true to our vows! Mithras, God of midnight, here where the great bull dies, Look on thy childern in darkness, oh take our sacrifice! Many roads thou has fashioned: all of them lead to the light, Mithras, also a soldier, teach us to die aright. Mithras! Mithras! Mithras! Mithras!

 

Vertaling

Mithras, God van de morgen, onze trompetten wekken de muur! Rome is boven de naties, maar Gij zijt boven allen'. Mithras, God van de morgen, onze trompetten doen de muur ontwaken. Rome staat boven de naties, maar Gij zijt boven alles. Terwijl de namen werden beantwoord en de wachters wegmarcheerden, Mithras, ook een soldaat, geef ons kracht voor de dag. Mithras, God van de zonsondergang, laag op de westelijke hoofdweg, Gij nederdalende onsterfelijke, onsterfelijke om weer op te staan! Nu de wacht is afgelopen, nu de wijn is getapt Mithras ook een soldaat, houd ons rein tot de dageraad! Gij hebt vele wegen gebaand, die alle naar het licht leiden, Mithras, de ziel van een soldaat, leer ons juist te sterven. Mithras. Mithras. Mithras, god van middernacht, hier sterft de grote stier, Kijk naar uw kinderen in de duisternis, oh neem ons offer! Mithras, god van de nacht, de heide zwemt in de hitte, Onze helmen verschroeien ons voorhoofd, onze sandalen verbranden onze voeten, Nu in het onrustige uur, nu voordat we knipperen en doezelen, Mithras ook een soldaat, houd ons trouw aan onze geloften! Mithras, God van middernacht, hier waar de grote stier sterft, Kijk naar uw kinderen in de duisternis, oh neem ons offer! Vele wegen hebt Gij gebaand, allen leiden naar het licht, Mithras, ook een soldaat, leer ons juist te sterven. Mithras! Mithras! Mithras! Mithras!