Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: andre nickatina Songtekst: rap gods

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: andre nickatina - rap gods ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van rap gods? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van andre nickatina! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van andre nickatina en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals rap gods .

Origineel

im still standin.. this for the rap gods.. (andre) i tried to earn wings but, i think i grew horns and maybe thats why mc's rock me like porn flowin like the water in the mississippi river i suppose it grows in the hennessey sipper, thank me to do a show, and we tryin to do a palace, like a midnight jet, my soul roams off to dallas, its somethin like cream when we hustle on the scene other mc's and freaks wanna join the team dealers would fly, ride the engines of pimps the colors were candy coated, incredible rims and my dreams of what people sayin, dont get a job i realize now it was all the rap gods i slither through the streets like a boa constricter on my car dashboard got the gangsta pictures sportin leather and energy , could that be me? smokin weed listenin to run DMC? my repute wass a rap child, emotions of steel represent with no crew man, your life is sealed add a two's of all kinds, with gun zippers in em' see notes dont last long, we cant wait to spin em' oh cars, and bars, weed, greed, and clothes maintain my women, clown the rest of these hoes man, my festive up braid the truth of a rhyme after restin on jeopardy to my lifetime grind im like an angel thats high smoken' weed up in heaven we're as crooked as reverends, b-ball playground legends triangle, some say sinsanati bang goes, stars fangle hand cold as chris krango, we break hearts and crack rib praps, take trips far shop at the gap, ten by the rap gods shoot the git, so i blessed it with some weed, bacon, eggs and grits i can block the sun, like a solar-eclipse my homie said he had a yaght but i dont mess with ships the freak, said she hated dope dealers, they clock they ends, i said which is why ur payin this rapper then nickatina, im something like simbad the sailor dress in red and black, the true signs of a raider

 

Vertaling

ik sta nog steeds .. dit voor de rapgoden .. (andre) ik probeerde vleugels te verdienen, maar ik denk dat ik hoorns heb gegroeid en misschien is dat waarom mc me rockt als porno stroomt als het water in de Mississippi ik veronderstel dat het groeit in de hennessey sipper, dank je om een ??show te doen, en we proberen een paleis te doen, zoals een middernachtstraal, mijn ziel zwerft weg naar Dallas, het is zoiets als room als we op het toneel verschijnen andere mc's en freaks willen zich bij het team voegen dealers zouden vliegen, op de motoren van pooiers rijden de kleuren waren met snoep bedekt, ongelooflijke velgen en mijn dromen over wat mensen zeggen, krijgen geen baan ik realiseer me nu dat het allemaal de rapgoden waren ik glibber door de straten als een boa constricter op mijn autodashboard kreeg de gangstafoto's sportief leer en energie, kan ik dat zijn? smokin weed listenin om DMC uit te voeren? mijn reputatie was een rapkind, stalen emoties vertegenwoordig zonder bemanningslid, uw leven is bezegeld voeg een tweetal toe van alle soorten, met pistoolritsen in em ' zie notities duren niet lang, we kunnen niet wachten om ze te draaien oh auto's en bars, wiet, hebzucht en kleding onderhoud mijn vrouwen, clown de rest van deze hoes man, mijn feestelijke vlecht de waarheid van een rijm nadat ik op gevaar voor mijn leven was blijven rusten Ik ben als een engel die hoog gerookt is 'onkruid in de hemel we zijn zo krom als dominees, b-ball speeltuinlegendes driehoek, sommigen zeggen dat sinsanati knal gaat, sterren fangelen hand koud als chris krango, we breken harten en rib ribpraps, maak verre reizen winkel bij de kloof, tien door de rapgoden schiet de git, dus ik zegende het met wat wiet, spek, eieren en grutten Ik kan de zon blokkeren, als een zonsverduistering mijn homie zei dat hij een yaght had, maar ik rommel niet met schepen de freak, zei dat ze drugsdealers haatte, ze klokken dat ze eindigen, Ik zei dat je daarom deze rapper betaalt Nickatina, ik ben zoiets als de zeeman simbad kleed in rood en zwart, de echte tekenen van een raider