Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: andy mineo Songtekst: pick it up

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: andy mineo - pick it up ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van pick it up? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van andy mineo! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van andy mineo en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals pick it up .

Origineel

[Verse 1: Beleaf] Yo, even if it means carrying an anvil up a steep hill During an avalanche, I wanna walk inside His will These habitats and conditions is giving me the chills This is not a thrill, and it doesn't feel like a walk in the park It kinda seems like I'm walking in the dark, lantern in my heart These thorns and these thistles, are picking me apart And cameras keep flashing, they depicting it as art-ful I'm on my knees right, stains on my jeans Filthy from head to toe, I finally get to see light Still in the batter's box after three strikes Walking like Rev Run, steppin' in my three stripes Walking this way and that way, I found the narrow path It's like a tightrope He's gonna catch me, if I fall Guess we all need a challenge To battle through this race in the Cross that we balance [Chorus] In that execution, jury on your chest Pick it up, and if you would look to it Your soul will find some rest, pick it up Oh, pick it up Pick it up [Verse 2: Andy Mineo] Question, how would your face look if Jesus were to Scroll through a page of your Facebook? Better one, would He be a bit confused If He seen His name written in your religious views Feeling conviction, they ticked like "Didn't you know He's love? " Yeah you right but when He come back He the judge Lamb to the Lion, He's ruling the nations Packing a rod of iron, making a fool of Satan Tattoo on His thigh, King of kings, Lord of lords That's the name that's inscribed White horse as a ride, got flames in His eyes I'm not playin' His fury is crushing enemies like grapes into wine Ain't nobody know the day or the time So I pray that you make up your mind, deny yourself and take up the pine Live the Cross, it ain't a chain or design, cause sin is wack Don't wear one on your chest if you don't bear one on your back, fam [Chorus] In that execution, jury on your chest Pick it up, and if you would look to it Your soul will find some rest, pick it up Oh, pick it up Pick it up [Verse 3: Andy Mineo] He want us sold out, searching our hearts Even believers got sin that they keep in the dark You know that one thing God ain't pleased with He told you give it up, you wanna keep it You got a million excuses, a billion reasons But at the end of the day you still ain't at peace yet Well let me let you in on a secret We can't go deeper in our relationship till we leave it Decease it, put it to sleep like a Posturepedic 'Cause sin is a fatal disease and only Jesus can treat it In light of the fact that He freed us By His blood, cleaned us, washed and redeemed us Uh, that's reason to make us rotate from our old ways Desire to please and obey, tell the Lord okay When the road may seem kinda lonely, my life Your way Yeah

 

Vertaling

[Verse 1: Beleaf] Yo, zelfs als het betekent dat ik een aambeeld een steile heuvel op moet dragen During an avalanche, I wanna walk inside His will Deze leefgebieden en omstandigheden geven me de rillingen Dit is geen sensatie, en het voelt niet als een wandeling in het park Het lijkt alsof ik in het donker loop, met een lantaarn in mijn hart Deze doorns en deze distels, plukken me uit elkaar En camera's blijven flitsen, ze beelden het uit als kunstig Ik zit op mijn knieën, vlekken op mijn jeans Smerig van top tot teen, krijg ik eindelijk licht te zien Still in the batter's box after three strikes Walking like Rev Run, steppin' in my three stripes Op deze en die manier lopend, heb ik het smalle pad gevonden It's like a tightrope He's gonna catch me, if I fall Ik denk dat we allemaal een uitdaging nodig hebben Om door deze race te vechten in het kruis dat we balanceren [Chorus] In die uitvoering, jury op je borst Raap het op, en als je er naar zou kijken Je ziel zal wat rust vinden, raap het op Oh, raap het op Raap het op [Verse 2: Andy Mineo] Vraag, hoe zou je gezicht eruit zien als Jezus Scroll door een pagina van je Facebook? Beter één, zou Hij een beetje verward zijn Als Hij Zijn naam geschreven zag staan in jouw religieuze opvattingen Gevoel overtuiging, ze tikten als "Wist je niet dat Hij liefde is? " Ja, je hebt gelijk, maar als Hij terugkomt, is Hij de rechter. Lam in de leeuw, Hij regeert de naties Met een ijzeren staf, Satan voor de gek houdend Tattoo op Zijn dij, Koning der koningen, Heer der heren Dat is de naam die gegraveerd is Wit paard als een rit, heeft vlammen in zijn ogen Ik speel niet Zijn woede verplettert vijanden als druiven in wijn Niemand weet de dag of de tijd Dus bid ik dat je een besluit neemt, jezelf verloochent en de pijnboom opneemt Leef het kruis, het is geen ketting of ontwerp, want zonde is waardeloos Draag er geen op je borst als je er geen op je rug draagt, fam [Chorus] In die uitvoering, jury op je borst Raap het op, en als je er naar zou kijken Je ziel zal wat rust vinden, raap het op Oh, raap het op Raap het op [Verse 3: Andy Mineo] He want us sold out, searching our hearts Zelfs gelovigen hebben zonde die ze in het donker houden Ken je dat ene ding waar God niet blij mee is Hij zei je het op te geven, je wilt het houden Je hebt een miljoen excuses, een miljard redenen Maar aan het eind van de dag heb je nog steeds geen vrede. Nou, laat me je een geheim verklappen. We kunnen niet dieper gaan in onze relatie totdat we het verlaten Het laten sterven, het in slaap laten vallen zoals een posturepedic. Want zonde is een dodelijke ziekte en alleen Jezus kan het behandelen. In het licht van het feit dat Hij ons bevrijd heeft Door Zijn bloed, ons gereinigd, gewassen en verlost heeft Uh, dat is reden om ons te laten draaien van onze oude manieren Verlangen om te behagen en te gehoorzamen, zeg de Heer oké Wanneer de weg een beetje eenzaam lijkt, mijn leven Uw weg Yeah