Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: arsonists Songtekst: millionaire

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: arsonists - millionaire ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van millionaire? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van arsonists! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van arsonists en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals millionaire .

Origineel

[Chorus: Swel Boogie + Q-Unique] WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE? Don't worry now just take your time You have your water, your wife, plus three life lines WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE? Get it right and for sure you'll be proud And if you need help you can even ask the heads in the crowd WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE? Questions like these can take for weeks But for 30 seconds you can call one of your peeps WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE? But get it wrong, and you'll lose your cash So I advise you, split the answer half and half [host contestants] What up playas and playettes, and studio audience guests? You tuned into the show that got you thinkin for the dough One million in cash if the right answer match You can spend it in the clubs or save it in a stash Our first contestant: Worf outta Borath Who hate half ass niggaz, he spit a lot so build a raft Contestant number two: I'm mister Quiles from the Bronx Where rap first got its props and street kids open barber shops Our third contestant: From Bushwick Brooklyn, better known as Crooklyn Swel Boogie, he'll keep you lookin Well then, now that we met our three contestants Sit your stink ass down and get ready for the first question! Complete the phrase: If you want to join the crew, you must see me, you can't sound like.. Stan & Paulie? Shan & Marley? Abraham & Correy? Capone-N-NORE? Who'll answer it for me? Is it Shan & Marley? Good guessing, next question! Which one of these choices make it harder to walk the block: Is it A) the liquor shop? B) dealers lacin the red top? C) closin the weed spot? D) the beast with black glocks, that rock knots claimin they heard shots, makin it more hot? I'd say: D) the beast, watch ol' flatfoot walk the streets *whoop whoop, pull over* That's the sound of da police Is that your final answer? Yes y'all! Correct! Now lets pick it up a notch with more dough to collect What was Rakim before he became what he is today? Is it A) MC? B) b-boy? C) graff head? or D) DJ? I think it's: C) graff head, before becomin a microphone fiend he tagged with jungle green, that's what the magazine said Now is that your final answer? Yes y'all! Correct! Now lets take it up a notch for more loot to collect Which dress possess the best breast: Dolly Parton in a cowboy vest? Tyra Banks in stretch? Lisa Lisa in sweats? Or Lil' Kim at the Grammys, showin half of her chest? What's gonna be your guess, now wait, take a minute to invest Who needs a minute when we know it's Lisa Lisa Bonita freaky latina, if you're watchin I wanna meet ya Is that your final answer? Yes y'all! Correct! Now lets take it up a notch wtih some more loot to collect It seems like these contestants are on the right track So after these messages we'll be right back! *Can of Whoop-ass ads* We'd like to thank our sponsors, without them we wouldn't be here Now back to our contestants on WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE Which of these would correct for the smell in a project building: Is it A) dirty diapers? B) pissin on the wall? C) beer on the floor? D) blunt smoke in the hall? Can I choose all, one out of four is a little tricky to call But I believe it's: B) Why? My stair case is like a stall with my moms lockin me out and I'm drunk pissin in corridors Now is that your final answer? Yes y'all! Correct! Now lets take it up a notch with more loot to collect Darth Vader is the father of this guy, here's a sample: Is it Luke Skywalker? Luke Perry? Groovy Lou? or Luther Campbell? I'll use one of my life lines This money's for my daughter Okay, the heads is sayin it's Luke Skywalker Is that your final answer? Yes y'all! Correct! Now lets take it up a notch with more cash to collect What's the best way to get on: Is it A) soundin like them? B) throw money on tables? C) gettin it in the anal? or is it D) start up your own label, nurture it from the craddle Back and forth to sacrifice but be always willin and able? Life line, quick! What's the answer? The choice is on the table Who better than do it yourself I'd say: start your own label Is that your final answer? Yes y'all! Correct! Now lets pick it up a notch with more dough to collect *beep* That sound indicates that we have ran out of time So tune in next week when we continue to climb (Chorus) WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?

 

Vertaling

[Refrein: Swel Boogie + Q-Unique] WIE WIL ER MILJONAIR WORDEN? Maak je nu geen zorgen, neem gewoon je tijd Je hebt je water, je vrouw, plus drie levenslijnen WIE WIL ER MILJONAIR WORDEN? Doe het goed en je zult zeker trots zijn. En als je hulp nodig hebt, kun je zelfs de hoofden in de menigte vragen WIE WIL ER MILJONAIR WORDEN? Vragen als deze kunnen weken duren Maar voor 30 seconden kun je een van je mensen bellen WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE? Maar doe het verkeerd, en je verliest je geld. Dus ik adviseer je, verdeel het antwoord half en half. [host [deelnemers] Hoe gaat het, playas en playettes, en studiopubliek gasten? Je stemde op de show die je aan het denken zette voor het geld Een miljoen in cash als het goede antwoord klopt Je kan het uitgeven in de clubs of het bewaren in een voorraadje Onze eerste deelnemer: Worf uit Borath. Die een hekel heeft aan halve gare negers, hij spuugt veel dus bouw een vlot Deelnemer nummer twee: Ik ben meneer Quiles uit de Bronx. Waar rap zijn eerste rekwisieten kreeg en straatkinderen kapperszaken openden Onze derde deelnemer: Uit Bushwick Brooklyn, beter bekend als Crooklyn Swel Boogie, hij zal je laten kijken Goed dan, nu we onze drie deelnemers hebben ontmoet Ga zitten en maak je klaar voor de eerste vraag. Maak de zin af: Als je bij de groep wilt komen, moet je mij zien, je mag niet klinken als... Stan & Paulie? Shan & Marley? Abraham & Correy? Capone-N-NORE? Wie zal het beantwoorden voor mij? Is het Shan & Marley? Goed geraden, volgende vraag! Welke van deze keuzes maakt het moeilijker om door het blok te lopen: Is het A) de slijterij? B) dealers die de red top in de steek laten? C) het sluiten van de wietplek? D) de beesten met zwarte glocks, die beweren beweren dat ze schoten hoorden, waardoor het nog heter wordt? Ik zou zeggen: D) het beest, kijk hoe ouwe platvoet door de straten loopt. *Dat is het geluid van de politie. Is dat je definitieve antwoord? Ja, allemaal. Correct. Laten we nu een stapje verder gaan met meer poen om te verzamelen. Wat was Rakim voordat hij werd wat hij nu is? Is het A) MC? B) B-boy? C) graffhead? of D) DJ? Ik denk dat het is: C) graff head, voordat hij een microfoon duivel werd hij tagged met jungle green, dat is wat het tijdschrift zei. Is dat je definitieve antwoord? Ja, allemaal. Correct. Laten we nu een stapje verder gaan voor meer buit om te verzamelen. Welke jurk heeft de beste borst: Dolly Parton in een cowboy vest? Tyra Banks in stretch? Lisa Lisa in een sweater? Of Lil' Kim op de Grammy's, die de helft van haar borst laat zien? Wat ga je raden? Wacht, neem een minuut om te investeren Wie heeft een minuutje nodig als we weten dat het Lisa Lisa is Bonita freaky latina, if you're watchingin I wanna meet ya Is dat je definitieve antwoord? Ja, allemaal. Correct. Laten we er een schepje bovenop doen met wat meer buit om te verzamelen. Het lijkt erop dat deze deelnemers op het juiste spoor zitten. Dus na deze berichten zijn we zo terug! *Can of Whoop-ass ads* We willen graag onze sponsors bedanken, zonder hen zouden we hier niet zijn. Nu terug naar onze deelnemers aan WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE Welke van deze zou de geur in een projectgebouw corrigeren: Zijn het A) vieze luiers? B) pissen op de muur? C) bier op de vloer? D) stomp rook in de hal? Kan ik allemaal kiezen, één van de vier is een beetje lastig te noemen Maar ik geloof dat het is: B) Waarom? Mijn trappenhuis is als een stal met mijn moeders lockin me out en ik pis dronken in de gangen Is dat je definitieve antwoord? Ja, allemaal! Correct. Laten we nu een stapje hoger gaan met meer buit om te verzamelen. Darth Vader is de vader van deze kerel, hier is een voorbeeld: Is het Luke Skywalker? Luke Perry? Groovy Lou? of Luther Campbell? Ik zal een van mijn levensregels gebruiken Dit geld is voor mijn dochter. Oké, de hoofden zeggen dat het Luke Skywalker is. Is dat je definitieve antwoord? Ja, allemaal. Correct! Laten we nu een stapje hoger gaan met meer geld om te verzamelen. Wat is de beste manier om er in te komen: Is het A) klinken als hen? B) geld op tafels gooien? C) het in het anale krijgen? of is het D) je eigen label beginnen en het vanaf het begin koesteren? Heen en weer om op te offeren maar altijd willen en kunnen? Levenslijn, snel! Wat is het antwoord? De keuze ligt op tafel. Wie kan het beter doen dan jijzelf Ik zou zeggen: begin je eigen label. Is dat je definitieve antwoord? Ja, allemaal! Correct! Laten we nu een tandje bijsteken met meer poen om te verzamelen. *Dat geluid geeft aan dat we geen tijd meer hebben. Dus luister volgende week wanneer we verder klimmen. (refrein) WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?