Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: atmosphere Songtekst: choking on the wishbone

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: atmosphere - choking on the wishbone ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van choking on the wishbone? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van atmosphere! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van atmosphere en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals choking on the wishbone .

Origineel

[Slug] This one goes out to all of those that want success Wait, not just the ones that want it This goes to those that feel they deserve it And this one goes to all of those that make the moves and those that have paid the dues To all of those that walk the fine line on the edge To all the heads about to break it loose And you don't want to come close to feeling it Initial reaction like "Yo, I don't give a shh..." After a minute within it, they start to think "Why the hell they didn't get it, did they not hear what he speaks?" They don't know me, it's best that way Let 'em look for tomorrow in yesterday And let me strain my lungs for the love of popping amps Let me spike the ball because I don't like to dance Let me paint a picture on the surface of your mind I got a job at the circus and I quit writing rhymes Now I travel from city to city, life of a gypsy Gravel, grass, concrete, folk law and mystery Yo, looking at my Gucci, it's about that time for me to pawn this piece of junk and try to take some of these finds Fly angel fly, don't ever look back You better scoop that dead rat off the track, go home and cook that Maybe you should trade that Mustang for a Jeep So when you get too drunk to drive, you'll have a dry place to sleep Don't forget what chocolate milk does to the hangover Come on, who you think cut the tires on your Land Rover? Twist the nobs and chew the fat off the shish kebab Ditch the lard that cut my hair and made me quit my job And if I pass before they get a chance to hear me Tell 'em "Kiss my ass" and teach 'em all about my theory [Chorus: 4x] Choking on a wishbone, position blown out the frame Pissed on the remains to mark the spot and spark the flame [Slug] It never settles, the constant grinding of metal against complicated timing, developing my threshold Touching the gestalt with a little reverb and some echo to add extra flavor like pesto Yo, the cards are dealt and now I'm staring at my hand Looking for something to toss, tryna find a spot to stand The anger felt as I look across the land It doesn't equal to the eagerness and hunger to expand Move past, the berry is set, the previous sets carry me through the meaninglessness Here I am with the word extracting nerves Running toward the stage (here we go) to watch the crash occur [Chorus: 2X] [Slug] Put your head on the pillow and shut your eyes Take your mind out the ghetto and touch the sky Then come ease down that much feared trail of blood, sweat and love Instead of flame, crying tears in the rain The blunder game, and it drowned out the hunger pains Numbed the brain and played life like a numbers game Poppa needs a new pair of nuts, cause he lost touch with the last ones fastened to the bottom of his guts Yo, they don't know me, it's best that way Let 'em look for tomorrow in yesterday This child is your fate so let 'em play I bet I know your age and I can guess your weight Wait, wait, how can it be so simple and straight? And why the hell ain't you tripping to make some ripples in the lake? I can't figure it out, for God's sake arguing a lost case as it irritates my prostate, and when I sit home alone I kick over the telephone and catch my zone inside the dial tone [Chorus] [Multiple recordings of Slug talking play together for 38 seconds]

 

Vertaling

[Slug] Deze is voor iedereen die succes wil. Wacht, niet alleen degenen die het willen Deze gaat naar hen die voelen dat ze het verdienen En deze gaat naar al diegenen die de stappen maken en zij die de prijs betaald hebben Voor al diegenen die op de rand van de afgrond staan. Op al die hoofden die op het punt staan los te breken En je wilt niet in de buurt komen om het te voelen Eerste reactie als "Yo, I don't give a shh..." Na een minuut, beginnen ze te denken. "Waarom hebben ze het niet begrepen, hebben ze niet gehoord wat hij zegt?" Ze kennen me niet, het is het beste zo Laat ze maar zoeken naar morgen in gisteren En laat me mijn longen spannen voor de liefde van knallende versterkers Laat me de bal spietsen omdat ik niet van dansen hou Laat me een beeld schilderen op het oppervlak van je geest Ik kreeg een baan bij het circus en ik stopte met rijmen schrijven Nu reis ik van stad naar stad, het leven van een zigeuner Grind, gras, beton, volkswet en mysterie Yo, kijkend naar mijn Gucci, het is bijna tijd voor mij om dit stuk rommel te verpanden en te proberen wat van deze vondsten te nemen Vlieg engel vlieg, kijk nooit meer om Je kunt beter die dode rat van de baan scheppen, ga naar huis en kook dat Misschien moet je die Mustang inruilen voor een Jeep Als je te dronken bent om te rijden, heb je een droge plek om te slapen. Vergeet niet wat chocolademelk doet met een kater Kom op, wie denk je dat de banden van je Land Rover heeft doorgesneden? Draai aan de knoppen en kauw het vet van de shish kebab. Dump de reuzel die mijn haar knipte en me mijn baan liet opzeggen. En als ik passeer voordat ze de kans krijgen om me te horen Zeg hen "Kus mijn kont" en leer hen alles over mijn theorie [Refrein: 4x] Stikkend op een wensbeentje, positie uit het frame geblazen Pissed on the remains to mark the spot and spark the flame [Slug] It never settles, the constant grinding of metal tegen ingewikkelde timing, het ontwikkelen van mijn drempel Het aanraken van de gestalt met een beetje galm en wat echo om extra smaak toe te voegen zoals pesto Yo, de kaarten zijn gedeeld en nu staar ik naar mijn hand Op zoek naar iets om te gooien, op zoek naar een plek om te staan The anger felt as I look across the land Het is niet gelijk aan de gretigheid en honger om uit te breiden Ga voorbij, de bes is gezet, de vorige sets dragen me door de zinloosheid Hier ben ik met het woord dat zenuwen onttrekt Rennend naar het podium (hier gaan we) om de crash te zien gebeuren [refrein: 2X] [Slug] Leg je hoofd op het kussen en sluit je ogen Haal je geest uit het getto en raak de lucht aan Dan kom je op je gemak langs dat gevreesde spoor van bloed, zweet en liefde In plaats van vlammen, huilen tranen in de regen Het blunderspel, en het overstemde de hongerpijnen Verdoofde de hersenen en speelde het leven als een spel van nummers Poppa heeft een nieuw paar noten nodig, want hij verloor het contact met de laatste die vastzaten op de bodem van zijn ingewanden Yo, ze kennen me niet, het is het beste zo Laat ze zoeken naar morgen in gisteren Dit kind is je lot dus laat ze spelen Ik wed dat ik je leeftijd weet en ik kan je gewicht raden Wacht, wacht, hoe kan het zo simpel en eerlijk zijn? En waarom ben je niet aan het trippen om wat rimpels in het meer te maken? Ik kan er niet achter komen, in godsnaam, argumenteren voor een verloren zaak omdat het mijn prostaat irriteert, en als ik alleen thuis zit schop ik de telefoon over en vang mijn zone in de kiestoon [refrein] [Meerdere opnames van Slug pratend spelen samen gedurende 38 seconden]