Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: atmosphere Songtekst: guns and cigarettes

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: atmosphere - guns and cigarettes ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van guns and cigarettes? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van atmosphere! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van atmosphere en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals guns and cigarettes .

Origineel

[Slug:] (What's your name foo?) Rappers steppin' to me They wanna get some But most of them should go and try to boost their monthly income Speaking over beats is the only time I feel complete I don't hear the weak and I don't fear defeat So what you got? Connect the dots, I'll raise the pot Remove the blood clot from the brain of hip hop The name remains in tip-top shape I'm still the back rapper scapegoat in the aim of their hate I came in late, took a chair in the rear But my classmates were unaware how long I'd really been there My peers have been held back for years, holding back the tears Everybody knows our name like we was the cast from "Cheers" So here's to the good times, tonight is mighty special So fasten your seatbelts, cause I'm gonna launch this vessel Ain't gonna land until I'm bigger than Espo And bigger than ecstasy and bigger than techno [Chorus:] I wanna bigger than Jesus and bigger than wrestling Bigger than the Beatles and bigger than breast implants I'm gonna be the biggest thing to hit these little kids Bigger than guns, bigger than cigarettes A few years ago an ex-girl of mine Asked me to keep her name out of my rhymes So I said this rhyme that I'm about to say It came from the heart and it went this way: Go to hell girl, you make me sick! I hope your new boyfriend gets cancer in his dick What the fuck makes you think I'd put your name on my record? there, now I feel a lot better You know what? I ain't drank a forty since I became old enough to drink Not caught up in what the fuck these people think Cause when I die they're gonna find the missing link But tonight I'm gonna vomit it in the kitchen sink I'm suprised more of y'all don't get hit by cars Missing your surroundings, staring at the stars I'm lonely without a woman that wants to spar That's why I spend so much time in these bars Drunk poolside, screaming, "Do or die!" Looking at the water asking, "Who am I?" Saw my reflection, Yes! I'm super fly! And as you can guess again, I'm too damn high [Chorus] (What'd they say to you?) But they said, "Drop dead." I can't, I got a lot left More than just another arrogant, asshole pot-head In the top ten, who you love to hear on tracks Smiling for the camera while I surf upon your ear wax This beer's flat and she kisses like a stripper I'm coming to terms with my status as a drifter Girl, I'm only in this town for one night And these neon lights are keeping me distracted from my plight I feel like a legend on a leash Making an effort to break every piece that I can reach Yeah, I got something to say, and even more to teach But first let me scrape these feces from my cleats Standing on the roof, complaining to the moon The only time I tell the truth is when I'm naked in my bedroom Soon I'm gonna reap the harvest of my struggles But from now on, y'all can call me sluggles [Chorus] Bigger than Jesus Bigger than wrestling Bigger than the Beatles Bigger than breast implants [x2] Bigger than guns, bigger than cigarettes

 

Vertaling

[Slug:] (Wat is je naam foo?) Rappers steppin' to me They wanna get some Maar de meeste van hen zouden moeten gaan en proberen hun maandelijkse inkomen te verhogen Spreken over beats is de enige keer dat ik me compleet voel Ik hoor de zwakken niet en ik ben niet bang voor nederlaag Dus wat heb je? Verbind de punten, ik zal de pot verhogen Verwijder de bloedprop uit de hersenen van hiphop De naam blijft in tip-top vorm Ik ben nog steeds de achterste rapper zondebok in het doel van hun haat Ik kwam laat binnen, nam een stoel in de achterhoede Maar mijn klasgenoten wisten niet hoelang ik er eigenlijk al zat Mijn medeleerlingen worden al jaren tegengehouden, houden de tranen tegen Iedereen kent onze naam alsof we de cast van "Cheers" waren Dus op de goede tijden, vanavond is heel speciaal Dus maak je veiligheidsgordels vast, want ik ga dit schip lanceren Ik ga pas landen als ik groter ben dan Espo En groter dan ecstasy en groter dan techno [Refrein:] I wanna bigger than Jesus and bigger than wrestling Groter dan de Beatles en groter dan borstimplantaten Ik zal het grootste ding zijn dat deze kleine kinderen zal raken Groter dan wapens, groter dan sigaretten Een paar jaar geleden vroeg een ex-meisje van me Vroeg me om haar naam uit mijn rijmpjes te houden So I said this rhyme that I'm about to say Het kwam uit het hart en het ging zo: Loop naar de hel meid, je maakt me ziek! Ik hoop dat je nieuwe vriend kanker in zijn lul krijgt. Waarom denk je dat ik jouw naam op mijn plaat zou zetten? Daar, nu voel ik me een stuk beter. Weet je wat? Ik heb geen veertig gedronken sinds ik oud genoeg ben om te drinken. Ik ben niet meer bezig met wat die mensen denken. Want als ik sterf, zullen ze de ontbrekende schakel vinden. Maar vanavond ga ik het overgeven in de gootsteen. Ik ben verbaasd dat niet meer van jullie door auto's worden aangereden. Je omgeving missen, naar de sterren staren Ik ben eenzaam zonder een vrouw die wil sparren Daarom breng ik zoveel tijd door in deze bars Dronken bij het zwembad, schreeuwend, "Doe of sterf!" Kijkend naar het water en vraag me af, "Wie ben ik?" Zag mijn spiegelbeeld, Ja! Ik ben supervlieg! En zoals je al kan raden, ben ik te hoog gegrepen [refrein] (Wat zeiden ze tegen je?) Maar ze zeiden, "Val dood." Dat kan ik niet, ik heb nog veel over Meer dan de zoveelste arrogante, klootzak In de top tien, die je graag hoort op tracks Lachend voor de camera terwijl ik op je oorsmeer surf Dit bier is plat en ze zoent als een stripper Ik kom in het reine met mijn status als een zwerver Meisje, ik ben maar voor één nacht in deze stad En deze neonlichten houden me afgeleid van mijn benarde situatie Ik voel me als een legende aan de leiband Ik doe mijn best om elk stukje dat ik kan bereiken te breken Ja, ik heb iets te zeggen, en nog meer te leren Maar laat me eerst deze uitwerpselen van mijn schoenen schrapen Staande op het dak, klagend tegen de maan De enige keer dat ik de waarheid vertel is als ik naakt in mijn slaapkamer ben Binnenkort zal ik de oogst oogsten van mijn strijd Maar van nu af aan, kunnen jullie me Sluggles noemen [refrein] Groter dan Jezus Groter dan worstelen Groter dan de Beatles Groter dan borst implantaten [x2] Groter dan geweren, groter dan sigaretten