Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: atmosphere Songtekst: tears for the sheep

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: atmosphere - tears for the sheep ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van tears for the sheep? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van atmosphere! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van atmosphere en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals tears for the sheep .

Origineel

[Verse 1: Slug] A city of fools I wanna bash whoever's responsible for this incomprehensible lack of passion The sucker's been seduced down to the stick And the peasants fill their bellies with the poisons you omit I've come to seperate the heads and shoulders Of these tracin' paper soldiers That have been designated to take it over I'ma roll a couple of boulders off the cliff On the road below (look out below) 'Cause I don't know what I'ma hit (yo) I live by the word until I die by your sword Even when I'm dead my head will live inside your RCA cords I wait for the right time, but it resembled now-a-days Descended on the Earth to put an end to all your holidays The assassin covered in plain clothes Smothered the sunlight and set flame to your rainbows And then came the storm (and then came the storm) Bewildered those that didn't contemplate Fake disguised as the norm (as the norm) And when the smoke evaporated and the damage was assessed The casualities were counted as they looked upon the mess As they focused they eyes on the horizon, who'da guessed? All that stood atop the hill was number seven silhouette [Chorus: Slug] (And with this) head splitting tears, cement breaking weeping for these people walking in their sleep (these people walking in their sleep) My talk is not as cheap And my thoughts are not as deep As the day I woke up to discover I lost my sheep head splitting tears, cement breaking Leaping for these people walking in their sleep (these people walking in their sleep) My talk is not as cheap And my thoughts are not as deep As the day I woke up to discover I lost my sheep [Verse 2: Slug] They say a picture's worth a thousand words Well I beg a thousand pardons for each word I've used for personal gains But the letters that float through my head, demote my sentences Could never be contained by your simple picture frames For every intoxicated moment, I hate life I strive to balance my aura by dancing with the light And sometimes it's difficult to stay quiet I fight it, each time I find myself walking across your eyelids Wishin' the malnutrition, the imagination of yours Could see the truth you breathe through each one of your pores And now the days are drastic, the nights last forever Wanna tear this motherfucker up and put it back together I'd like to ask the cats that act like they my peers If you spent the energy I've spit, tryin' to count the tears One of these days you're gonna climb the tallest building of all Give a warning to those below and let the tears fall [Chorus: Slug] (And with the) all the head splitting tears, cement breaking weeping for these people walking in their sleep (these people walking in their sleep) My talk is not as cheap And my thoughts are not as deep As the day I woke up to discover I lost my sheep head splitting tears, cement breaking Leaping for these people walking in their sleep (these people walking in their sleep) My talk is not as cheap And my thoughts are not as deep As the day I woke up to discover I lost my sheep [Brief Singing: Some Female (2X)] Nobodies here 'cept my mirror on the wall [Verse 3: Slug] The damage...overseen by anyone that comprehends The anguish...felt only by the ones that invest The language...was primitive, the listener complex And everybody was trying to define success All the self-proclaimed prophets dressed up to look like poets Pretendin' to be martyrs that they're not You can learn all their names And engrave them on your brains Memories so you can spout them off the top (spout them off the top) Yo kill 'em all, and let God give 'em handcuffs The flood has begun, and no one has been paired up So I'ma take a second to beckon the downfall of your so called civilized nation (Yo yo yo yo yo) stop the sound now! (Cough)

 

Vertaling

[Verse 1: Slug] A city of fools Ik wil degene in elkaar slaan die verantwoordelijk is voor dit onbegrijpelijke gebrek aan passie De sukkel is verleid tot de stok En de boeren vullen hun buiken met het vergif dat jij weglaat Ik ben gekomen om de hoofden en schouders te scheiden van deze tracin 'papieren soldaten Die zijn aangewezen om het over te nemen Ik zal een paar keien van de klif rollen Op de weg beneden (kijk uit beneden) 'Cause I don't know what I'ma hit (yo) Ik leef bij het woord tot ik sterf door jouw zwaard Zelfs als ik dood ben zal mijn hoofd leven in jouw RCA koorden Ik wacht op de juiste tijd, maar het leek op nu-a-days Gedaald op de Aarde om een einde te maken aan al je vakanties De moordenaar gehuld in gewone kleren Smoorde het zonlicht en stak jullie regenbogen in brand En toen kwam de storm (en toen kwam de storm) Verbijsterde degenen die niet nadachten Nep vermomd als de norm (als de norm) En toen de rook verdampte en de schade werd beoordeeld werden de slachtoffers geteld terwijl ze naar de puinhoop keken Toen ze hun ogen op de horizon richtten, wie had dat gedacht? Alles wat op de top van de heuvel stond was nummer zeven silhouet [Chorus: Slug] (And with this) hoofd splijtende tranen, cement brekende huilend om deze mensen die in hun slaap lopen (deze mensen lopen in hun slaap) Mijn gepraat is niet zo goedkoop En mijn gedachten zijn niet zo diep Als de dag dat ik wakker werd en ontdekte dat ik mijn schaap kwijt was hoofd splijtende tranen, cement brekende Springend voor deze mensen die in hun slaap lopen (deze mensen lopen in hun slaap) Mijn gepraat is niet zo goedkoop En mijn gedachten zijn niet zo diep Als de dag dat ik wakker werd en ontdekte dat ik mijn schaap kwijt was [Verse 2: Slug] Ze zeggen dat een beeld meer waard is dan duizend woorden Nou ik smeek om duizend excuses voor elk woord dat ik heb gebruikt voor persoonlijk gewin Maar de letters die door mijn hoofd zweven, ontkrachten mijn zinnen Zouden nooit door jouw simpele fotolijstjes kunnen worden bevat Voor elk bedwelmd moment, haat ik het leven Ik streef ernaar mijn aura in balans te brengen door te dansen met het licht En soms is het moeilijk om stil te blijven Ik vecht ertegen, elke keer als ik mezelf over je oogleden zie lopen Wensend dat de ondervoeding, de verbeelding van jou De waarheid kon zien die je ademt door elk van je poriën En nu zijn de dagen drastisch, de nachten duren eeuwig Wanna tear this motherfucker up and put it back together Ik zou de katten willen vragen die doen alsof ze mijn gelijken zijn Als je de energie spendeerde die ik spuwde, om de tranen te tellen Een dezer dagen ga je het hoogste gebouw van allemaal beklimmen Geef een waarschuwing aan de mensen beneden en laat de tranen vallen [Chorus: Slug] (And with the) all the head splitting tears, cement breaking huilen voor deze mensen die in hun slaap lopen (deze mensen lopen in hun slaap) Mijn gepraat is niet zo goedkoop En mijn gedachten zijn niet zo diep As the day I woke up to discover I lost my sheep head splitting tears, cement breaking Springend voor deze mensen die in hun slaap lopen (deze mensen lopen in hun slaap) Mijn gepraat is niet zo goedkoop And my thoughts are not as deep As the day I woke up to discover I lost my sheep [Kort zingen: Sommige vrouw (2X)] Niemand is hier, behalve mijn spiegel aan de muur [Verse 3: Slug] De schade...overzien door iedereen die het begrijpt De angst... alleen gevoeld door degenen die investeren De taal...was primitief, de luisteraar complex En iedereen probeerde succes te definiëren Alle zelfbenoemde profeten verkleedden zich als dichters Doen alsof ze martelaren zijn die ze niet zijn Je kunt al hun namen leren En ze in je hersenen graveren Herinneringen zodat je ze van de top kunt spuien. Dood ze allemaal, en laat God ze handboeien geven. De vloed is begonnen, en niemand is gekoppeld Dus ik neem even de tijd om te wenken voor de ondergang van jullie zogenaamde beschaafde natie (Yo yo yo yo yo) stop het geluid nu! (Hoest)