Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: aus rotten Songtekst: capital punishment

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: aus rotten - capital punishment ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van capital punishment? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van aus rotten! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van aus rotten en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals capital punishment .

Origineel

The United States is one of two remaining industrialized nations to still use death as a form of punishment. There are approximately 3,000 prisoners currently living on Death Row. No other country in the world has this many of it's citizens awaiting execution. If you support capital punishment you support absolute political control at it's sickest extreme. Murder, murder, murder, murder Why must we continue to murder Those who've been convicted of murder Enforced under the lie that it's deterrent of murder Justifies their fucking murder Sentenced to die Sentenced to death Capitol punishment A tool of the terrorist It's nothing more than a political weapon It's not a deterrent It's not a prevention Kill one man Spare another Our justice system is based on color Examine the facts You have to face it The American's crime An eye for an eye will leave the whole world blind Politicians who seek enhancement look towards murder for career advancement They prey on fear and insecurity To win support of the majority Endorsing murder under false perceptions Being tough on crime helps win elections They're playing God They have no right It's premeditated political sacrifice It's not about a murder or a crime committed Not what was done, but who fucking did it It's not about law or even justice It's all about race and economic status You can't judge a person by a stereotyped race You have to look at the individual case No life's returned by an execution Another death is no solution Their justice system is just our burden The way they treat the average person What about murder by government agents Not capital punishment or even containment These political pawns get away with murder They're servants to the new world order You'll see no outside intervention Not a single death recommendation

 

Vertaling

De Verenigde Staten is een van de twee overgebleven geïndustrialiseerde naties die die nog steeds de dood als straf gebruiken. Er zijn ongeveer 3.000 gevangenen die momenteel in de dodencel zitten. Geen ander land in de wereld heeft zoveel van zijn burgers die wachten op hun executie. Als je de doodstraf steunt. de doodstraf steunt, steunt u absolute politieke controle op z'n ziekst... extreme. Moord, moord, moord, moord. Waarom moeten we doorgaan met moorden Degenen die veroordeeld zijn voor moord Uitgevoerd onder de leugen dat het afschrikken van moord hun verdomde moord rechtvaardigt Veroordeeld om te sterven. Ter dood veroordeeld. De straf van het Capitool. Een instrument van de terrorist. Het is niets meer dan een politiek wapen. Het is geen afschrikmiddel Het is geen preventie. Dood een man Spaar een ander. Ons rechtssysteem is gebaseerd op kleur. Onderzoek de feiten. Je moet het onder ogen zien. De misdaad van de Amerikanen. Oog om oog, maakt de hele wereld blind. Politici die op promotie uit zijn, kijken naar moord om hun carrière te bevorderen. Ze azen op angst en onzekerheid om de steun van de meerderheid te winnen. Moord onder valse voorstellingen ondersteunen Hard optreden tegen misdaad helpt om verkiezingen te winnen Ze spelen voor God Ze hebben het recht niet Het is een politieke opoffering met voorbedachten rade. Het gaat niet om een moord of een gepleegde misdaad. Niet wat er gedaan is, maar wie het verdomme gedaan heeft. Het gaat niet om recht of zelfs gerechtigheid. Het gaat allemaal om ras en economische status. Je kunt een persoon niet beoordelen op basis van een stereotype ras. Je moet naar de individuele zaak kijken. Geen leven wordt teruggegeven door een executie. Een andere dood is geen oplossing. Hun rechtssysteem is gewoon onze last. De manier waarop ze de gemiddelde mens behandelen. Hoe zit het met moord door overheidsagenten? Niet de doodstraf of zelfs inperking. Deze politieke pionnen komen weg met moord. Ze zijn dienaars van de nieuwe wereldorde. Je zult geen tussenkomst van buitenaf zien. Geen enkele doodsaanbeveling.