Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: Avenged Sevenfold Songtekst: The Wicked End

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: Avenged Sevenfold - The Wicked End ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van The Wicked End? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Avenged Sevenfold! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter A van Avenged Sevenfold en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals The Wicked End .

Origineel

Man's becoming more corrupt now, godless, wicked, and cruel
The soulless man stood silenced, Mary's "word" rang so true
Chastisement worse than the flood, spread the word, its all through
Don't kill the messenger girl
As if we haven't swam enough in this life of misery

Voice your prophecy, shed us some light
Feel sorrow for mankind's chance to survive
Swallowed lies and swam in our own tears
A stab in the dark but it wounded our will
We won't be here tomorrow, hold on to me for one last time

We've grown into the numbers six hundred sixty six
War breaks, a sign of the end, eternally expelled
Look to the sky for knowledge, the stars align tonight
Eclipse and heaven shall fall
Now I know I've seen it all in my life of misery

Voice your prophecy, shed us some light
Feel sorrow for mankind's chance to survive
Swallowed lies and swam in our own tears
A stab in the dark but it wounded our will
Dust the apple off, savor each bite
And deep inside you know Adam was right
lust and power, indulgence, no fear
Left with his sins, how does this end?
We won't be here tomorrow, hold on to me for one last time

As the prophets shed the light on what's to come the crowds did gather
Your time is precious, they explained, no time to worry, messiah's coming
Don't go to sleep tonight, darling, hold me in your arms
These will be our final days and I can't let go

Walls are falling, churches burning, women ravaged, children crying
Flesh is tearing, some still fighting
In this world of misery

Voice your prophecy, shed us some light
Feel sorrow for mankind's chance to survive
Swallowed lies and swam in our own tears
A stab in the dark but it wounded our will
Dust the apple off, savor each bite
And deep inside you know Adam was right
lust and power, indulgence, no fear
Left with his sins, how does this end?
We won't be here tomorrow, hold on to me for one last time

 

Vertaling

Men wordt corrupter nu, goddelozer, slechter en wreder
De zielloze man stond zwijgend, Mary’s “woord” klonk zo waar
Straf erger dan de zondvloed, verspreid het woord, alles komt daardoor
Vermoord het boodschappenmeisje niet
Alsof we niet genoeg hebben gezwommen in dit leven van ellende

Uit je voorspelling, werp ons wat licht
Voel verdriet voor de kans van de mensheid om te overleven
Slikten leugens en zwommen in onze eigen tranen
Een steek in het donker, maar het verwonde onze wil
We zullen hier niet meer zijn morgen, houd je vast aan mij voor een laatste keer

We zijn gegroeid in de nummers zeshonderd zesenzestig
Oorlog breekt uit, een teken van het einde, eeuwig verdreven
Kijk naar de hemel voor kennis, de sterren staan in één lijn
Verduistering en de hemel zal vallen
Nu weet ik dat ik het allemaal heb gezien in mijn leven van ellende

Uit je voorspelling, werp ons wat licht
Voel verdriet voor de kans van de mensheid om te overleven
Slikten leugens en zwommen in onze eigen tranen
Een steek in het donker, maar het verwonde onze wil
Stof de appel af, geniet van elke hap
En diep van binnen weet je dat Adam gelijk had
Lust en macht, genot, geen angst
Achtergelaten met zijn zonden, hoe gaat dit eindigen?
We zullen hier niet meer zijn morgen, houd je vast aan mij voor een laatste keer

Terwijl de profeten het licht werpen op wat komen zal, verzamelde de menigte zich
Je tijd is kostbaar, verklaarden zij, geen tijd om je zorgen te maken, de Messias komt
Ga vanavond niet slapen, lieverd, houd me in je armen
Dit zullen onze laatste dagen zijn en ik kan het niet loslaten

Muren vallen, kerken branden, vrouwen worden geteisterd, kinderen huilen
Vlees wordt kapot gescheurd, sommigen vechten nog steeds
In deze wereld van ellende

Uit je voorspelling, werp ons wat licht
Voel verdriet voor de kans van de mensheid om te overleven
Slikten leugens en zwommen in onze eigen tranen
Een steek in het donker, maar het verwonde onze wil
Stof de appel af, geniet van elke hap
En diep van binnen weet je dat Adam gelijk had
Lust en macht, genot, geen angst
Achtergelaten met zijn zonden, hoe gaat dit eindigen?
We zullen hier niet meer zijn morgen, houd je vast aan mij voor een laatste keer