Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: axis of advance Songtekst: pinnacle hail the end

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: axis of advance - pinnacle hail the end ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van pinnacle hail the end? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van axis of advance! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van axis of advance en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals pinnacle hail the end .

Origineel

Hatred and destruction: the fists of revelation Singular vision of escaping human misery Wanton self-evolution, combined with indescribable power The planet once of millions upon billions is reduced to cosmic dust. The hands of a man made that world The will of a man unmade that world The wisp of a hand, all it took Unlocking the door to immortality amongst dimensions Ruthless world laid to eternal sleep For a second, the crying of sheep For a second, a voice from the deep And then silence. Vacuum of vapor, the only clue of a tomb Fortunate enough to have been ripped from the womb Such was the climax, humanity's final doom Oh, the sweet silence Hail the end Stubborn to the end, some Germans made it out A new world to take - Thy Kromna 24 Repopulate they will; purify; baptism of fire! The hands of man build a new world The minds of mankind empower their will Destruction/Creation: identical over time That's the true nature of immortality amongst dimensions

 

Vertaling

Haat en vernietiging: de vuisten der openbaring Enkelvoudige visie om te ontsnappen aan menselijke ellende Willekeurige zelf-evolutie, gecombineerd met onbeschrijfelijke kracht De planeet van eens miljoenen en miljarden is gereduceerd tot kosmisch stof. De handen van een man maakten die wereld De wil van een man heeft die wereld gemaakt Een vingerknip van een hand, alles wat nodig was om de deur te openen naar onsterfelijkheid tussen dimensies Meedogenloze wereld gelegd in eeuwige slaap Voor een seconde, het huilen van schapen Voor een seconde, een stem uit de diepte En dan stilte. Vacuüm van damp, de enige aanwijzing van een tombe Gelukkig genoeg om uit de baarmoeder te zijn gerukt. Dat was het hoogtepunt, de uiteindelijke ondergang van de mensheid Oh, de zoete stilte Heil aan het einde Koppig tot het einde, haalden sommige Duitsers het Een nieuwe wereld om in te nemen - Uw Kromna 24 Herbevolken zullen ze; zuiveren; vuurdoop! De handen van de mens bouwen een nieuwe wereld De geesten van de mensen bekrachtigen hun wil Vernietiging/Schepping: identiek in de tijd Dat is de ware aard van onsterfelijkheid onder dimensies