Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: axis of advance Songtekst: structural interpretation via superfluous union

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: axis of advance - structural interpretation via superfluous union ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van structural interpretation via superfluous union? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van axis of advance! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter a van axis of advance en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals structural interpretation via superfluous union .

Origineel

Before arrival, the shores of Europa were seen I tested that land, saw things I could not believe Devastation and gloom, the humans ground into the soils Children stacked in piles, bodies used for coal Although in chaos, a government had control A Germanic old world army, allied with the south The eastern plane was still a threat War continued periodically with weekly air raids Fully aware of my calling for death I left that place and made well south The deserts here were full of the sounds Of nothing short of the planet's final breath (breathe) "10,000 years ago, 5 huge pyramids were created In the resemblance of the hunter's constellation ...A constallation which consists of 7 suns" Two more structures must be built To complete the portal Left by the dying un-earthly race This task is not possible without the Culmination of many hands Slaves are an option I would employ If the power was at my disposal Fucking mad I must be a fool for coming this far On hope alone, my voyage was for nothing My hate radiated viciously But it is never alone... I feel someone else's near After a fit of hopeless rage I track the scent Hate of this kind is rare in a man I'm closer now, a figure is before me Astonishingly, it is but a boy of ten! "Tell me son, what is thy name" "Ouodo" My throat tightened from this just reward A bond had been created from the dust of the world The plan can now be embarked on Carried out and finalized This child has a gift that I can't quite control And it would be useful when properly handled His ability was manipulation of telekinetic properties As time can mend, time will destroy Indecipherable words carved by hands dissimilar to mine But the calling was made and it's purpose will serve The end of all mankind is the word Formulae determine water demands As Ouodo grows, his efficiency shines The pressures fall and hydrogen ox paves the way Stones of this size can be simple to move as the topography dictates the easiest route 4 year pass and the pyramid south is completed The sign will live on "It is known that heaven on earth as it was intended Will not transpire without the actual destruction of it" The final structure must be built to complete the portal Left by the dying unearthly race This task now possible without A many handed culmination The solution is worth the inadvertent Atmospheric disturbances

 

Vertaling

Voor aankomst zag ik de kusten van Europa Ik testte dat land, zag dingen die ik niet kon geloven Verwoesting en somberheid, de mensen vermalen in de grond Kinderen opgestapeld in stapels, lichamen gebruikt als kolen Hoewel in chaos, had een regering de controle Een Germaans leger uit de oude wereld, geallieerd met het zuiden Het oostelijke vliegtuig was nog steeds een bedreiging De oorlog ging periodiek door met wekelijkse luchtaanvallen Volledig bewust van mijn roeping voor de dood Ik verliet die plaats en ging goed naar het zuiden De woestijnen hier waren vol van de geluiden Van niets minder dan de laatste adem van de planeet (adem) "10.000 jaar geleden, werden 5 enorme piramides gemaakt In de gelijkenis van de constellatie van de jager ...een constellatie die bestaat uit 7 zonnen" Er moeten nog twee constructies worden gebouwd om de poort te voltooien achtergelaten door het uitstervende onaardse ras Deze taak is niet mogelijk zonder de van vele handen. Slaven zijn een optie die ik zou gebruiken Als de kracht tot mijn beschikking stond. Verdomd gek. Ik moet een dwaas zijn om zo ver te komen Op hoop alleen, was mijn reis voor niets Mijn haat straalde venijnig Maar het is nooit alleen... Ik voel de nabijheid van iemand anders. Na een vlaag van hopeloze woede spoor ik de geur op Haat van dit soort is zeldzaam in een man. Ik ben nu dichterbij, een figuur staat voor me. Verbazingwekkend, het is maar een jongen van tien! "Vertel me zoon, wat is je naam" "Ouodo" Mijn keel verstrakte van deze terechte beloning Een band was geschapen uit het stof van de wereld Het plan kan nu in gang gezet worden Uitgevoerd en voltooid Dit kind heeft een gave die ik niet helemaal kan beheersen En het zou nuttig zijn als het goed werd behandeld. Zijn gave was het manipuleren van telekinetische eigenschappen. Zoals tijd kan herstellen, zal tijd vernietigen Onleesbare woorden, gekerfd door handen die niet op de mijne lijken. Maar de roeping is gemaakt en het doel zal dienen Het einde van de mensheid is het woord Formules bepalen de behoefte aan water Als Ouodo groeit, straalt zijn efficiëntie De druk daalt en waterstofoxide baant de weg Stenen van deze grootte zijn makkelijk te verplaatsen als de topografie de makkelijkste route dicteert 4 jaar gaan voorbij en de piramide zuid is voltooid Het teken zal voortleven "Het is bekend dat de hemel op aarde zoals hij bedoeld was niet zal plaatsvinden zonder de daadwerkelijke vernietiging ervan. Het laatste bouwwerk moet worden gebouwd om de poort te voltooien. achtergelaten door het uitstervende onaardse ras Deze taak is nu mogelijk zonder Een veelhandig hoogtepunt De oplossing is het onbedoelde waard Atmosferische verstoringen