Songteksten Vertalen

Zoek vertaling

Artiest: being as an ocean Songtekst: mediocre shakespeare

Je bekijkt nu de songtekst en vertaling: b ? Hieronder vindt je de songtekst met vertaling naast elkaar weergegeven! Benieuwd naar het liedje en de betekenis van mediocre shakespeare? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van being as an ocean! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter b van being as an ocean en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals mediocre shakespeare .

Origineel

How did I let this happen? Let myself slip back into the role of victim Thought I'd left that all "way-back-when" While forgetting Grace, I increased my own tragedy Fallen back into the "how-could-this-have-happened-to-me's" Like some melancholy play That no one paid to see I'm directing on anyway It seems we have this sickness A misconception, if you will That once we've triumphed over something It lays in the dust, eternal, never to breathe again But that's not the way this works Reflections of what haunt us Will take on new forms in the end The likes of which we'd not yet seen How quickly our hearts fill with dread Yeah, it rains on the righteous as well as the wicked But some afflictions can feel like death I've fallen back into the "how-could-this-have-happened-to-me's" Like some melancholy play That no one paid to see I'm directing on anyway We either fight or flee Which one's it gonna be Realize it's an old demon in a new disguise I hope you stand up tall to face him Pray you have the strength to look him in his eyes Scream loud in proclamation "I've seen your kind before G-d, I let the signs fly right on by Waited till my spirit was laid low But now my eyes are open wide This time I see right through your lies You've tried to put me in the ground before Extinguish my light I've got the scars to show for it But what was once a reminder of death, is now an affirmation of life Because I took the worst you threw at me and, damn it, I survived. So get behind me, devil I refuse to let myself be bound I won't adhere to mental slavery Even while your torments abound Depart from me!" I swear there's a strength inside you A faint whisper calling you to be brave And the next time it seems the darkest Like you couldn't possibly be saved Stripped of allfort and weak I hope you face your adversary And find you're stronger than you think

 

Vertaling

Hoe heb ik dit laten gebeuren? Laat me terug glijden in de rol van slachtoffer Dacht dat ik dat allemaal "heel lang geleden" had achtergelaten Terwijl ik Grace vergat, verhoogde ik mijn eigen tragedie Vervallen in de "hoe-kan-dit-mij-gebeurd zijn" Als een melancholisch toneelstuk Dat niemand heeft betaald om te zien Ik ga toch door Het lijkt erop dat we deze ziekte hebben Een misvatting, als je wilt Dat we eens over iets hebben gezegevierd Het ligt in het stof, eeuwig, om nooit meer te ademen Maar zo werkt dat niet Reflecties van wat ons achtervolgt Zal uiteindelijk nieuwe vormen aannemen Wat we nog niet hadden gezien Hoe snel vult ons hart zich met angst Ja, het regent zowel op de rechtvaardigen als op de goddelozen Maar sommige aandoeningen kunnen als de dood aanvoelen Ik ben teruggevallen in de "hoe-kan-dit-mij-zijn overkomen" Als een melancholisch toneelstuk Dat niemand heeft betaald om te zien Ik ga toch door We vechten of vluchten Welke het wordt Realiseer je dat het een oude demon is in een nieuwe vermomming Ik hoop dat je rechtop staat om hem aan te kijken Bid dat je de kracht hebt om hem in zijn ogen te kijken Schreeuw luid in proclamatie 'Ik heb je soort eerder gezien G-d, ik liet de borden voorbij vliegen Wachtte tot mijn geest bedaard was Maar nu zijn mijn ogen wijd open Deze keer kijk ik dwars door je leugens heen Je hebt eerder geprobeerd me in de grond te stoppen Doof mijn licht Ik moet de littekens laten zien Maar wat ooit een herinnering aan de dood was, is nu een bevestiging van het leven Omdat ik het ergste nam dat je naar me gooide en verdomme, ik heb het overleefd. Ga achter me staan, duivel Ik weiger mezelf te laten binden Ik houd me niet aan mentale slavernij Zelfs als er veel kwellingen zijn Ga weg van mij! " Ik zweer dat er een kracht in je zit Een zacht gefluister dat je moedig noemt En de volgende keer lijkt het de donkerste Alsof je onmogelijk gered kan worden Ontdaan van allfort en zwak Ik hoop dat je je tegenstander onder ogen ziet En merk dat je sterker bent dan je denkt